De ‘aaisikerstiid’ breekt aan

Gepubliceerd op in Nieuws.

De Kievitseieren mogen wel worden gezocht maar niet worden meegenomen!

Denk je de vinder te zijn van het 1e kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân? Dan moet je je melden bij de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Na controle en goedkeuring neemt de bond contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat moet je doen als je denkt dat je het eerste ‘ljipaai’ gevonden hebt?

  • Je belt BFVW: Henk de Jong, 06-51172274 of bij geen gehoor René van Dam, 06- 11025751 of Inge van der Zee, 06-11402591.
  • De BFVW/lokale vogelwacht controleert de melding en het ei.
  • De BFVW belt het gemeentehuis om je naam, woonplaats en telefoonnummer door te geven.
  • Gemeente regelt dat je gehuldigd wordt door de burgemeester.

Voorwaarden

Voor het melden van het eerste kievitsei aan de burgemeester gelden vier voorwaarden:

  • de vondst moet gemeld zijn bij de BFVW;
  • het ei moet in de gemeente Súdwest-Fryslân gevonden zijn;
  • de vinder is in het bezit van een nazorgpas;
  • het ei is niet gevonden in een beschermd gebied.

De vinder van het ei wordt, na goedkeuring van de BFVW, uitgenodigd op het gemeentehuis in Sneek en ontvangen door de burgemeester.

Voor meer informatie en de regels zie de website van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW).

Kiviet eieren zoeken