Coronafonds voor maatschappelijke organisatie en sportclubs

Gepubliceerd op

Heeft jouw maatschappelijke organisatie of sportclub moeite om financieel rond te komen door de coronacrisis? Kijk dan of jullie een subsidie kunnen krijgen uit het coronafonds. Súdwest-Fryslân heeft namelijk ook dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke organisaties en sportclubs in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit fonds willen we voorkomen dat deze organisaties, maar ook dorpshuizen, multifunctionele centra (MFC’s) en sportkantines de coronacrisis niet overleven.

Lees de voorwaarden hier en vraag direct subsidie aan via deze knop:

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel niet redden hebben door de coronamaatregelen kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook kunnen (pachters van) dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines een beroep doen op het coronafonds.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Er zijn wel een paar belangrijke voorwaarden:

  • De organisatie of sportclub moet kunnen laten zien dat een negatief (bedrijfs)resultaat is ontstaan door de coronamaatregelen.
  • Dit bedrag moet je niet kunnen betalen vanuit de reserves van de sportclub of organisatie.

Je kunt voor jouw organisatie zowel een subsidie aanvragen voor 2021 als voor 2022.
Let op: aanvragen voor het jaar 2021 moeten uiterlijk 30 juni worden ingediend.

Aanvragen

Subsidie aanvragen voor je sportclub of organisatie? Meer informatie en het formulier voor je aanvraag vind je hier onder het kopje ‘Maatschappelijke instellingen’.

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.