Er samen zijn voor onze jongeren

Column wethouder Petra van den Akker

Gepubliceerd op in College van B&W.

Beste ouder/verzorger,

Er gebeurt van alles tijdens de pubertijd. Daar weten jullie als ouders, vast en zeker, alles van. Van eerste liefdes tot nieuwe vriendschappen en je eigen weg zoeken naar zelfstandigheid. Voor veel jongeren een prachtige tijd! Maar het kan ook een lastige tijd zijn. We zien dat jongeren ook veel druk ervaren en niet altijd lekker in hun vel zitten.

Als ouders sta je soms voor een uitdagende puzzel. Daarom starten we in Bolsward en Koudum met de Triple-P pilot. Een aanpak om ouders zo goed mogelijk bij te staan, ook tijdens de pubertijd. Samen met het onderwijs en andere partners kijken we hoe we ouders zo goed mogelijk kunnen helpen met alle vragen die je dan kunt hebben.

Toenemende druk door social media

Jongeren hebben tegenwoordig best vaak stress, vooral met de toenemende druk van school en social media. Ik maak me hier zorgen om en vraag me af: ‘Wat kunnen we hier samen aan doen?’ Om dit aan te pakken gaan we onder andere starten met het programma STORM, een aanpak om jongeren te helpen veerkrachtiger en weerbaarder te worden, en ook om hun zelfvertrouwen te vergroten. 

Zorgen over toekomst

Regelmatig vragen we jongeren in onze gemeenten naar hun gezondheid. Afgelopen jaar heeft zo’n 30% van de jongeren aan dit onderzoek meegedaan. En het blijkt dat jongeren en kinderen van 12 tot 14 jaar het meest gelukkig zijn. Als jongeren ouder worden, maken ze zich over het algemeen meer zorgen over de toekomst. Ook zien we dat meisjes zich vaker ongelukkig voelen dan jongens.

“Hoe kunnen we jongeren weerbaar maken, zodat zij met alle omstandigheden die voorbijkomen in het leven om leren gaan. Met de mooie dingen maar ook de verdrietige en onplezierige gebeurtenissen.”

Samenwerken

We werken op dit moment aan nieuw jeugdbeleid. We kijken naar wat werkt wel en wat werkt niet, waar kunnen we beter op inzetten? Dit kunnen we als gemeente niet alleen. En dat hoeft ook niet. We trekken hierin op met ouders, het onderwijs en de betrokken organisaties.

Laten we samen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, ervoor zorgen dat we er zijn voor de jongeren. Deze decembermaand is een maand van gezelligheid, van bij elkaar zijn. Maar ook een maand dat we extra op elkaar passen en een keertje extra vragen: ‘Hé hoe gaat het nu echt met jou?’

Wethouder Petra van den Akker