Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra besocht 153 (!) skoallen

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra besocht 153 (!) skoallen

Gepubliceerd op in Nieuws.

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra gie de ôfrûne jierren op mar leafst 153 basisskoallen del om lês- en boekewille te fersprieden. Woansdei 14 desimber hie se har lêste optreden, op sbû De Súdwester yn Snits. Dat koene wy fansels net samar foarbygean litte. Dêrom krige se fan 'e Afûk en ús in boeket en oranjekoeke.

Lida hie by har besiten altyd in Lêskoffer fol mei Frysktalige boeken mei. De Berneboeke-ambassadeur is dan ek in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.

Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra bezocht 153 (!) scholen

Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra ging de afgelopen jaren op maar liefst 153 basisscholen langs om lees- en boekplezier te verspreiden. Vanochtend had ze haar laatste optreden, op sbo De Súdwester in Sneek. Dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom kreeg ze van de Afûk en ons een boeket en oranjekoek.

Lida had tijdens haar bezoeken altijd een Lêskoffer vol met Friestalige boeken mee. De Berneboeke-ambassadeur is dan ook een initiatief van Boeken fan Fryslân.

Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra
Berneboek-ambassadeur Lida Dijkstra