Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Meer informatie over de welstandsregels
Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda's vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00003425 P. Walmastrjitte 20, 22 te Oppenhuizenvervangen van dakpannen, dakkapellen en goten
CLZ-00004483Stationswei 13 Molkwerumrealiseren van een aanbouw
CLZ-00002959Westerdijk 9 Hindeloopenvergroten van het balkon
CLZ-00003887 J.J. Hofstrjitte 15, 8611 JT te Gaastmeer herbouwen en uitbreiden van de bestaande schuur
CLZ-00004444 Oosterdijk 15, 8601 BP te Sneek verhogen/ vernieuwen van het tussendak winkel
CLZ-00004063Wolkammersstraat 3E, 8601 VB sneekplaatsen van gevel reclame
CLZ-00002613Zeilmakersstraat 4 Sneekmonteren van led reclame
CLZ-00003851 Gemeente Sneek, sectie C, perceelnummer 10626 (oppenhuizerweg (voormalig Flexaterrein) te Sneekouwen van 32 appartementen
OV20230439Oppenhuizerweg 4 te Sneekrealiseren van een dakterras, het wijzigen van de gevels
CLZ-00003755De opper 3realiseren van een bedrijfsgebouw
CLZ-00004500Lorentzstraat 9 Sneekaanbouwen van een fietsenstalling
CLZ-00003896Wartenterp 4 Abbegavernieuwen / vergroten kap van de woning
CLZ-00003604Jacobidijk 10, Blauwhuisuitbreiden/renoveren woning
CLZ-00003479Cingel 3, Oosthemrenovereb/verduurzamen pastoriewoning
CLZ-00004396Harinxmakade 3 Sneekuitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel
CLZ-00003835Terpstrjitte 5 8632 WJ Tirnsplaatsen dak op een stelling
CLZ-00003838Súdhoeke 1 8731 CK Wommelsverlengen/renoveren stal
CLZ-00003842Kloosterweg 21 8741 KB Hartwerdbouw ligboxenstal
CLZ-00002842Grootzand 36 8601 AX Sneekrenoveren van de gevel
CLZ-0003838De Marne 71 8701 PV Bolswardbouw van een aanbouw bedrijfsgebouw
CLZ-00003900Bayumerleane 6 8822 WS Arumbouw vrijloopstal voor melkvee
CLZ-00003605 De Zwaan 2, 8551 RK te Woudsend uitbreiden van twee loodsen

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Welstandsagenda 19 februari
ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00003922Turfmarkt 51 Makkumverbouwen van de woning
CLZ-00003789Noard 12 Workumuitbreiden en herindelen van het museum
CLZ-00003833De Opper Heegrealiseren van een bedrijfspand
CLZ-0003839De Draei 21 8621 CZ Heegvervangen kade
CLZ-00004379Oppenhuizerweg 18 sneekplaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
CLZ-00003904Westhemstraat 46 8608 BG Sneekuitbreiden van de Hospice met 2 gastenkamers
CLZ-00002842Grootzand 36 8601 AX Sneekrenoveren van de gevel
CLZ-2215Dijksterbuursterlaan 2-4 nabijvervangen bestaande betonnen kade
CLZ-0000 Koaidyk 10 It Heidenskipplaatsen van een kleine windturbine
CLZ-00003930Yttingwei Workumbouwen van een nieuwe bedrijfsloods
CLZ-00002606Fabrieksstraat 3 8751 TD Zurichrealiseren van een appartement
CLZ-00003865 Franekereind 3, 8701 GD te Bolsward verbouwen van het pand tot bedrijfsunits en het wijzigen van gebouw B t.o.v. een reeds verleende vergunning (OV 20211342).
CLZ-00003892 nabij Smidsstraat 8 t/m 8b, 8601 WB te Sneek bouwen van 14 bedrijfsunits
CLZ-00003163Kooireed 4 8756 JN Piaamaanleggen van een mestbassin 1500
CLZ-00002991Eastwei 6a, Oppenhuizenverbouw woonhuis
CLZ-00004149Nr 20 Ypecolsgarealiseren bijgebouw
CLZ-00003635Lippenwalde 1 Hommertsbouwen van een woning en schuur
CLZ-00004188Grootzand 19 Bolswardplaatsen van zonnepanelen
CLZ-00004272Prins Hendrikkade 8b, Sneekverbouwen woning

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie beoordeeld of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgeving@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgeving@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Zie ook