14 nieuwe standplaatsen erbij op woonwagenlocatie Sneek

14 nieuwe standplaatsen erbij op woonwagenlocatie Sneek

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Sneek - Woonwagenpark fase 2.

Wonen waar je wilt en hoe je wilt. Wij werken in Sneek aan de uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Johan Willem Frisostraat met 14 nieuwe standplaatsen. Als de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vaststelt, kunnen de nieuwe woonwagens er volgend jaar staan.

Gemeenten hebben vanuit het rijk een belangrijke taak te vervullen: het toevoegen van nieuwe woningen aan de woningmarkt. Wij hebben als gemeente hoge ambities gesteld en zetten ons ook in voor doelgroepen die niet onder de reguliere woningmarkt vallen. We zijn hiervoor al lange tijd in gesprek met de doelgroep en bezig met plannen voor de uitbreiding. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we verder om de nieuwe standplaatsen daadwerkelijk te realiseren.

Vervolg

Als de gemeenteraad akkoord gaat en het definitieve bestemmingsplan vaststelt, kunnen we de voorbereidingen voor de bouw treffen. Voor de zomer worden eerst de oude panden op de aangewezen locatie gesloopt. Vervolgens wordt de grond voorbereid en bouwrijp gemaakt. Vanaf begin volgend jaar kunnen de woonwagens worden geplaatst. Er is ruimte voor 10 sociale huurplekken en 4 koopplekken aan het water. De bestaande woning op de nieuwe locatie blijft staan en wordt verkocht binnen de doelgroep van woonwagenbewoners.

Vanaf 27 maart 2024 tot en met 8 mei 2024 kunnen belangstellenden het aangepaste toewijzingsbeleid inzien. Dat kan via deze link. Doel van het beleid is om bij toewijzing van koopstandplaatsen voor woonwagens de kinderen en andere familieleden van (oud)bewoners van de woonwagenlocaties in Sneek voorrang te geven om zo de leefcultuur van de bewoners te beschermen.   

Alle informatie over het project Sneek - Woonwagenpark 2.