Werk aan de weg.

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord

Overzicht werk in uitvoering.

Ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan op de toelichting.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Sneek, verkeersafsluiting deel Harmen Sytstrastraat, deel Napjusstraat (Oost) en Winsemiusstraat

Vanaf maandag 18 maart 2019 tot en met dinsdag 23 april 2019 is een deel van de Harmen Sytstrastraat, een deel van de Napjusstraat (Oost) en de Winsemiusstraat in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Aan een deel van de Harmen Sytstrastraat, een deel van de Napjusstraat (Oost) en de Winsemiusstraat vinden riolerings- en straatwerkzaamheden plaats.

De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een informatiebrief van de aannemer op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet B.V. te Zeewolde. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Klaas-Jan Solle van De Waard Grondverzet B.V. via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer Ale van der Ploeg van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-15002180.

Sneek

Wommels, verkeersafsluiting deel Van Sminialeane

Vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 31 mei 2019 is één rijhelft van de Van Sminialeane, de rijstrook aan de kant van de nieuwbouw, in Wommels afgesloten voor al het verkeer.

Aan een deel van de Van Sminialeane wordt een nieuw voetpad gerealiseerd en er vinden nutswerkzaamheden plaats.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er één rijhelft beschikbaar voor het verkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten te Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Alfred Stiksma van Jansma Drachten via het telefoonnummer 0512-334070. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Fred Drenthen van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Wommels,

Abbega, afsluiting vaarweg brug Abbegeasterketting

Op dinsdag 23 april en op maandag 06 mei 2019 vanaf 07:00 uur tot 17:00 uur is de vaarweg brug Abbegeasterketting bij Abbega voor al het scheepvaartverkeer afgesloten. Verder wordt vanaf dinsdag 07 mei tot en met vrijdag 10 mei 2019 de brug Abbegeasterketting niet of beperkt bediend voor het scheepvaartverkeer.

Aan de brug Abbegeasterketting vinden (groot onderhoud) werkzaamheden plaats. In de periode tussen dinsdag 23 april en dinsdag 07 mei, met uitzondering van de bovengenoemde data van afsluiting brug, is er geen brugdek aanwezig en kan het scheepvaartverkeer vrij doorvaren. Wel vindt in de genoemde periode werkzaamheden aan de brug Abbegeasterketting plaats wat enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan veroorzaken.

Er worden vooraankondigingsborden langs de toegangsroutes geplaatst.

Let op! De geplande werkzaamheden aan de brug Abbegeasterketting heeft ook invloed op het wegverkeer. Meer informatie daarover en de gevolgen voor het wegverkeer vind je ook op deze pagina.

De benodigde tijd voor het weer in bedrijf hebben van de brug Abbegeasterketting na herplaatsing is ingeschat, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden aan het stalen dek en de bovenbouw worden uitgevoerd door Dijkstra Metaalbewerking uit Harlingen. Voor vragen of meer informatie over dit deel van het werk kun je terecht bij de heer Dijkstra van Dijkstra Metaalbewerking via het telefoonnummer 0517-579580. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Abbega,

Sibrandabuorren, verkeersafsluiting Kerberts Brêge in de Aesgewei

Vanaf dinsdag 23 april tot en met dinsdag 30 april 2019 is de brug Kerberts Brêge gelegen in de Aesgewei in Sibrandabuorren dagelijks vanaf 09:00 uur tot 16:20 uur afgesloten voor al het wegverkeer.

Aan de brug Kerberts Brêge vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Koopmans Schilders BV uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk J. Koopmans van Koopmans Schilders BV via het telefoonnummer 0517-417726. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sibrandabuorren

Schettens/Witmarsum, verkeersafsluiting It Fliet en Filenserwei

Vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 24 mei 2019 zijn de rijbanen It Fliet en Filenserwei tussen Schettens en Witmarsum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de rijbanen It Fliet en Filenserwei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Klaas Kooistra van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–51526410. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman of met Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Schettens

Sneek, afsluiting Schierstins

Vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 12 juli 2019 is de Schierstins in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de Schierstins vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf A. Faber BV te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Appie Faber van A. Faber BV via het telefoonnummer 06-10371726. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Afsluiting

Sneek, verkeersafsluiting deel Kleinzand

Op woensdag 24 april 2019 vanaf 07:30 uur tot 11:00 uur is een deel van Kleinzand, ter hoogte van Kleinzand 60, in Sneek afgesloten voor het verkeer.

De genoemde verkeersafsluiting geldt niet voor voetgangers.

Er vinden werkzaamheden aan een pand plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Timmer- en onderhoudsbedrijf Siemonsma uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de heer J.A. Siemonsma van Timmer- en onderhoudsbedrijf Siemonsma via het telefoonnummer 06-234 730 30.

Verkeersafsluiting

Molkwerum, verkeersafsluiting spoorwegovergang Noardermar

In de nacht van donderdag 16 mei op vrijdag 17 mei 2019 is vanaf 23.30 uur tot 6.00 uur de spoorwegovergang (ligging km 47.623) gelegen in de Noardermar bij Molkwerum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang niet passeren.

Aan de spoorwegovergang gelegen in de Noardermar vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 06-11308223. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Molkwerum,

Uitwellingerga, verkeersafsluiting Greate Sudein

Vanaf maandag 1 april tot en met donderdag 25 april 2019 is de rijbaan Greate Sudein in Uitwellingerga afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de rijbaan Greate Sudein vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Uitwellingerga

Abbega, verkeersafsluiting brug Abbegeasterketting

Vanaf maandag 1 april 07:00 uur tot en met vrijdag 10 mei 2019 16:00 uur is de brug Abbegeasterketting bij Abbega voor al het verkeer afgesloten.

Let op! Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug Abbegeasterketting tot en met maandag 22 april 2019. Vanaf dinsdag 23 april tot en met dinsdag 07 mei 2019 is de brug ook afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Aan de betonnen brugdekken van brug Abbegeasterketting vindt betonreparatie plaats. Daarnaast vindt vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 10 mei 2019 renovatie plaats van het stalen brugdek en de stalen bovenbouw.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Er zijn werkzaamheden gepland aan de rijbanen Twiska en De Kat, ten zuiden van Abbega. Deze werkzaamheden starten niet eerder dan dat de bovengenoemde verkeersafsluiting is afgerond.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden aan de betonconstructie wordt in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Salverda Bouw BV uit ‘t Harde. Heb je vragen over het betonwerk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen de uitvoerder van het werk de heer Hendriks van Salverda Bouw BV via het telefoonnummer 0525-651666.

De renovatie van het stalen dek en de bovenbouw wordt uitgevoerd door Dijkstra Metaalbewerking uit Harlingen. Voor vragen of meer informatie over dit deel van het werk kun je terecht bij de heer Dijkstra van Dijkstra Metaalbewerking via het telefoonnummer 0517-579580. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het centrale telefoonnummer 14 0515.

Abbega,

Makkum en Piaam, verkeersafsluiting Zeedijk

Vanaf maandag 25 maart tot en met dinsdag 23 april 2019 is de rijbaan Zeedijk tussen Makkum en Piaam afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de rijbaan Zeedijk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06 101 326 24. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Oudega en Oosthem, verkeersafsluiting spoorwegovergang Westerskatting en Pikedyk

 

In de nacht van woensdag 10 juli op donderdag 11 juli 2019 is vanaf 00.00 uur tot 06.00 uur de spoorwegovergang Westerskatting Oudega (ligging km 30.105) en spoorwegovergang Pikedyk Oosthem (ligging km 26.624) afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergangen niet passeren.

Aan de spoorwegovergangen Westerskatting en Pikedyk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 06-11308223. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oudega

Offingawier, verkeersafsluiting sluis Tersoalster Sylroede

Vanaf maandag 1 april 2019 tot nader order is de sluis Tersoalster Sylroede bij Offingawier afgesloten voor al het vaarverkeer. De einddatum van de afsluiting is nog niet bekend omdat de deuren van de sluis eerst compleet droog moeten worden gezet om de vervolgwerkzaamheden te kunnen bepalen.

Aan de sluis Tersoalster Sylroede vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Stienstra & Van Der Wal uit IJlst. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Gerrit Stienstra van Stienstra & Van Der Wal via het telefoonnummer 0515-533243. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ewoud Zwaan van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Offingawier,

Hemelum, verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers

Vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 03 mei 2019 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaand verkeer.

De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Let op! Fietsers moeten op het trottoir wel afstappen.

De twee bushaltes in Hemelum komen tijdens de werkzaamheden te vervallen!

Om Hemelum is een nieuwe rondweg gerealiseerd. Het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers is in klinkers aangebracht, maar blijkt niet te voldoen. Er is besloten om de klinkers door asfalt te vervangen om het toekomstige onderhoud te beperken. Ook hopen we hiermee het aantal klachten van trillingen op  te lossen.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–22410521. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Hemelum,