Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Meer informatie over de welstandsregels
Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda's vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00003553Hearekeunst 13 8711 HE Workumhet realiseren van een kantoor
OV20230618Westersingel 27, 8701 GR te Sneekhet plaatsen (wijzigen) van reclame
CLZ-00002251Alexanderstraat 3 8606 VP Sneekhet uitbreiden van het sportcomplex
CLZ-00002558Tingietersstraat 4 8601 WJ te Sneekhet verbouwen/ uitbreiden van de bedrijfswoning
CLZ-00002658Harstawei 4 9013 CV Poppenwierhet bouwen van een woning
CLZ-00002844Grienedyk 10 Offingawierrealiseren woning in bestaand gebouw>gevels
CLZ-00002124De burd 11 te HeegHet verbouwen van het bijgebouw tot een recreatieappartement
CLZ-00001991Kleine Kerkstraat 10 , Kruizebroederstraat 30, 32 , 34 Sneekhet toevoegen van twee extra woningen en verduurzamen van het pand (51410)
CLZ-00003039Walperterwei 4 Wommelsvervangen kap woning
CLZ-00002898Grootzand 70 Sneekhet wijzigen van de bestemming naar wonen
CLZ-00002832Oer de Feart 27 Wiuwerthet uitbreiden van de woning
CLZ-00003130Harlingerweg 9 8821 LD Kimswerdhet plaatsen van een kunstwerk in de voortuin
CLZ-00002531Buren 4 Piaambouwen van een berging
CLZ-00003515Zwettewei 12a Scharnegoutumaanbouw woning
CLZ-00003412Pharshoeke 61, 8621 CW te Heeghet bouwen van een nieuw havenkantoor/ receptiegebouw

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00002975Alde Syl 8 8754 GL Makkumplaatsen van zonnepanelen
CLZ-00003069Mientwei 1 8584 WX Hemelumverbouwen van de boerderij
CLZ-00003361Selanswei Raerdbouw 9 stuks woningen
CLZ-00003480Suvelleantsje 2 A te Bolswardwijzigen van de bestemming, oprichten bedrijfswoning
CLZ-00002841BWD01-C-125 Bolswardbouwen van een hoogspanningsmast met hekwerk
CLZ-00003473Stranwei 15 Makkumvervangen van de walbeschoeiing en aanmeerpalen
CLZ-00002952Dammenseweg 49 8723 CM Koudumisoleren en wijzigen van de buitengevel
CLZ-00002953Koarnleane 18 8771 LA Nijlanduitbreiden van de woning
CLZ-0003077Pim Mulierstraat 3, 8602 CL te Sneek aanleggen van 4 padelbanen (Nomi)
CLZ-00002768Hayumerlaan 3 Cornwerdverbouwen en verduurzamen van de woning en plaatsen zonnepanelen
CLZ-00003097Vosseleane 71 8551 ML Woudsendbouwen van een kapschuur
UV20221142De Opper nabij 9 (Heeg, H, 968) te Henieuw bedrijfspand
CLZ-00002469Harinxmastrjitte 50, Heegrealiseren dakopbouw
CLZ-00002840Pikedyk 4 8618 NS Oosthembouwen van een bijgebouw
OV20230637Nr 9, 8553 MP te Indijkvervangen van een boerderij
CLZ-00003480Suvelleantsje 2 A te Bolswardwijzigen van de bestemming, oprichten bedrijfswoning
UV20230518Jelle Huitemastrjitte 18-32 te Exmorra8 2/1 kap woningen
CLZ-00003052De opper 30 Heeg bouwen bedrijfspand

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.