Ieder kind zijn eigen talent

Column wethouder Petra van den Akker

Gepubliceerd op in College van B&W.

In Súdwest-Fryslân hebben we op dit moment 54 basisscholen, 6 scholen voor speciaal onderwijs en 6 scholen voor voortgezet onderwijs. Als wethouder Onderwijs kom ik regelmatig op bezoek bij een school in de gemeente. Zo mocht ik laatst kijken op een bijzondere plek; de Klusklas op basisschool de Ark in Makkum. Op deze school is er een klas speciaal voor kinderen die graag leren en ontdekken door te doen. Daarnaast is ook een klas voor kinderen die wat extra uitdaging kunnen krijgen. Wat werd ik enthousiast ontvangen op deze school! De kinderen vertelden waar ze allemaal mee bezig zijn en wat ze aan het maken waren. Wat een plezier hadden deze kinderen. Mooi om te zien!

Waar het ene kind graag leert door te doen, is de ander een echte ontdekker en weer iemand anders onderzoekt graag. De Klusklas in Makkum is een mooi initiatief voor kinderen die graag werken met hun handen en zo hun talenten ontwikkelen. En als je al die blije gezichten ziet dan weet je dat dit werkt.

Dit gebeurt op veel meer plekken in de gemeente. Je ziet dat scholen steeds beter kijken naar hoe kinderen het liefst leren, kijkend naar ieders talent en waar de kinderen van kunnen leren en genieten. Zo maken we het leren leuk!

Een goede samenwerking

Goed onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren, voor hun ontwikkeling. Als gemeente werken we nauw samen met de scholen om te zorgen voor goede huisvesting en een gezamenlijk toekomstperspectief. Plekken waar kinderen graag naartoe gaan en worden uitgedaagd. En waar leerkrachten met plezier werken. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen voor onderhoud en beheer.

Daarnaast zetten we in op versterking van de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en andere organisaties zoals jeugdhulp en gezondheidszorg. Een goede samenwerking draagt bij aan een sterke pedagogische basis voor alle kinderen. Zodat kinderen zo gezond, veilig en prettig mogelijk kunnen opgroeien. Mooie voorbeelden daarvan zijn de Thomas van Aquinoschool en de Brede School Duinterpen in Sneek. Kinderen krijgen  een gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen op school en daarbuiten meedoen aan activiteiten en sporten en zich daardoor breder ontwikkelen. Met passend onderwijs is er voor elk kind ruimte om te groeien met of zonder extra ondersteuning.

Afgelopen jaar mocht ik, samen met de jongste en de oudste leerling van de school, het startschot geven van de bouw van een nieuw schoolgebouw in Arum. Altijd een bijzonder moment! Op deze locatie is straks niet alleen plek voor de basisschool, maar komt ook de peuterspeelzaal in het gebouw. En kunnen de verenigingen uit het dorp terecht in de school.

Waardering

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten in onze gemeente verdienen waardering. Zij maken zich elke dag hard om het beste onderwijs te blijven bieden aan kinderen en jongeren. Ze bieden een plek waar iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en alle kansen krijgt om een fijne schooltijd te hebben. Ieder op zijn eigen manier. Ieder kind met zijn eigen talent.

Wethouder Petra van den Akker