Twee adviesraden van het Sociaal Domein gaan samen verder

Gepubliceerd op in Nieuws.

De adviesraad Wmo & Jeugd gaat samen met de adviesraad Toegankelijkheid. De nieuwe adviesraad krijgt de naam Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân.

De gemeente telde tot voor kort drie adviesraden in het sociaal domein. Naast Wmo & Jeugd en de adviesraad Toegankelijkheid is er ook de cliëntenraad WWB (Werk en inkomen). Deze laatste blijft in de huidige vorm bestaan.

De adviesraden Wmo & Jeugd en Toegankelijkheid gaan samen verder omdat deze onderwerpen nauw met elkaar verbonden zijn. Wethouder Sociaal Domein Marianne Poelman: “We zijn blij met deze stap die de adviesraden hebben gezet. Zij kunnen hierdoor de gemeente beter adviseren, vanuit een gezamenlijke visie. Ook voor de inwoner die contact wil leggen met de adviesraad is het gemakkelijker.”

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze raad kijkt met de blik van de inwoner naar gemeentebesluiten. "Wij stellen vragen in het belang van de inwoner. Omdat wij meer op afstand staan, denken we vaak net even anders en dat is een waardevolle aanvulling", zegt Loek Hogenhout, voorzitter van de Adviesraad.

Betrekken van inwoners bij beleid

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente laat weten op welke manier zij inwoners, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, betrekt bij haar beleid. “Om het onderbouwen van onze adviezen te versterken vindt de Adviesraad het belangrijk om van inwoners te horen hoe zij ondersteuning vanuit het Sociaal Domein ervaren. Inwoners kunnen hun ervaringen doorgeven via de website www.adviesraadsociaaldomeinswf.nl. Juist die verhalen zijn heel waardevol om te zorgen dat beleid wordt afgestemd op de behoefte van de inwoner. Daar kunnen wij als Adviesraad iets aan bijdragen", besluit Loek.

De gemeente is blij met de stap die de adviesraden hebben gezet.