Beschikbare standplaatsen

Gepubliceerd op in Nieuws.

In onze gemeente kunnen op verschillende locaties standplaatsen worden ingenomen. Het gaat om standplaatsen voor een snackwagen, een viskar of een groentekraam. Hierbij gaat het niet om een standplaats op de weekmarkt.

Op dit moment zijn er standplaatsen vrij in 6 kernen:

 • Bolsward;
 • Exmorra;
 • Heeg;
 • Makkum;
 • Pingjum;
 • en Sneek (3 locaties).

Nieuwsgierig? Hieronder vindt je meer informatie.

Niet alleen nieuwe ondernemers, ook ondernemers die al een standplaats innemen, mogen zich inschrijven voor een andere locatie of een andere dag.

Beschikbare standplaatsen

Hieronder lees je welke standplaatsen per kern beschikbaar is.

Op Plein 1455 zijn 3 standplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op dinsdag, woensdag of donderdag op Plein 1455 in Bolsward. Op Plein 1455 is ruimte voor in totaal vijf standplaatsen. De overige standplaatsen zijn momenteel in gebruik door een visboer (vrijdag) en een verkoper van (broodjes) barbecuevlees (zaterdag).

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 10x5 meter. Er is een stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je tot en met 1 december 2023 een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 1. een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 2. één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 3. een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 4. een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 5. of je een voorkeur hebt voor één van 3 standplaatsen.

Op het parkeerterrein tegenover “De Golle” zijn 7 standplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag op het parkeerterrein tegenover “De Golle” in Exmorra. Op het parkeerterrein tegenover “De Golle” is ruimte voor in totaal 7 standplaatsen. De overige standplaatsen zijn momenteel niet in gebruik.

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 12x5 meter.

Er is geen stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Hebt je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 1. een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 2. één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 3. een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 4. een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 5. of je een voorkeur hebt voor één van 7 standplaatsen.

Op het parkeerterrein aan De Skatting zijn 2 standplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaatsen kunnen worden ingenomen op vrijdag op het parkeerterrein aan de Skatting in Heeg. Op het parkeerterrein is ruimte voor in totaal 3 standplaatsen. De overige standplaats is momenteel in gebruik door een poelier.

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 12x5 meter.

Er is geen stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 1. een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 2. één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 3. een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 4. een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 5. een toestemming van de eigenaar van de grond.

Op het parkeerterrein aan de Lieuwkemastraat is 1 standplaats beschikbaar. Deze plaats wordt overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op zaterdag op het parkeerterrein aan de Lieuwkemastraat in Makkum. Op het parkeerterrein aan de Lieuwkemastraat is ruimte voor in totaal 2 standplaatsen. De overige standplaats is momenteel in gebruik door een groenteboer.

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 10x5 meter.

Er is wel een stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 • een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 • één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 • een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;

Op het parkeerterrein aan de Burenlaan is 1 standplaats beschikbaar. Deze plaats wordt overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op woensdag op het parkeerterrein aan de Burenlaan in Pingjum.

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 10x3 meter.

Er is geen stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 • een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 • één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 • een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Op het Grootzand/Leeuwenburg is 1 standplaats beschikbaar. Deze plaats wordt overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op vrijdag nabij de kruising Grootzand/Leeuwenburg in Sneek.

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 10x2 meter (exclusief luifel).

Er is wel een stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 • een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 • één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 • een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Op het parkeerterrein aan de Molenkrite is 1 standplaats beschikbaar. Deze plaats wordt overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op vrijdag op het parkeerterrein aan de Molenkrite in Sneek. Op het parkeerterrein aan de Molenkrite is ruimte voor in totaal 3 standplaatsen. De overige standplaatsen zijn momenteel in gebruik door een visboer (woensdag en zaterdag).

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 6x3 meter.

Er is geen stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 1. een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 2. één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 3. een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 4. een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Let op

Om meegenomen te worden in de selectieprocedure dient jouw aanvraag in beginsel voor genoemde datum volledig te zijn. Een aanvraag die na die datum is aangevuld, wordt niet meegenomen in de selectieprocedure. Onvolledige aanvragen die zijn ingediend minimaal 1 week voor afloop van het tijdvak, worden hiervan in kennis gesteld en krijgen de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen voor afloop van het tijdvak.

Alleen aanvragen die volledig zijn en waar geen weigeringsgrond zoals bedoeld in de APV en de Nadere regels is, zullen meedoen aan de loting.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor een standplaats kost € 105,30. Daarnaast betaal je stageld. Dat bedraagt € 1,50- per strekkende meter (met een minimum van 4 meter) per dag(deel). Indien je gebruik wenst te maken van de elektriciteitsvoorziening, dan wordt het bedrag per dag(deel) verhoogd met € 0,90 bij een gezamenlijk vermogen van de aangesloten apparaten van ten hoogste 0,4 kWh en € 2,75 bij een gezamenlijk vermogen van de aangesloten apparaten van meer dan 0,4 kWh. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Wijze van selectie

Als er meer aanvragers zijn dan standplaatsen, wordt via, loting bepaald wie de standplaats mag innemen. De loting gaat als volgt:

 1. De loting wordt in het openbaar verricht. Aanvragers kunnen een waarnemer sturen om de loting bij te wonen. De uitkomst van de loting wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. De aanvrager van wie het eerste lot wordt getrokken, komt in aanmerking voor een vergunning;
 3. Van de overige aanmeldingen wordt, indien een overloop van tijd gevraagd wordt, ook de volgorde van trekking vastgelegd.
 4. Wanneer de eerst gelote aanvrager niet tot een vergunning komt, komt alsnog de eerstvolgende van de lotingsuitslag in aanmerking voor de vergunning;
 5. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden.

De gegadigden ontvangen tenminste 2 weken voor aanvang van de loting bericht over plaats en tijdstip waarop deze plaatsvindt. De loting wordt eveneens gepubliceerd in het gemeenteblad.

Op het Martiniplein is 1 standplaats – van februari tot en met september - beschikbaar. Deze plaats worden overeenkomstig de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022 (Nadere regels) opengesteld voor geïnteresseerden. Bij meerdere aanvragen vindt selectie plaats via loting.

Informatie

De standplaats kan worden ingenomen op maandag tot en met zondag in Sneek. Op het Martiniplein is ruimte voor in totaal 2 standplaatsen. De overige standplaats is momenteel in gebruik door een oliebollen kraam (van oktober tot en met januari).

Kenmerken standplaatsen

De standplaats heeft een oppervlakte van 10x5 meter.

Er is een stroomvoorziening aanwezig. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De procedure

Heb je interesse? Dan kun je, tot en met 1 december 2023, een aanvraag indienen via standplaats aanvragen.

Bij een aanvraag hebben wij van jou in ieder geval de gegevens nodig die op het aanvraagformulier staan. Daarnaast lever je de volgende gegevens aan:

 • een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s);
 • één of meer foto’s van de standplaatskar met opgave van lengte, breedte en hoogte;
 • een gedetailleerde situatieschets/tekening (op schaal) van de standplaatslocatie, inclusief objecten zoals statafels, luifels, vuilnisbakken, vlaggen en dergelijke;
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de marktmeester via telefoonnummer 140515 of markt@sudwestfryslan.nl.