Brug Uitwellingerga slijt sneller dan verwacht.

Brug Uitwellingerga slijt sneller dan verwacht, Rijkswaterstaat neemt verkeersmaatregelen

Gepubliceerd op in Nieuws.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de staat van de brug bij Uitwellingerga hard achteruit gaat. De brug die parallel ligt aan het afgesloten aquaduct moet veel extra verkeer verdragen en lijdt daar stevig onder. Daarom is in overleg met de gemeente besloten om de volgende maatregelen te nemen:

  • De snelheid ter hoogte van de brug wordt aangepast naar 30 km per uur;
  • De weg wordt optisch versmald.

Rijkswaterstaat plaatst in de loop van vrijdag de versmalling en de bebording langs de weg. Dat is ook het moment dat de snelheidsmaatregel in gaat.

De brug blijft begaanbaar voor al het verkeer, zowel vanaf de kant van Joure als vanuit Sneek. Rijkswaterstaat geeft aan de staat van de brug dagelijks te controleren en goed in de gaten te houden.

Grote zorgen

Wethouder Michel Rietman heeft zijn zorgen uitgesproken over de staat van de bruggen in de gemeente. Hij vraagt Rijkswaterstaat om met de allerhoogste prioriteit te investeren in het onderhoud van de bruggen en wegen in onze regio. Door de afsluiting van de A7 is duidelijk geworden hoe kwetsbaar we als gemeente zijn als de bruggen niet goed worden onderhouden.

Extra druk op brug versnelt slijtage

Door de afsluiting van de A7 is de drukte op de N7 enorm toegenomen. Eerder nam de gemeente al het besluit om de maximumsnelheid tussen Uitwellingerga en Sneek terug te brengen naar 60 kilometer per uur.

De staat van de brug bij Uitwellingerga werd al in de gaten gehouden, maar met de toename van de verkeersdruk slijt de brug sneller dan verwacht.

Rijkswaterstaat zoekt naar oplossingen om het probleem aan de brug te verhelpen.

Brug Uitwellingerga
Brug Uitwellingerga