Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Agenda lokale welstandscommissie

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20220407 De Tsjerne 3 te Oudega plaatsen zonnepanelen, isoleren dak en nieuwe dakpannen
OV20220394 Jeltewei 1 A te Hommerts renoveren en upgraden van het tankstation en het omkleuren van ESSO naar het merk TanQyou
OV20220482 De Traan Kokerij 36 te Stavoren realiseren van een botenhuis aan de woning
OV20220490 Nei de Knekkeren 15 te Molkwerum wijzigen van de achtergevel
OV20220450 Nieuwstad 34 te Hindeloopen aanbouwen van een glazen/kas aan de schuur binnen het rijks beschermd stadsgezicht
OV20220414 De Hannen 9 te Oudega uitbreiden van een recreatiewoning
OV20220182 Yttingwei 8 te Workum uitbreiding buitenopslag, verlengen erfscheiding
OV20220589 Walperterwei 41C te Wommels bouwen van een bedrijfswoning
OV20220446 Alexanderstraat nabij 15, 8606 VP te Sneek bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het plaatsen van een overheaddeur op nummer 15
OV20220330 Grootzand 35 te Sneek realiseren van 4 appartementen boven de winkel
OV20220404 Rienck Bockemakade 10A t/m 10E, 8601 AC te Sneek uitbreiden / verbouwen van de woning naar 5 appartementen
OV20220004 Martiniplein 15 A t/m H te Sneek realiseren van appartementen
OV20220415 Wietse B. Ligthart Bouw-Tekenburo bouwen van een houten berging zijgevel hoekperceel
OV20220388 Selfhelpweg 121 A, 8607 AC te Sneek plaatsen van gevelreclame

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20220477 Jelle Huitemastrjitte 17 te Exmorra Het bouwen van een huis
OV20220306 Jongemastraat 8 Bolsward Verbouw voormalig gemeentekantoor en woonhuis
OV20220338 Jongemastraat 8 Bolsward Verbouw voormalig gemeentekantoor en woonhuis
OV20220416 Suderseewei 10 te Makkum Het renoveren van de walbeschoeiing
OV20220381 Fiifgeawei 33 te Offingawier Het verplaatsen van een brug
OV20220286 Prof. T. Brandsmastrjitte 12 te Woudsend Het plaatsen van een nok verhogende dakopbouw
OV20220452 Skilwyk 13 Bolsward Plaatsen dakkapel
OV20220333 Sytzamaweg 6 te Arum Het plaatsen van twee dakkapellen aan de waterzijde
OV20220301 Skeender 5 te Folsgare Het vervangen van de garage
OV20220439 Oude Koemarkt 46 te Sneek Het wijzigen van de gevel
OV20220463 Arumerweg 66 te Witmarsum Het wijzigen van de verleende vergunning OV20190697
OV20220282 1e Hollandiastraat 28 te Bolsward Het uitbouwen van de woning aan de achterzijde
OV20220460 Hellingsteech 2 Woudsend Vervangen en vergroten dakkapel en plaatsen dakkapel
OV20220093 Plein 1 te Makkum Het vervangen van de parasols
OV20220400 Driehoek 2, 8821 LP te Kimswerd Het vervangen van houten kozijnen met voorzet ramen door kunststof kozijnen

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.