26 nieuwe bomen kleuren binnenstad Sneek stukje groener

Gepubliceerd op in Nieuws.

Afgelopen dagen zijn 26 boombakken in het centrum van Sneek gezet. Het gaat om een verscheidenheid van soorten en groottes. De bomen zijn een stap naar een aantrekkelijkere binnenstad, het overkoepelende doel van de gemeente. De visie voor de binnenstad wordt nog ontwikkeld.

“Snits hat in binnenstêd mei in protte stiennen. Om ferskate redenen is it plantsjen fan dizze beammen dan ek wichtich foar it gebiet. Sa drage se by oan in bettere luchtkwaliteit, ferbetterje se it bioferskaat, soargje se foar skaadplakken en de strjitten sjogge der moaier út. It is de folgjende stap nei in moaier en griener sintrumgebiet”, laat wethouder Henk de Boer weten.

Met een ‘volgende stap richting een mooier en groener centrumgebied’ refereert de wethouder naar eerder uitgevoerde acties om de stad te vergroenen en het straatbeeld te verbeteren, zoals de geveltuinactie. Inwoners kunnen via deze actie gratis een geveltuin laten aanleggen. “Dy aksje rint noch hieltyd. En der komme elts jier mear geveltúntsjes by.”

De wethouder hielp vrijdag zelf een handje mee bij het planten van onderbegroeiing van vaste planten en struiken in de boombakken.

wethouder henk de boer naast een boombak
Wethouder Henk de Boer

Mix van bomen en planten

De gemeente heeft gekozen voor een mix van boomsoorten, waaronder de esdoorn, de berk, de honingboom, de Oostenrijkse den, de Chinese vernisboom en de valse Christusdoorn. De bomen, die tot 4 meter hoog zijn, staan niet in de grond, maar in cortenstalen boombakken. Reden daarachter is dat nog gewerkt wordt aan de visie voor de binnenstad. Zodra duidelijk is wat die visie is, krijgen de bomen een definitieve plek.

Onder de bomen zijn vaste planten en struiken geplant zoals: kardinaalsmuts, kattenkruid, vlinderstruik, eikvaren en maagdenpalm.

Verspreid door het centrum

De 26 bomen staan verspreid door het centrum. Op een aantal plekken zijn meerdere bomen bij elkaar geplaatst, zoals voor de bibliotheek en op het plein aan de Prins Hendrikkade. Ook de rotonde voor de Oosterdijk is een stuk groener geworden. 

Visie binnenstad Sneek

De gemeente werkt ondertussen aan een nieuwe visie voor de binnenstad Sneek. Dit doet zij samen met inwoners, ondernemers en gebruikers van de binnenstad. In april en mei vond de eerste participatie-avond plaats in het kader van deze nieuwe visie.

“It proses rjochting de nije fyzje is ôftrape mei in oantal jûnen foar ynwenners en ûndernimmers. It wie in startsinjaal. De kommende moannen oant begjin 2025 wurde petearen fierd mei ynwenners, ûndernimmers, besikers, oerheidsorganisaasjes en oare belanghawwers. Sa wolle we mei-inoar ta in breed droegen fyzje komme, dy’t de útstrieling fan en de belibbing yn de binnenstêd écht de goeie kant op helpt,” legt verantwoordelijk wethouder Bauke Dam uit. 

boombakken in sneek

Quotes in Nederlands

 “Sneek heeft een versteende binnenstad, om diverse redenen is het toevoegen van deze bomen dan ook belangrijk voor het gebied. Zo dragen ze bij aan een betere luchtkwaliteit, verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor schaduwplekken en verfraaien het straatbeeld. Het is een volgende stap richting een mooier en groener centrumgebied”, laat wethouder Henk de Boer weten.

“Die actie loopt nog steeds. En er komen elk jaar meer geveltuintjes bij.”

“Het proces richting de nieuwe visie is gestart met een aantal avonden voor inwoners en ondernemers. Het was een startsignaal. De komende maanden tot begin 2025 worden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, bezoekers, overheidsorganisaties en andere belanghebbenden. Zo willen we samen komen tot een breed gedragen visie die de uitstraling van en beleving in de binnenstad écht de goede kant op helpt”, legt verantwoordelijk wethouder Bauke Dam uit.