Contact

‘Cool Súdwest’: handen ineen voor gezonde jeugd

Om het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren terug te dringen hebben zestien organisatie in Súdwest-Fryslân hun handtekening gezet onder de alliantie ‘Cool Súdwest’. Het gaat om diverse zorginstellingen (ziekenhuis, GGD, huisartsen), scholen in het voortgezet onderwijs, politie, het sociaal collectief, Sport Fryslân en het Cultuur Kwartier.

“Het is niet zo maar een project”, zegt wethouder Mark de Man. “Het is het begin van een beweging. Het is een verbond van partijen die betrokken zijn bij jongeren. Iedere organisatie draagt vanuit de eigen verantwoordelijk bij om jongeren in Súdwest-Fryslân gelukkig en gezond te laten opgroeien.”

Súdwest-Fryslân is een van de zes Nederlandse pilotgemeenten die onderzoeken welke elementen uit het zogeheten ‘IJslands preventiemodel’ passen in de Nederlandse preventie-aanpak. IJslandse jongeren gebruikten twintig jaar geleden nog de meeste drank, drugs en sigaretten in Europa. Nu gebruiken ze het minst.

Een van de kernelementen van de succesvolle IJslandse aanpak is de nauwe samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij jongeren. Súdwest-Fryslân wil de betrokkenheid zichtbaar maken met de alliantie, waarbij meer organisaties zich kunnen aansluiten dan de zestien die nu hebben ondertekend. De kern van deze alliantie is dat de partners de boodschap van Cool Súdwest actief uitdragen en de aanpak ondersteunen.

Uit onderzoek onder duizend jongeren uit klas vier van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân blijkt dat alcoholgebruik onder de achttien jaar hoog is en dat veel ouders dit accepteren. Tegelijkertijd benadrukte wethouder De Man dat het met de meeste jongeren in de gemeente ‘gewoon heel goed gaat’. “Dit willen behouden en vergroten, versterken en beschermen.”

Ondertekening Cool Sudwest