Ambitie 4: Biodiversiteit en natuur

Ambitie 4: Biodiversiteit en natuur

Gepubliceerd op in Heeg - Veenkracht.

We willen dat iedereen zijn of haar toekomst kan opbouwen op de plek waar hij of zij dat wil. Dat betekent dat we woningen moeten bouwen. We onderzoeken hoe we dit kunnen doen met zo weinig mogelijk impact op het klimaat. Voor Veenkracht hebben we vier hoofdambities geformuleerd:

 1. Een klimaatbestendige wijk
 2. Circulair bouwen en energieneutraal wonen
 3. Een aantrekkelijke, gezonde en inclusieve woonomgeving
 4. Biodiversiteit en natuur

In dit artikel gaan we in op de vierde ambitie: Biodiversiteit en natuur

Een groene woonwijk is niet alleen mooi, maar biedt ook allerlei voordelen op het gebied van milieu, gezondheid en biodiversiteit. Bovendien voelen we ons gelukkiger in een groene omgeving. Daarom minimaliseren we de hoeveelheid verharding en gaan we voor groene tuinen, natuurvriendelijke oevers en groene erfafscheidingen.

Waterwoning Reeuwijkse plassen
Waterwoning Reeuwijkse plassen

Biodiversiteit vergroten

Het verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, een groot probleem. Alle ecosystemen met hun flora en fauna zijn namelijk van belang voor het voortbestaan van de aarde. Planten- en diersoorten verdwijnen als gevolg van menselijke activiteiten, en dat willen we tegengaan. Daarom hebben groene oplossingen in woonwijk Veenkracht de voorkeur boven technische oplossingen.

De functies van groen

Groen absorbeert warmte, waardoor de temperatuur in de zomer lager blijft. Door groene schaduwplekken en -routes is het in woonwijk Veenkracht ook aangenaam tijdens de warmste dagen van jaar. Daarnaast draagt de groene omgeving bij aan de algehele leefbaarheid van de wijk. Het moedigt fysieke activiteit aan, zoals wandelen of fietsen, maar heeft ook een positief effect op stressniveaus.

Heeg
Heeg
Trienke Lantinga
Trienke Lantinga

“In een klimaatadaptieve wijk is groen heel belangrijk. Voor het bergen van water, maar ook voor het creëren van schaduw. Met de steeds warmere zomers is het voor senioren bijvoorbeeldfijn dat ze langs een bomenroute in de schaduw naar voorzieningen zoals een bushalte kunnen lopen.”

Projectleider Trienke Lantinga

 • Er wordt bij het ontwerp al nagedacht hoe tijdens het ontwikkel- en bouwproces de biodiversiteit gehandhaafd blijft
 • Zorg voor (inheemse) beplanting met een zo groot mogelijke ecologische waarde gericht op het vergroten van de biodiversiteit
 • Zorg voor kwalitatieve teelaarde (biologisch en schoon) bij de oplevering van de tuinen voor duurzame groene tuinen
 • Gebruik natuurlijkvriendelijke oevers
 • Erfafscheidingen zijn groen of onderdeel van de architectuur van de woningen
 • Maximaliseer het groen in de buurt, minimaliseer de hoeveelheid verharding

 • Groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit worden versterkt op alle schaalniveaus;
 • Het horizontale en verticale oppervlak wordt in samenhang met de groenblauwe structuren in de bredere omgeving ingericht (met minimaal 50 % groen op buurtniveau, boomkroonoppervlak telt mee);
 • Groene oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen en structuren hebben de voorkeur boven technische oplossingen: groen, tenzij.

Bekijk alle informatie over project Heeg - Veenkracht

Bekijk het ambitiedocument