Zorg

Zorg in Súdwest-Fryslân

De beste zorg voor al onze inwoners, dat is wat we bij de gemeente Súdwest-Fryslân graag willen. Maar wat is beste zorg? We horen graag wat jij belangrijk vindt.

Geef je mening

De Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars willen op termijn van vier naar drie ziekenhuizen in Friesland. Volgens die plannen gaan het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen dicht en wordt in Joure een nieuw ziekenhuis gebouwd. Wat vind jij van deze plannen? Hoe belangrijk is het voor jou dat in Súdwest-Fryslân een ziekenhuis blijft?

Geef hier je mening

Inwonersbijeenkomsten

Wat is beste zorg? Zijn we bereid en in staat om daar verder voor te reizen? Welke zorg kan de huisarts op zich nemen en waarvoor heb je een ziekenhuis nodig? Wat zijn de gevolgen voor jou als het ziekenhuis in Sneek sluit? We gaan graag met jou in gesprek en we horen graag wat jij belangrijk vindt.

We nodigen je van harte uit om jouw mening te geven over zorg in Súdwest-Fryslân, tijdens één van de drie bijeenkomsten in Sneek, Koudum of Makkum.

Aanmelden inwonersbijeenkomst Zorg
vrouw met bril

Waarom organiseren we deze bijeenkomsten?

Volgens de plannen gaan het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen dicht en wordt in Joure een nieuw ziekenhuis gebouwd. Zover is het nog niet. We willen niet achterover leunen en wachten. We willen nu alvast verkennen wat er nodig is om iedereen in onze grote gemeente toegang tot kwalitatief goede zorg te blijven bieden.

“De insteek wordt dat streekziekenhuizen behouden blijven”, dat staat in het hoofdlijnenakkoord waar het nieuwe kabinet mee aan de slag gaat. Genoeg reden voor de gemeente Súdwest-Fryslân om zich niet neer te leggen bij het voorgenomen besluit van de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars om het Antonius Ziekenhuis in Sneek op termijn te sluiten. Het college en de gemeenteraad zien kansen om het tij te keren en maken zich hard voor de beste zorg voor al haar inwoners.

“De inwoner, daar gaat het ons om. Dat onze inwoner toegang heeft tot zorg. Dat onze inwoner goed geïnformeerd is. En dat er naar onze inwoner geluisterd wordt.” Dat zijn de stevige woorden van Marianne Poelman, wethouder van Súdwest-Fryslân. “Ondanks wettelijke regels, worden inwoners en zorgprofessionals niet goed betrokken”, vindt Poelman. Ze doelt daarmee op de AMvB, de Algemene Maatregel van Bestuur die ervoor zorgt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars zo’n besluit niet zomaar kunnen nemen, maar verplicht worden om inwoners goed te informeren en te mee te laten denken.

“De insteek wordt dat streekziekenhuizen behouden blijven”.

De komende periode benutten we om in gesprek te gaan met onze inwoners. Ook de gemeenteraad heeft hier specifiek om gevraagd. Bewonersbijeenkomsten zijn inmiddels gepland in Sneek, Koudum en Makkum en de gemeente roept inwoners dan ook op om daar, en op een online platform dat nog in ontwikkeling is, van zich te laten horen. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met partijen op wie de keuze invloed heeft, zoals de GGD, medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, Patyna, Firda, ondernemers en toeleveranciers van het ziekenhuis. De inspanningen van de gemeente vinden plaats op lokaal, provinciaal maar ook op landelijk niveau.

In april stemde de Tweede Kamer al in met een tweetal moties. In de moties wordt nogmaals benadrukt dat de veranderingen in de ziekenhuiszorg grote impact hebben voor de regio en wordt gevraagd geen rigoureuze beslissingen te nemen voordat het totale plaatje duidelijk is. Het ministerie van VWS heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de onderzoeken die Súdwest-Fryslân samen met Heerenveen heeft laten doen naar de impact.

“Wij willen maar één ding en dat is de beste zorg voor onze inwoners. Gelukkig denken ze er in Den Haag net zo over, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord. Dat geeft vertrouwen”, zegt Marianne Poelman die benadrukt dat het besluit nog niet genomen is: “Het is nog geen gelopen race. En een sprint is hier niet wenselijk. Dit is een marathon en wij zijn nog lang niet bij de finish.”

Wat kun je verwachten tijdens de bijeenkomst?

We hebben samen met de gemeente Heerenveen laten onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van vier naar drie ziekenhuizen te willen in Friesland. De rapporten kun je op deze pagina teruglezen. Maar nog veel belangrijker: wat vind jij ervan? Hoe moeten we de zorg inrichten, zodat iedereen die zorg nodig heeft, deze kan ontvangen? Kun je nog op tijd in een ziekenhuis komen als je moet bevallen en woont in Stavoren? Hoe is het geregeld met vervoer als je vanwege een long- of nierziekte wekelijks een behandeling nodig hebt en in een klein dorp woont. Waar moet ik heen als mijn huisarts straks met pensioen gaat?

De avond wordt geopend door wethouder Marianne Poelman. Vervolgens geven Planbureau Fryslân en Lysias Advies een inkijkje in het onderzoek dat zij hebben gedaan naar de maatschappelijke gevolgen die de plannen van de ziekenhuizen mogelijk hebben. Daarna kun je in een interactieve werksessie laten weten wat jouw ervaring met zorg nu is en hoe jij kijkt naar de toekomst.

Jouw mening telt en daarom zien we je graag in Sneek, Koudum of Makkum!

Onderzoeksrapporten ziekenhuiszorg

Gemeente Súdwest-Fryslân en Heerenveen hebben de impact laten onderzoeken door twee onafhankelijke bureaus.