Werk aan de weg.

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord

Overzicht werk in uitvoering.

Ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan op de toelichting.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Werkzaamheden aan de Afsluitdijk

Van 30 september tot en met 6 oktober (week 40) zijn de volgende werkzaamheden op en langs de weg gepland:

 • Kornwerderzand
  1 februari t/m eind oktober 2019: parallelweg-noord afgesloten met omleiding via parallelweg-zuid;
 • Den Oever
  15 september t/m 10 juni 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Den Oever
  Maandag 30 september 2019 (dinsdag 1 oktober als reservedag): zowel op HRR als HRL voor het langdurige 2-0 systeem een 2-1 systeem voor het uitwisselen van de MRS-en door Hokarissen.
 • Fietspad tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand
  Vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 is het fietspad afwisselend afgesloten. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Meer informatie lees je op de website van de Afsluitdijk. Hier zijn ook de werkzaamheden op langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te lezen.

Heb je vragen over de verkeershinder op de Afsluitdijk, neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via telefoonnummer 0800-6040.

Sneek, verkeersafsluiting Slenk

Vanaf maandag 19 augustus tot en met vrijdag 1 november 2019 is de Slenk te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de Slenk vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf A. Faber BV te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Appie Faber van A. Faber BV via het telefoonnummer 06-10371726. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek

Sneek, verkeersafsluiting Waterpoortsgracht en Mollemaklooster

Vanaf maandag 2 september tot en met maandag 28 oktober 2019 zijn de Waterpoortsgracht en de Mollemaklooster in Sneek voor het doorgaand verkeer afgesloten. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Wel moeten de fietsers afstappen.

Aan de Waterpoortsgracht en de Mollemaklooster vinden straatwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd zodat de woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Lolkema Infra B.V. te Oudeschoot. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer H.J. Lolkema van Lolkema Infra B.V. via het telefoonnummer 06-51123305. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Fred Drenthen van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek

Bolsward, verkeersafsluiting Blauwpoortsbrug Harlingerstraat-Dijkstraat

Vanaf maandag 2 september 7.00 uur tot en met vrijdag 29 november 17.00 uur 2019 is de Blauwpoortsbrug, gelegen tussen de Harlingerstraat en de Dijkstraat, volledig afgesloten voor alle wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Tijdens de genoemde periode is er geen stremming voor het scheepvaartverkeer omdat de brug ofwel bediend wordt ofwel permanent open staat.

Aan de betonnen aanbrug, vinden herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Let op!!! Het vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkels in het centrum van Bolsward moeten vanaf de Marktstraat en de Dijkstraat voor de Blauwpoortsbrug linksaf om via de Stoombootkade en de Turfkade terug te rijden richting de Snekerstraat. Fietsers en voetganger dienen van de Gysbert Japicxbrug (Gysbert Japicxlaan-Skilwyk) gebruik te maken. Daarnaast is de dienstregeling en de rijroutes van Arriva aangepast.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton- en waterbouw uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tolboom van Oosterhof Holman via het telefoonnummer 0517-414615 (kantooruren). Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Sneek, verkeersafsluiting deel IJlsterkade

Vanaf donderdag 19 september 2019 tot nader order is een deel van de IJlsterkade, ter plaatse van IJlsterkade 47, in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Aan het pand IJlsterkade 47 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Alfred Zwaan van Aannemingsmaatschappij Friso B.V. via het telefoonnummer 0515-429999.

Sneek,

Bolsward en Workum, werkzaamheden aan de N359

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Sneek, verkeersafsluiting Doctor Bosstraat

Vanaf maandag 30 september tot en met vrijdag 25 oktober 2019 is de Doctor Bosstraat  in Sneek voor het doorgaand verkeer afgesloten. De genoemde afsluitingen gelden niet voor fietsers en voetgangers. Wel moeten de fietsers afstappen. Tijdens de uitvoering zijn de woningen aan de Doctor Bosstraat per voet bereikbaar.

Aan de Doctor Bosstraat en aan de kruising Troelstrakade/Doctor Bosstraat vinden riolerings- en bestratingswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra B.V. te Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Koen de Vries van BAM Infra B.V. via het telefoonnummer 06-53696663. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Narsing Lakhi van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Sneek, verkeersafsluiting parkeerlocatie Bolswarderpoort

Op maandag 14 oktober en dinsdag 15 oktober 2019 is de parkeerlocatie Bolswarderpoort in Sneek afgesloten voor het verkeer.

Op de parkeerlocatie Bolswarderpoort wordt nieuwe verlichting aangebracht.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door de firma Heijmans te Rosmalen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Hielke Rollema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Heeg, verkeersafsluiting De Houw

Vanaf maandag 30 september tot en met vrijdag 25 oktober 2019 is De Houw in Heeg afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan De Houw vinden wegwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk A. Faber van A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Offingawier, verkeersafsluiting deel Fiifgeawei

Vanaf maandag 14 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2019 is een deel van de Fiifgeawei, ter hoogte van Fiifgeawei 20, in Offingawier afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Op de Fiifgeawei, ter hoogte van Fiifgeawei 20, wordt een duiker vervangen en worden kabels en leidingen aangelegd.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageest. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Koudum, verkeersafsluiting Nieuweweg

Vanaf maandag 21 oktober tot en met vrijdag 22 november 2019 is de Nieuweweg in Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de Nieuweweg vinden wegwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer A. Faber van A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum,

Sneek, verkeersafsluiting Zuidend

Vanaf woensdag 23 oktober tot vrijdag 25 oktober 16:00 uur 2019 is het Zuidend in Sneek voor het doorgaand verkeer afgesloten. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Wel moeten de fietsers afstappen.

Aan het Zuidend vinden bestratingswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Lolkema Infra B.V. te Oudeschoot. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk H.J. Lolkema van Lolkema Infra B.V. via het telefoonnummer 06-51123305. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Fred Drenthen van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek,

Offingawier, verkeersafsluiting kruising Paviljoenwei/Koaiwei/Goaijengeamieden/Fiifgeawei

Vanaf donderdag 24 oktober tot en met woensdag 06 november 2019 is de kruising Paviljoenwei/Koaiwei/Goaijengeamieden/Fiifgeawei bij Offingawier afgesloten voor het doorgaand verkeer. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de kruising Paviljoenwei/Koaiwei/Goaijengeamieden/Fiifgeawei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Freddie van der Veen van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–10248810. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman of met Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Offingawier,

Witmarsum, afsluiting afrit 16 A7 afslag Witmarsum

Vanaf woensdag 06 november 20:00 uur tot donderdag 07 november 06:00 uur 2019 is de afrit 16 A7 afslag Witmarsum afgesloten voor het verkeer.

Er vinden werkzaamheden plaats aan een deel van de snelweg A7 ter hoogte van de afrit 16 A7 afslag Witmarsum.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven.

Hulpdiensten hebben altijd doorgang voorzien van blauwe zwaailampen en sirenes gelieve met een matige snelheid in verband met de mensen die daar aan het werk zijn.

De informatie komt van Rijkswaterstaat. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Patrick Kuurstra van De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. via het telefoonnummer 0345-684590. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie terecht op de site https://www.vananaarbeter.nl/ van Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden aan het asfalt

In de komende maanden vinden op diverse locaties in de gemeente kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van verkeershinder op diverse locaties voor al het verkeer. Een overzichtskaart van de werkzaamheden en meer informatie lees je op de pagina over slijtlagen.

Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (o.a. slijtlaag) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht uitgevoerd door Schagen Infra. Voor de dagelijkse gang van zaken kun je contact opnemen met de uitvoerder van het werk Martin Boertien van Schagen Infra via het telefoonnummer 06–53382302.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Jan Andries de Vries of met Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 14  0515.