Werk aan de weg.

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord

Overzicht werk in uitvoering.

Ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan op de toelichting.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Sneek, afsluiting Schierstins

Vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 12 juli 2019 is de Schierstins in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de Schierstins vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf A. Faber BV te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Appie Faber van A. Faber BV via het telefoonnummer 06-10371726. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Afsluiting

Sneek, verkeersafsluiting Eeltje Halbertsmastraat

Vanaf maandag 06 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019 is een deel van de Eeltje Halbertsmastraat, tussen de Gysbert Japiksstraat en de Winsemiusstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Aan een deel van de Eeltje Halbertsmastraat, tussen de Gysbert Japiksstraat en de Winsemiusstraat, vinden riolerings- en straatwerkzaamheden plaats.

De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een informatiebrief van de aannemer op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet te Zeewolde. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Klaas-Jan Solle van De Waard Grondverzet via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, Ale van der Ploeg van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-15002180.

Sneek,

Westhem en Abbega, verkeersafsluiting deel De Kat, Hissedijk en Twiska

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019 is een deel van de rijbaan De Kat en de rijbanen Hissedijk en Twiska tussen Westhem en Abbega afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan een deel van de rijbaan De Kat en de rijbanen Hissedijk en Twiska vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman of met Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Westhem

Sneek, verkeersafsluiting parkeerlocatie Bolswarderpoort

Vanaf woensdag 15 mei tot en met dinsdag 21 mei 2019 is de parkeerlocatie Bolswarderpoort in Sneek afgesloten voor het verkeer.

Op de parkeerlocatie Bolswarderpoort vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door TM Infra te Surhuizum. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk, Jetze van der Veen van aannemingsbedrijf TM Infra via het telefoonnummer 06-11247138. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman of met Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafluisting

Pingjum, verkeersafsluiting kruispunt Hanialaan/Taekelaan/Riegeweg/Nesserlaan

Vanaf maandag 27 mei tot en met maandag 17 juni 2019 is het kruispunt Hanialaan/Taekelaan, Riegeweg/Nesserlaan bij Pingjum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op het kruispunt Hanialaan/Taekelaan/Riegeweg/Nesserlaan vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Freddie van der Veen van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–10248810. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Afsluiting

Sneek, verkeersafsluiting Iepenlaan

Vanaf maandag 27 mei tot en met vrijdag 12 juli  2019 is de Iepenlaan in Sneek voor het doorgaand verkeer afgesloten. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Wel moeten de fietsers afstappen.

Aan de Iepenlaan vinden riolerings- en bestratingswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat het voormalig Flachterrein altijd bereikbaar blijft.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Cnossen Infra B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Ane Bonsma van Cnossen Infra B.V. via het telefoonnummer 06-22908439. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Narsing Lakhi van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek,

Sneek, verkeersafsluiting Ubbo Emmiusstraat

Vanaf woensdag 5 juni tot en met vrijdag 12 juli 2019 is de Ubbo Emmiusstraat in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Aan de Ubbo Emmiusstraat vinden riolerings- en straatwerkzaamheden plaats.

De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een informatiebrief van de aannemer op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet b.v. te Zeewolde. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Klaas-Jan Solle van De Waard Grondverzet b.v. via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer Ale van der Ploeg van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-15002180.

Sneek,

Cornwerd, verkeersafsluiting Houwdijk

Vanaf vrijdag 7 juni tot en met vrijdag 5 juli 2019 is de rijbaan Houwdijk, vanaf de Afslag 15 snelweg A7 tot en met de kruising Houwdijk/Dorpsweg, bij Cornwerd afgesloten voor het doorgaand verkeer. Op werkdagen is er een fietsomleidingsroute tussen de parallelweg van de A7 en Cornwerd.

Op de rijbaan Houwdijk, vanaf de Afslag 15 snelweg A7 tot en met de kruising Houwdijk/Dorpsweg, vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Op werkdagen is er een fietsomleidingsroute tussen de parallelweg van de A7 en Cornwerd.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Freddie van der Veen van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–10248810. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sjirk Fluitman of met Jan Andries de Vries van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Cornwerd,

Folsgare, verkeersafsluiting deel Folsgearsterleane

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 is een deel van de Folsgearsterleane, ter hoogte van de kruising met de Easthimmerwei en de Skeender, in Folsgare afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan een deel van de Folsgearsterleane, ter hoogte van de kruising met de Easthimmerwei en de Skeender, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Het verkeer richting de Skeender en de Monumentwei kan via het Ekers-Ein rijden. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Albertus de Vries van Nota Infra BV via het telefoonnummer 06-51611706. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Folsgare

Bolsward, verkeersafsluiting Rijkstraat

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 05 juli 2019 is op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur de Rijkstraat in Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Ter plaatse van de Rijkstraat wordt een nieuwe damwand aangebracht.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden aangebracht.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Friso Bouwgroep uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Michaël van der Weg van Friso Bouwgroep via het telefoonnummer 06-51571397. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Siepie Wijbenga van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bolsward

Hieslum en Parrega, verkeersafsluiting diverse rijbanen

Vanaf donderdag 20 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019 zijn de rijbanen Horstweg, Atseburenweg, Sierdsmaweg en een deel van de rijbaan Idserdaweg tussen de dorpen Hieslum en Parrega afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de rijbanen Horstweg,  Atseburenweg, Sierdsmaweg en een deel van de rijbaan Idserdaweg vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Klaas Kooistra van Jansma Drachten B.V. via het telefoonnummer 06–51526410. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Easterein en De Kliuw, verkeersafsluiting diverse rijbanen

Vanaf donderdag 20 juni tot en met vrijdag 26 juli 2019 zijn de rijbanen Wynserdyk, Tjebbingadyk en Kliuw tussen de dorpen Easterein en De Kliuw afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan de rijbanen Wynserdyk, Tjebbingadyk en Kliuw vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Sneek, verkeersafsluiting deel Waling Dijkstrastraat

Vanaf vrijdag 21 juni tot en met vrijdag 26 juli 2019 is een deel van de Waling Dijkstrastraat, tussen de kruising met de Winsemiusstraat en de kruising met de Gysbert Japiksstraat, in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Aan een deel van de Waling Dijkstrastraat, tussen de kruising met de Winsemiusstraat en de kruising met de Gysbert Japiksstraat, vinden riolerings- en straatwerkzaamheden plaats.

De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een informatiebrief van de aannemer op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet BV te Zeewolde. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Klaas-Jan Solle van De Waard Grondverzet BV via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, Ale van der Ploeg van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-15002180.

Sneek

Oosthem, verkeersafsluiting spoorwegovergang De Cingel

In de nacht van dinsdag 25 juni op woensdag 26 juni is vanaf 22:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang De Cingel bij Oosthem (ligging km 25.428) afgesloten voor al het verkeer.

De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergangen niet passeren.

Aan de spoorwegovergang De Cingel vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 06-11308223. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oosthem

Sneek, verkeersafsluiting deel Worp Tjaardastraat

Vanaf dinsdag 25 juni tot en met donderdag 27 juni 2019 is een deel van de Worp Tjaardastraat, ter hoogte van Worp Tjaardastraat 89, afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Aan een verkeersdrempel gelegen in de Worp Tjaardastraat, ter hoogte van Worp Tjaardastraat 89, vinden aanpassingen plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Auke Hoekstra van Nota Infra BV via het telefoonnummer 06-20410675. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Ewoud Zwaan van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek,

Oudega en Oosthem, verkeersafsluiting spoorwegovergang Westerskatting en Pikedyk

In de nacht van woensdag 10 juli op donderdag 11 juli 2019 is vanaf 00.00 uur tot 06.00 uur de spoorwegovergang Westerskatting Oudega (ligging km 30.105) en spoorwegovergang Pikedyk Oosthem (ligging km 26.624) afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergangen niet passeren.

Aan de spoorwegovergangen Westerskatting en Pikedyk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 06-11308223. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oudega