Contact

Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Agenda lokale welstandscommissie

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar.

  • Heb je in het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten? Dan kun je tijdens de behandeling van jouw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.
  • Heb je geen bouwplan ingediend maar je bent geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met jou hoe we dit in de huidige omstandigheden kunnen realiseren.

Locatie: Marktstraat 8 in Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Welstandsagenda 27 september 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden
OV20210999 Rogmolewei nabij 2A Ijlst bouwen garageboxen
OV20211009 Oerdyk 12 te Sneek het toevoegen van een insteekhaven t.p.v. Oerdyk 12
OV20210779 De Holle Poarte 2A, 2C, 2D en 2F te Makkum het vernieuwen van de gevel
OV20210759 De Finne 9 te Easterwierrum het plaatsen van een kap op een bijgebouw
OV20210947 Normandiaplein 5D te Sneek het aanbrengen van reclame
OV20210995 Normandiaplen 5 te Sneek het aanbrengen van reclame
OV20210873 Afsluitdijk 1a te Kornwerderzand realiseren inkoopstation
OV20210935 Afsluidijk 1b te Kornwerderzand behouden en uitbreiden kantoorunits
OV20210754 Cynthia Lenigestraat 10 te Makkum het verbouwen en uitbreiden van het pand
OV20210168 Kerkeburen 37 te Makkum het wijzigen van de indeling van de kerkzaal (monument 39373)
OV20210869 Vliestroom 13 te Sneek het plaatsen van een dakkapel
OV20210791 Tsjerkemar 12 en 14 te Heeg het realiseren van 2 nieuwbouw woningen
OV20210934 Wildinghelaan 10 te Wons het realiseren van een mestsilo
OV20210756 Ursuladyk 22 te It Heidenskip het aanbouwen van 6 wintergartens en wijzigen van de inrichting
OV20210988 De Buren 27 te Hindeloopen het vernieuwen van de schuur en wijzigen van kozijn met 3 ramen voor 2 ramen en deur
OV20210887 Dr. Kuyperlaan nabij 26 te Sneek het realiseren van 19 woningen op de locatie Skûlplak te Sneek
O1 20210827 Heidenskipsterdyk 28a het realiseren van een opbouw

Locatie: Marktstraat 8 in Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Welstandsagenda 20 september 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden
OV20210928 Dwarsnoard 46 te Workum het plaatsen van zonnepanelen
OV20210988 Buren 27 te Hindeloopen het vernieuwen van de schuur en wijzigen van kozijn met 3 ramen voor 2 ramen en deur
OV20210647 Duivengracht 4 t/m 18 en de Streek 29 en 35A te Kimswerd het vervangen van damwanden langs de Harnzerfeart binnen het rijks beschermd dorpsgezicht
(OV20210592) Merk 14 te Workum betreft verleende vergunning, aanvrager wil aansluitend bestaande dakpannen vervangen.
OV20210735 Turfkade 31 te Bolsward het verhogen van het dak van de garage binnen het Rijks beschermde stadsgezicht
OV20210759 De Finne 9 te Easterwierrum het plaatsen van een kap op een bijgebouw
OV20210941 De Muonts 51 Witmarsum plaatsen dakkapel
OV20210596 Ymedaem 16 te Molkwerum het plaatsen van dakkapellen op een recreatiewoning
OV20210847 ’t Bosk 26 te Wommels uitbreiding pippi’s kinderopvang
OV20210850 Ats Bonninghawei 23 te Warns het bouwen van een woning
OV20210427 Súd 14 te Workum het slopen van een garagebox (Molewyk 4) en het plaatsen van een schutting en overkapping binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20210885 Blokmakersstraat 4, Makkum verbreden dakkapel
OV20210846 Dijkstraat 12 te Bolsward het realiseren van een dakterras binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20210438 Buren 41 te Dedgum het verbouwen van de huidige schuur
OV20210673 Grote Dijlakker 47 te Bolsward het realiseren van een dakkapel
OV20210896 De Burd 25 te Heeg het verbouwen van de woning en het herbouwen van de vervallen stolp

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.