Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Ontwerptekening woning voor welstand

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda’s vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20221099 Fleardyk 2 te Scharnegoutum het plaatsen van een dakkapel
OV20230080 Slotmakersstraat 30 Makkum het uitbreiden van de woning
OV20230078 Easthimmerwei 7 te Witmarsum het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (13.2)
OV 20221145 Hichtumerweg 13 en 13A te Bolsward het realiseren nieuw bedrijfspand en verb. bedrijfswoning
OV20221060 Ooste 38 te Koudum het verbouwen en vernieuwen van de schuur (wijziging OV20180432)
OV20221040 De Kamp 2, Woudsend het plaatsen van zonnepanelen
OV20221144 Nieuwe Weide 16B Hindeloopen het plaatsen van zonnepanelen
OV2023098 Hid Heroplantsoen 3 te Bolsward het plaatsen van een dakkapel
OV20221055 Beukenlaan 14 Koudum het verbouwen van de woning
OV20230065 Noardein 87 te Oppenhuizen het verbouw woning
OV20230020 Uilenburg 3 Ijlst het gewijzigd uitvoeren verleende vergunning
OV20230064 Witherenstraat 31 te Bolsward het wijzigen vd voorgevel woning binnen Rijks beschermd stadsgezicht
OV20221129 Brânburren 6 te It Heidenskip het verbouwen/ uitbreiden van de woning
OV20221048 Plein 4 te Makkum het realiseren van een kadastrale splitsing en verbouwen van de woning
OV20220964 Nr 3 te Ypecolsga het uitbreiden van het bijgebouw, plaatsen dakkapel en wijzigen gevelbekleding en dakafwerking
OV20221155 Hoogend 24 te Sneek het verbouwen en verduurzamen van een Rijksmonument
OV20221149 De Dijk 37 Makkum het bouwen van een aangebouwde berging
OV20221030 Griene Leane 1 te Easterein het wijzigen van de dakkapel, vervangen dakpannen

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20230053 Allengaweg 11 te Arum plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (EAZ 13.2)
OV20221006 van Camminghaweg 27 te Arum vervangen van de kozijnen
OV20221123 De Eker nabij 1 (Oosterend, F, 3366) te Easterwierrum realiseren van een inpandige bedrijfswoning en legaliseren bedrijfsactiviteiten
OV20221117 De Eker 3 te Easterwierrum realiseren van een inpandige bedrijfswoning en het legaliseren van bedrijfsactiviteiten
OV20230073 Boerestreek 41 te Gaast plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV20230075 Ursuladyk 24 te It Heidenskip plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV202300 Blokken 1 te Pingjum plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV202300 Blokken 2 te Pingjum plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV202300 t Sou of Sylsterdyk plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20230015 Eile Pôlle 4 te Nijland plaatsen van zonnepanelen
OV20221141 Buren 4 te Kimswerd plaatsen van een dakkapel en extra ramen binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht
OV20221098 Oosterdijk 62, 8601 BV te Sneek opdelen van de bestaande winkel op de begane grond in een kleinere winkelruimte en een appartement
OV20220949 Looxmastraat 31, 8603 XR te Sneek realiseren van overkapping met daar bovenop een terras (buitenruimte
OV20220990 de Pôlle 2 te Raerd plaatsen van zonnepanelen
OV20230062 Dielakker 13 Scharnegoutum kap op bestaande aanbouw
OV20221019 Oosterdijk 76 te Sneek splitsen van de woning in 2 appartementen
OV20221016 Meerweg nabij 4 te Allingawier vervangen van de damwand
OV20221030 Griene leane 1 te Easterein wijzigen van de dakkapel en vervangen dakpannen

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.