Gemeente Súdwest-Fryslân sluit 2022 met positief saldo af

Gepubliceerd op in Nieuws.

Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat de gemeente het jaar afsluit met een plus van 10,6 miljoen euro op een totale begroting van 352,2 miljoen euro. Het positieve saldo is het resultaat van hogere inkomsten en lagere uitgaven dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Gisteravond heeft de gemeenteraad ingestemd met de vraag van het college om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en beschikbaar te maken voor voorziene uitgaven in 2023.

Positief resultaat in perspectief

Het is daarnaast ook gelukt om de plannen die we als gemeente maakten daadwerkelijk uit te voeren. In de infographic kun je het jaar 2022 in cijfers terug zien en is een aantal van de behaalde resultaten uitgelicht.

Ondanks dat de gemeente het jaar 2022 met een positief resultaat afsluit, vraagt de gemeente wel aandacht bij het Rijk voor haar financiële positie de komende jaren. Wetende dat er nog veel onzekerheden op ons afkomen op het vlak van duurzaamheid, hervormingen Jeugdzorg en Wmo, om een aantal voorbeelden te noemen.

Voordeel benutten voor extra uitgaven

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van 2,2 miljoen euro. De positieve eindbalans van 10,6 miljoen euro over 2022 is een optelsom van verschillende factoren. Dit resultaat komt onder meer door een hogere algemene uitkering, die de gemeente ontvangt van het Rijk. Ook vielen de uitgaven in het sociaal domein lager uit en is er voordeel gehaald uit de grondexploitaties. Met dit extra geld kunnen in 2023 kosten voor de afhandeling van de toeslagenaffaire, energietoeslag, opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen en ventilatie in scholen gedekt worden.