Zieke bomen gekapt in Rasterhoffpark Sneek

Gepubliceerd op in Nieuws.

In het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek staan veel essen die zwaar aangetast zijn of dood zijn als gevolg van de essentaksterfte. Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte die inmiddels een groot deel van de essen in Europa heeft aangetast. De zieke essen worden in de komende twee jaar langs wandelpaden weggehaald. De maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van bezoekers.

90% van de essen besmet

In het Rasterhoffpark is zo’n 90% van de essen besmet. Het gaat om enkele honderden bomen. Essen herstellen helaas niet van deze ziekte. Door de ziekte verzwakken de bomen, waardoor het risico groot is dat takken afbreken en bomen omvallen. Dit proces wordt nog versterkt doordat de zieke essen vatbaarder zijn voor insecten als de essenbastkever, essenzwam, tonderzwammen en schimmels. Deze vestigen zich op oude en zieke bomen en versnellen het proces van afsterven en verrotting van stam en wortels. Uiteindelijk sterven de essen.

Zieke essen worden gefaseerd weggehaald

Waar mogelijk blijven de essen staan. Dit is goed voor onder andere paddenstoelen, insecten en vogels. Het snipperpad aan de noordzijde van het park verdwijnt. Dan kan daar niet meer gewandeld worden, maar kunnen de bomen blijven staan. Voorwaarde voor het laten staan van essen is dat deze bomen geen gevaar vormen voor de bezoekers. Kwetsbare, zieke essen langs wandelpaden, worden de komende twee jaar weggehaald. Van het hout worden takkenwallen gemaakt in het park. Takkenwallen of takkenrillen zijn een soort wanden van dode takken die zorgen voor beschutting en goed zijn voor de biodiversiteit.

We start 4 maart met het weghalen van de zieke bomen. De werkzaamheden duren maximaal tot 15 maart. Door niet alles in één keer uit te voeren, is de overlast voor zowel het gebied als de bezoekers minimaal. Het park blijft open tijdens de werkzaamheden met uitzondering van het bos.

Herplant

In het Rasterhoffpark zijn door het afsterven van essen in combinatie met omgewaaide bomen door storm open plekken ontstaan. Op deze plekken groeien spontaan nieuwe bomen en struiken van zaden die door vogels of door de wind zijn verspreid. Op plekken waar dit niet het geval is, plant de gemeente nieuwe bomen en struiken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bes- en nootdragende soorten als kornoelje, kardinaalsmuts, krent en hazelaar. Door de verscheidenheid aan soorten ontstaat er een gevarieerd bos met hoge natuurwaarden. Daarmee wordt de biodiversiteit vergroot en de kans op ziektes verkleind. Het herplanten van bomen en struiken staat gepland voor het najaar 2024 en het najaar 2025.