Werk aan de weg.

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord

Overzicht werk in uitvoering.

Ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan op de toelichting.

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Gemeente Súdwest-Fryslân, ernstige verkeershinder verschillende locaties

Vanaf de maand juli vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. Lees meer over slijtlagen.

Op een overzichtskaart met daarop aangegeven de genoemde locaties kun je de werkzaamheden bekijken.

 • Dinsdag 3 september 2019: Fietstunneltje Lemmerweg Sneek (her-slijtlagen)
 • Dinsdag ochtend 3 september 2019: Rondweg Noord Sneek 4 rotondes (verjongingsmiddel)
 • Dinsdag ochtend 3 september 2019: Bayumerleane Arum resterend werk (verjongingsmiddel)
 • Dinsdag ochtend 3 september 2019: Berghuizerweg Lollum-Arum resterend werk (verjongingsmiddel)
 • Dinsdag ochtend 3 september 2019: Groenedijk Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Dinsdag ochtend/middag 3 september 2019: Volkstuintjes Worp Tjaardastraat Sneek (schelpen slijtlaag)
 • Dinsdag middag 3 september 2019: Kerkhoflaan Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Dinsdag avond 3 september 2019: Oppenhuizerweg Sneek twee rotondes (verjongingsmiddel)
 • Woensdag ochtend 4 september 2019: Thaborwei Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 4 september 2019: Ringdijk Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 4 september 2019: Waltingaleane deels Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag ochtend/middag 4 september 2019: Bootland Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag ochtend/middag 4 september 2019: Sibadawei Easterein wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Woensdag middag 4 september 2019: Hoep Hommerts speeltuin (schelpen slijtlaag)
 • Woensdag middag 4 september 2019: Kleinehuisterweg Zurich/Pingjum resterend werk (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend 5 september 2019: Suderseewei Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend 5 september 2019: Westerdijk Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend/middag 5 september 2019: ’t Sou Warns (verjongingsmiddel)
 • Donderdag middag 5 september 2019: Flinkeboskje Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag middag 5 september 2019: deels Walikkers/Nijbuorren Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag middag 5 september 2019: Mientwei Hemelum (verjongingsmiddel)

Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (o.a. slijtlaag) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra. Voor de dagelijkse gang van zaken kun je contact opnemen met de uitvoerder van het werk  Martin Boertien van Schagen Infra via het telefoonnummer 06–53382302. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Andries de Vries of met Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Sneek, verkeersafsluiting Wassenberghstraat

Vanaf maandag 19 augustus tot en met vrijdag 06 september 2019 is de Wassenberghstraat in Sneek afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Aan de Wassenberghstraat vinden riolerings- en straatwerkzaamheden plaats.

De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een informatiebrief van de aannemer op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door De Waard Grondverzet b.v. te Zeewolde. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Klaas-Jan Solle van De Waard Grondverzet b.v. via het telefoonnummer 06-53153017. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. Ale van der Ploeg van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-15002180.

Sneek

Sneek, verkeersafsluiting Slenk

Vanaf maandag 19 augustus tot en met vrijdag 1 november 2019 is de Slenk te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de Slenk vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf A. Faber BV te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Appie Faber van A. Faber BV via het telefoonnummer 06-10371726. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek

Oosthem, verkeersafsluiting deel De Himmen

Vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag 06 september 2019 is een deel van De Himmen, vanaf kruising met De Cingel tot en met kruising bij De Himmen 6/8, in Oosthem afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Aan een deel van De Himmen, vanaf kruising met De Cingel tot en met kruising bij De Himmen 6/8, vinden wegwerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber B.V. te Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk A. Faber van A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515-572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oosthem

Stavoren, verkeersafsluiting deel Achterdelft

Vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag 20 september 2019 is een deel van het Achterdelft, vanaf Achterdelft 10 tot en met 32, in Stavoren afgesloten voor al het verkeer.

Aan het Achterdelft 10 tot en met 24 worden twee blokken van vier woningen herbouwd.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Voor het fiets- en voetgangersverkeer geldt een andere omleidingsroute dan het autoverkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer Bouw Hengelo bv uit Hengelo. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Peter van Dokkumburg van Dura Vermeer Bouw Hengelo via het telefoonnummer 074-2550255.

Stavoren

Exmorra, verkeersafsluiting deel Dorpsstraat en deel Bruindeer

Op dinsdag 27 augustus 2019 is een deel van de Dorpsstraat en een deel van het Bruindeer, tussen kruising Dorpsstraat/Bolswarderweg en Bruindeer 2, in Exmorra afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Op een deel van de Dorpsstraat en een deel van het Bruindeer, tussen kruising Dorpsstraat/Bolswarderweg en Bruindeer 2, vinden werkzaamheden plaats aan de waterleiding.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van Vitens geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens te Zwolle uitgevoerd. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Ruurd de Vries van Vitens via het telefoonnummer 06-22791393/@: ruurd.devries@vitens.nl. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Exmorra,

Oudega, verkeersafsluiting deel Reafinne

Vanaf maandag 2 september tot en met vrijdag 13 september 2019 is een deel van de Reafinne, tussen kruising met de Hagenadyk en de kruising met de Tsjerkemar, afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Op een deel van de Reafinne , tussen kruising met de Hagenadyk en de kruising met de Tsjerkemar, vinden nutswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden door Liander te Leeuwarden uitgevoerd. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Piet Sijtsma van Liander via het telefoonnummer 06-21267659. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oudega,

Bolsward, verkeersafsluiting Blauwpoortsbrug Harlingerstraat-Dijkstraat

Vanaf maandag 2 september 7.00 uur tot en met vrijdag 29 november 17.00 uur 2019 is de Blauwpoortsbrug, gelegen tussen de Harlingerstraat en de Dijkstraat, volledig afgesloten voor alle wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Tijdens de genoemde periode is er geen stremming voor het scheepvaartverkeer omdat de brug ofwel bediend wordt ofwel permanent open staat.

Aan de betonnen aanbrug, vinden herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Let op!!! Het vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkels in het centrum van Bolsward moeten vanaf de Marktstraat en de Dijkstraat voor de Blauwpoortsbrug linksaf om via de Stoombootkade en de Turfkade terug te rijden richting de Snekerstraat. Fietsers en voetganger dienen van de Gysbert Japicxbrug (Gysbert Japicxlaan-Skilwyk) gebruik te maken. Daarnaast is de dienstregeling en de rijroutes van Arriva aangepast.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Oosterhof Holman Beton- en waterbouw uit Harlingen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tolboom van Oosterhof Holman via het telefoonnummer 0517-414615 (kantooruren). Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Verkeersafsluiting

Sneek, verkeersafsluiting Zoutepoel

Vanaf maandag 9 september tot en met vrijdag 13 september 2019 is de Zoutepoel te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan de Zoutepoel wordt een rioolreparatie uitgevoerd.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema Infra B.V. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Jan Vogel van Sjoerd Tjepkema Infra B.V. via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Afsluiting

Sneek, verkeersafsluiting Kruiswater

Vanaf maandag 9 september tot en met dinsdag 17 september 2019 is het Kruiswater te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Aan het Kruiswater worden rioolreparaties uitgevoerd.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Sjoerd Tjepkema Infra B.V. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk Jan Vogel van Sjoerd Tjepkema Infra B.V. via het telefoonnummer 06-17750400. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek

Stavoren, verkeersafsluiting deel Voorstraat, Sint Odulphusstraat en houtland

Vanaf donderdag 12 september tot en met vrijdag 4 oktober 2019 is een deel van de Voorstraat, vanaf brug ter plaatse van Voorstraat 81, Sint Odulphusstraat en houtland in Stavoren afgesloten voor al het verkeer.

Aan de Voorstraat 109 tot en met 115 wordt een blok van vier woningen herbouwd.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Voor het fiets- en voetgangersverkeer geldt een andere omleidingsroute dan het autoverkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer Bouw Hengelo bv uit Hengelo. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Peter van Dokkumburg via het telefoonnummer 074-2550255.

Stavoren,