Besluit hogere waarde Wet geluidhinder It Skûlplak – Sneek ter inzage

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Sneek - It Skûlplak.

Burgemeester en wethouders hebben op 23 maart 2021 een hogere geluidswaarde (60 dB) vastgesteld, voor het realiseren van het appartementencomplex aan de Goeman Borgesiuslaan.

Waar gaat het om?

Het gaat om hogere geluidwaarden vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Goeman Borgesiuslaan. In het besluit is ook de ingediende zienswijze samengevat weergegeven en beantwoord.

Ter inzage

Je vindt het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder It Skûlplak – Sneek op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Beroepsschrift indienen

Als je het niet eens bent met dit besluit dan kun je in beroep gaan. Let erop dat je dit doet binnen de genoemde inzagetermijn. Hoe je dit doet, lees je op bovengenoemde website.