Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Ontwerptekening woning voor welstand

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda’s vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving v/d werkzaamheden
OV202200990 de Pôlle 2 te Raerd Het plaatsen van zonnepanelen
OV20221072 Midlânsdyk 14 te Goënga Het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20221064 Slinkewei 25 te Workum Het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20220915 Johan Willem Frisostraat 57 en 59 te Sneek Het realiseren van appartementen in het voormalig kerkgebouw
OV20221004 Tramstrjitte 8 te Nijland Het plaatsen van zonnenpanelen
OV20221006 van Camminghaweg 27 te Arum Het vervangen van de kozijnen
OV20221002 N359 BWD01/A/7856 te Bolsward Het realiseren van een drietal nieuwe ongelijkvloerse kruisingen
OV20221095 De Soal 10 te Hemelum Het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (EAZ 13.2)
OV20221093 Lammert Scheltesstraat 12 te Pingjum Het plaatsen van een gevelbord
OV20220368 Voorstraat 28 te Stavoren Het verbouwen van de woning
OV20221013 Vosseleane 13, 8551 PX te Woudsend Het uitbreiden en verduurzamen/isoleren van de woning
OV20221038 De Joodyk 9 D te Oudega Het realiseren van een bedrijfspand, wijziging eerder verleende vergunning OV20210868
OV20221024 Vallaat 30 Makkum Het wijzigen van kozijnen, dakhoogte en dakbedekking en constructieve aanpassingen
OV20221053 De Draei 19 te Heeg Het verbouwen/uitbreiden van de bedrijfswoning
OV20220921 Wagenmakersstraat 6 001 t/m 017 6 018 t/m 033 te Sneek Het bouwen van bedrijfsunits (Wagenmakersstraat 6 001 t/m 017 – bedrijfsunits B-1 t/m B-17, 6 018 t/m 033 – bedrijfsunits A-1 t/m A-15)
UV20220767 Alde skatting 1 Heeg Bouwen van een woning
OV20220795 Hylperdyk Workum Vervangen steiger
OV20220966 Buren 2 Makkum Plaatsen zonnepanelen in beschermd gezicht
OV20221029 Noard 134 te Workum Het vervangen van de kap en dakkapel en het toevoegen van een dakkapel
OV20220695 Skrok nabij 11 Easterein Plaatsen windmolen tbv optimaliseren waterpeil
OV20221001 De Skatting 18 te Heeg Het aanpassen van een kozijn en het plaatsen van zonnepanelen op het Rijksmonument

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20221041 Twiska 2 te Abbega plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV20220416 Suderseewei 10 te Makkum renoveren van de walbeschoeiing
OV20221062 Bûtlânswei 3 te Poppenwier plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20220955 Molewâl en de Tsjerne te Wommels vervangen van de walbeschoeiing
OV20220882 Terp 20 te Wommels plaatsen van zonnepanelen
OV20220980 Meilahuzen 9 Easterein tijdelijke vergunning gerealiseerde bouwwerken
OV20220787 de Tsjerne 3 Oudega plaatsen van een dakkapel en realiseren van een uitbouw
OV20220918 It Fabryk 20 te Heeg uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel
OV20221019 Oosterdijk 76 te Sneek splitsen van de woning in 2 appartementen
OV20221031 Middelweg 151 realiseren van een aanbouw

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.