Contact

Conceptambitie De Potten bij Sneek ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de Conceptambitie De Potten bij Sneek ter inzage leggen.

Waarom deze ambitie?

De conceptambitie is opgesteld met partners uit of betrokken bij het gebied, om de potentie van het gebied beter te benutten. De ambitie is gebaseerd op een analyse van het gebied en startpunt voor verdere ontwikkelingen.

Wanneer en waar kun je de stukken inzien?

Je kunt de conceptambitie inzien via onderstaande link van van 2 tot en met 29 april 2021 (vier weken).

Hoe kun je reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen, via e-mailadres recreatie_toerisme@sudwestfryslan.nl.

Wilt u uw reactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer S. Galema (projectmanager) via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 30 april 2021.