Contact

AZC tot 2026 in Noorderhoek Sneek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het azc tot in 2026 in de Noorderhoek kan blijven. In 2016 is samen met de wijk afgesproken dat het voor het azc zou gaan om een periode van tien jaar. Toen is ook gezegd dat het COA en de gemeente op de helft – in 2021 – samen zouden bekijken of we met elkaar verder willen, tot en met 2026. Dat is nu dus het geval.

COA wil nieuwe ideeën bespreken

Het COA heeft ook nieuwe ideeën voor Sneek. Het COA ziet kansen om hier voor langere tijd te  blijven, dus ook na 2026. Het COA wil daar met de gemeente over praten. Dat betekent dat het COA graag wil dat dit azc (met tijdelijke gebouwen) verdwijnt. Daarvoor in de plaats wil het COA betere gebouwen (van stenen) neer zetten. Niet meer voor maximaal 600 bewoners, zoals nu. Maar voor zo’n 350 tot maximaal 450 bewoners.

Onderzoek over de ideeën

Het is nu nog te vroeg om te zeggen of het plan van het COA kan doorgaan. Ook het COA weet nu nog niet of het plan haalbaar is. Het wil daar eerst onderzoek naar doen, een zogeheten ‘haalbaarheidsonderzoek’. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt ook gevraagd hoe de buurt er over denkt.

Gemeenteraad moet toestemming geven voor onderzoek

De gemeente wil meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. Maar het COA doet dit onderzoek pas als de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dit ook goed vindt. Daarom wordt de leden van de gemeenteraad gevraagd of ze willen meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad beslist daar op 4 maart over.

Heb je vragen of opmerkingen?

Wij kunnen nu niet een bijeenkomst organiseren in verband met de coronamaatregelen. Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen. Maar misschien heb je nog andere vragen of wil je ons iets vertellen. Vul dan het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het azc in Sneek de komende vijf jaar kan blijven bestaan. In 2016 is afgesproken dat het voor het azc zou gaan om een periode van tien jaar. Toen is ook gezegd dat het COA en de gemeente op de helft – in 2021 – samen zouden bekijken of we met elkaar verder willen, tot en met 2026. Dat is nu dus het geval.

Het COA heeft daarnaast aan de gemeente gevraagd of er gekeken kan worden of het azc ook na 2026 in Sneek kan blijven. Het zou dan gaan om een kleiner azc en de tijdelijke gebouwen zouden in dat geval vervangen worden door stenen gebouwen. Het COA doet dit onderzoek pas als de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dit goed vindt.

Bij een haalbaarheidsonderzoek kijkt het COA of de omstandigheden voldoende gunstig zijn om het azc in Sneek te herontwikkelen. Het slopen van de tijdelijke gebouwen van het azc en het bouwen van stenen gebouwen is een grote investering voor het COA. Die investering kan alleen gedaan worden onder bepaalde voorwaarden.

De gemeenteraad beslist daar op 4 maart over. Twee weken eerder, op 18 februari, wordt deze vraag al besproken door de commissie Bestjoer en Finansjes.

Ja, dat kan. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen bijeenkomst organiseren. Alle inwoners van de Noorderhoek hebben een brief ontvangen met een antwoordformulier die ze op kunnen sturen. Daarnaast kun je via het contactformulier een reactie achterlaten.

Je kunt geen bezwaar maken tegen het besluit om het azc tot 2026 te laten blijven bestaan. Als je bezwaar hebt tegen het haalbaarheidsonderzoek naar een permanent azc, kun je dit het beste kenbaar maken bij de leden van de gemeenteraad. Zij beslissen of er wel of niet een haalbaarheidsonderzoek komt. Inspreken is mogelijk bij de raadscommissie van 18 februari.

Het duurt nog wel een hele tijd voordat we weten of er een permanent azc komt. Op 4 maart beslist de raad of ze mee willen werken met het haalbaarheidsonderzoek. Als het haalbaarheidsonderzoek afgerond is en er kan inderdaad een permanent azc komen, dan weten we pas echt zeker wat er allemaal veranderd.

Een permanent azc bestaat uit normale woningen in plaats van de huidige units. Dat ziet er mooier uit en is ook prettiger voor de bewoners. Het centrum wordt ook kleiner: het gaat om ca. 350 – 450 plekken waarvan 100 flexibel. Deze plekken kunnen dan eventueel ook worden ingezet voor andere woningzoekenden, zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten.

De komende paar jaar blijft de situatie zoals hij is. Als de permanente opvanglocatie doorgaat dan zal er gebouwd worden. Zoals het nu lijkt komen er in een eventuele permanente opvanglocatie minder mensen te wonen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat er andere mensen tijdelijk komen wonen zoals studenten of spoedzoekers.

Dit moet duidelijk worden uit het haalbaarheidsonderzoek. Maar zoals het nu lijkt gaat het vooral om ‘kansrijke asielzoekers’. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven. Deze bewoners gaan ook meteen van start met hun inburgering, integratie en zoektocht naar huisvesting in de gemeente of nabije regio. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat er andere mensen tijdelijk komen wonen zoals studenten of spoedzoekers.

Dat hangt helemaal af van wat de gemeenteraad beslist. Als de raad wil meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek, dan laten we zo snel mogelijk weten hoe het verder gaat. Als de raad niet wil meewerken, dan sluit het azc in 2026.

Het COA heeft deze vraag ook gesteld aan het gemeentebestuur van Leeuwarden. Daar is op dit moment nog geen opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat verzoek is behandeld in hun raadsvergadering van december 2020.

Je kunt ons bellen op telefoonnummer 14 0515. Dan word je doorverbonden naar de juiste persoon. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Je kunt terecht bij de COA Informatielijn, dat kan via de e-mail op info@coa.nl of telefonisch op 088 – 715 7000.