Contact

Informatieverzoek indienen

Wil je bepaalde informatie over een gemeentelijk beleid wat nog niet openbaar is? Dien dan een informatieverzoek bij ons in. Zo’n verzoek heet ook wel een Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaar van bestuur. Iedereen mag een Wob-verzoek doen.

Hoe kan ik een Wob-verzoek indienen?

Wil je een Wob-verzoek indienen? Regel dat telefonisch of stuur ons een brief met daarin de volgende gegevens:

  • Je naam en adres;
  • De datum;
  • Geef duidelijk aan dat het om een Wob-verzoek gaat;
  • Geef aan van wie je informatie wilt ontvangen (gemeenteraad, college B&W of de burgemeester);
  • Geef aan welke informatie of documenten je wilt krijgen;
  • Je handtekening.

Stuur je brief naar:

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of naar de gemeenteraad
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Meer informatie

Heb je een Wob-verzoek ingediend? Zodra wij je verzoek binnen hebben gaan wij voor je aan de slag. Wij beoordelen je verzoek en kijken of de informatie openbaar gemaakt mag worden. Je ontvangt van ons binnen 4 weken bericht over jouw verzoek. Lukt het ons niet om binnen 4 weken een besluit te nemen? Dan kunnen we de termijn eenmaal verlengen met 4 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht van ons.

Vraag je milieu-informatie op? Dan ontvang je binnen 2 weken bericht van ons. Ook deze termijn kunnen wij eenmaal verlengen met 4 weken.

In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen. In de Wet openbaar bestuur staan alle redenen waarom bepaalde informatie toch geheim moet blijven. We noemen dit ook wel weigeringsgronden. Informatie moet bijvoorbeeld geheim blijven als:

  • De informatie de veiligheid van Nederland schaadt;
  • Het gaat om persoonsgegevens;
  • Het vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn.