Contact

Coronaontheffing

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen.

Ontheffing mondkapjesplicht

Je kunt alleen een coronaontheffing aanvragen als er sprake is van een uitzonderlijke en bijzondere situatie. Daarnaast kun je de ontheffing alleen aanvragen voor:

 • Afwijking van de groepsgrootte
 • Openstelling van publieke plaatsen
 • Een evenement

Is hiervan sprake volgens jou? Dan kun je een ontheffing aanvragen van de Corona Wet.

Let op!

De aanvraag wordt getoetst aan de huidige maatregelen. Ook wanneer je activiteit bijvoorbeeld pas over een paar maanden plaatsvindt. Daarnaast worden de ontwikkelingen rondom corona in de gaten gehouden. Deze ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op de verleende ontheffing! Houd hier rekening mee. Wij kunnen hierover nog contact met je opnemen.

Wil je afwijken van de Corona wet? Dan heb je een ontheffing nodig. Een ontheffing kun je aanvragen met het aanvraagformulier Coronaontheffing. Is de activiteit een evenement? Gebruik dan ons evenementenaanvraagformulier.

De aanvraag voor een Coronaontheffing moet aan de volgende eisen voldoen:

 • NAW-gegevens van de aanvrager of KvK-gegevens van de ondernemer.
 • Naam en 06-nummer van de contactpersoon die gedurende de activiteit bereikbaar is.
 • Omschrijving van de activiteit waarvoor je een ontheffing aanvraagt.
 • Motiveer ook waarom je voor deze activiteit een ontheffing wilt.
 • Het maximaal aantal personen dat aanwezig is tijdens de activiteit.
 • Datum en tijdstip van de activiteit.
 • Een coronaplan

Let op! Alleen voor uitzonderlijke en bijzondere situaties wordt een ontheffing verleend.

De organisatie van een activiteit maakt een coronaplan. Hieronder lees je wat er in het coronaplan moet staan.

Algemeen
• Omschrijf de activiteit waarvoor je een ontheffing wilt aanvragen.
• Wat is het maximaal aantal personen dat komt naar jouw activiteit? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven, maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.
• Onderbouw waarom je vindt dat er bij jouw activiteit afgeweken moet worden van de regels.

Inrichting ruimte/locatie

 • Maak een plattegrond op schaal van ruimte/locatie. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter afstand. Teken ook de losse objecten in, zoals tafels en stoelen.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang en de uitgang is.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in.
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder losstaande objecten) van de ruimte/locatie.
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar een wachtrij kan ontstaan, ook voor de wachtrij zelf.

Op- en afbouw

Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijn.

Entree

 • Welke voorzieningen (bijvoorbeeld handgel) zijn er voor de bezoekers?
 • Als een gezondheidscheck nodig is, beschrijf hoe je dit uitvoert.
 • Hoe voorkom je dat er te veel personen in de ruimte zijn of op locatie zijn?
 • Is online reserveren mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs; is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers

Beschrijf hoe je bezoekers informeert over de coronarichtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).

Uitgifte catering (alleen van toepassing bij evenementen)

 • Beschrijf hoe het personeel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiënemaatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijvoorbeeld éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met wegwerpbekers.

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten.
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar?
 • Beschrijf op welke manier en hoe vaak de toiletten worden gereinigd.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Contactpersoon en toezicht

 • Wijs 1 persoon aan die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de genomen maatregelen. Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, enzovoort).
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders (alleen van toepassing bij evenementen).

Ontruiming (alleen van toepassing bij evenementen)

Beschrijf wanneer je overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.

Informeren

Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek je coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering en andere personen die op de locatie aanwezig zijn.

Zodra wij jou aanvraag hebben ontvangen, gaan wij deze direct controleren op:

 • Willen wij voor deze activiteit een ontheffing verlenen en
 • Is de aanvraag volledig?
Is de aanvraag volledig?

Dan leggen we de aanvraag voor aan GGD en Veiligheidsregio Fryslân voor advies. Op basis van die adviezen wordt dan beoordeeld of we de ontheffing kunnen verlenen of niet.

Is de aanvraag onvolledig?

Dan ontvang je binnen 2 werkdagen van ons het verzoek de aanvraag aan te vullen. Voor het aanvullen van de aanvraag krijg je beperkt de tijd. Zijn de aanvullingen voor de aangegeven datum niet bij ons binnen, dan stellen wij de aanvraag buiten behandeling. Je mag dan ook niet de activiteit organiseren zoals is aangevraagd.

Wij zorgen ervoor dat je op tijd weet of je voor de activiteit een ontheffing krijgt of niet.

Let op!

De aanvraag wordt getoetst aan de huidige maatregelen. Ook wanneer je activiteit bijvoorbeeld pas over een paar maanden gaat plaatsvinden.

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 44,45.
Let op! Ook als je aanvraag wordt geweigerd, moet je dit bedrag betalen.

Verleende en geweigerde ontheffingen

Hieronder vindt u de verleende en geweigerde ontheffingen. U kunt de ontheffing op aanvraag inzien. Hiervoor kunt u mailen naar ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.

Datum Beschrijving activiteit Verleend of geweigerd
31-12-2020 Voor het verstrekken van maaltijden door Van der Valk Sneek in het kader van een internationaal schaatsevenement van 11 januari tot en met 14 februari 2021. Verleend