Bijeenkomsten Friese IJsselmeerkust in Makkum, Workum en Stavoren

Gepubliceerd op

Er wordt gewerkt aan het versterken van de Friese IJsselmeerkust. In onze gemeente onder andere bij Makkum, Workum en Stavoren. De samenwerkende partijen organiseren daarom eind januari en begin februari een aantal bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertellen we jou graag over de projecten en horen we graag jouw mening. Hieronder lees je meer over het project en hoe jij je kunt aanmelden voor de (online) bijeenkomsten.

IJsselmeerkust

Fries ambitiedocument IJselmeerkustgebied 2050

Voor de komende 30 jaar zijn, ook op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities beschreven voor de Friese IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven.

Al lijkt 2050 nog ver weg, de uitvoering komt dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier wordt al gewerkt. Daarnaast starten in 2022 enkele maatregelen, onder andere vanuit het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Ook andere projecten zijn in voorbereiding. Hierover hoor je alles tijdens de bijeenkomst. Je bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wat bespreken we met jou?

We toetsen samen met jou of de initiatieven uit de mienskip nog actueel en volledig zijn. Wellicht zijn er nog nieuwe ideeën die wij niet kennen en toegevoegd moeten worden. Vervolgens krijgen de initiatieven, na een beoordeling op basis van de vastgestelde ambities in het ambitiedocument, een plaats in het aanbiedingsprogramma. Dit programma zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de besturen van de deelnemende partners. Daarnaast staan we met jou stil wat er nodig is om de initiatieven uit te voeren en hoe je ons kunt bereiken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij kijken uit naar een aantal mooie, interactieve avonden!

Je bent van harte welkom

Door de lockdown is het op dit moment niet zeker of de bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. De bijeenkomsten worden daarom in ieder geval digitaal gehouden. Je kunt je aanmelden voor één van de vier bijeenkomsten, iedere avond start om 19.30 en eindigt om 22.00 uur:

  • Stavoren en omgeving op dinsdag 25 januari
  • Makkum en omgeving op donderdag 27 januari
  • Workum en omgeving op woensdag 2 februari
  • Lemmer en omgeving op donderdag 3 februari

Als de coronamaatregelen het toelaten, is het eventueel mogelijk om de bijeenkomst fysiek bij te wonen. Informatie over de plaats hoor je op een later moment. Geef bij opgave aan op welke datum je de bijeenkomst wilt bijwonen. Ook horen we graag of je digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn. Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Meld je aan per e-mail

Meld je voor uiterlijk 21 januari 2022 aan door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of het ambitiedocument inzien? Kijk dan op de website van de provincie Fryslân.