Informatieverzoek en openbaar gemaakte documenten

Wij hebben een overzicht van de documenten die openbaar zijn gemaakt. Je kan deze documenten gemakkelijk bij ons opvragen.
Wil je bepaalde informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaar van bestuur. Iedereen mag een Wob-verzoek doen.

Wob-verzoek indienen

Wil je een Wob-verzoek indienen? Regel dat telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Je naam en adres;
 • De datum;
 • Geef duidelijk aan dat het om een Wob-verzoek gaat;
 • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
 • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
 • Je handtekening.

Stuur je brief naar:

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Heb je een Wob-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek. Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 4 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

Vraag je milieu-informatie op? Dan ontvang je binnen 2 weken bericht van ons. Ook deze termijn kunnen wij eenmaal verlengen met 4 weken.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet openbaar bestuur staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

 • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
 • Het gaat om persoonsgegevens;
 • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.

Overzicht documenten

Openbaar gemaakte documenten (Wob) 2021
Datum besluit Onderwerp
11 februari Lidl Bolsward – bouwplan 2016
11 februari Verkeersstromen, tellingen en simulaties binnenstad Bolsward
3 maart Rapport Empatec ‘Voor iedereen een zinvol leven’.
18 maart Meldingen en controles Bregesleatswei 2/2a Uitwellingerga
23 maart Brief en zienswijzen derde-belanghebbenden
24 maart Houtdraaiersstraat 4a Sneek
1 april Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
19 april Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
28 april Controle Nijhuizum 12
17 mei Interne- en externe correspondentie met betrekking tot Ippel Dredging
17 mei Overeenkomsten buitenreclame
19 mei AZC Sneek
20 mei Herstructurering kruispunt Groenedijk/Middelzeelaan
1 juni Gezondheidskundigadvies GGD met betrekking tot Nesserlaan Pingjum
9 juni Data luchtwasser vanaf 8 mei 2019 tot heden – De Soal Hemelum
16 juni Zonnepark en ecowijk Scharnegoutum
23 juni RCN de Potten
9 augustus Verplaatsing Coop Heeg
11 augustus Documenten met betrekking tot Wob-verzoek OM 2018
30 augustus Handhavingsverzoek 12 mei 2021
30 augustus Advies Hemelumer Hoeve
16 september Bijstandsverlening- en fraude
8 oktober Facturen Rotshuizen Geense met betrekking tot beroepsprocedure

Documenten opvragen kan via onderstaande knop. Noteer in je verzoek het volgende:

 • datum besluit
 • het onderwerp