Windenergie

Windenergie in het Fryske landschap

Al generaties zeilen mensen met skûtsjes en draaien de molens in het Fryske landschap. De oude molens zaagden hout en maalden graan met behulp van de wind. De moderne windmolens maken elektriciteit.

Als het waait gaan de wieken van de windmolens draaien. Die drijven een dynamo aan en wekken zo stroom op. Het hoeft niet hard te waaien om stroom te maken.

Grote windmolens

Er bestaan verschillende soorten windmolens. De grote windmolens worden vaak in groepen geplaatst. We noemen dit windmolenparken. In onze gemeente zijn 2 windmolenparken: Nij Hiddum-Houw en Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Naast enkele losse windmolens staan er ook nog kleine groepjes windmolens Witmarsum, Tjerkwerd en Warns.

Kleine windmolens

Boeren kunnen kleine windmolens op hun erf plaatsen. Deze windmolens hebben een maximale ashoogte van 15 meter. Zo kunnen boeren zelf energie opwekken voor hun elektrische machines en apparaten. Een kleine windmolen biedt samen met zonnepanelen op het dak een mooie combinatie om bij te dragen meer duurzame energie. Meer informatie en het aanvragen van een kleine windmolen.

Boerderij met windmolen - windenergie

Zie ook