Contact

Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar.

  • Heb je in het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten? Dan kun je tijdens de behandeling van jouw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.
  • Heb je geen bouwplan ingediend maar je bent geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met jou hoe we dit in de huidige omstandigheden kunnen realiseren.

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda van 25 januari 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden
OV20201081 Zwettewei 68 te Scharnegoutum Realiseren zonnepanelen
OV20210021 Nauwe Burgstraat 2 en 4 te Sneek Wijzigen gevel
OV20201170 Prins Hendrikkade 53 te Sneek Wijzigen gevel
OV20200925 H. Sytstrastraat 9 te Sneek Realiseren van een aanbouw bij de woning
OV20201121 Evert Egbertsstraat 90 t/m 101 te Sneek Het bouwen van 12 woningen (2-onder-1-kap)
OV20200623 Sybebuert 6 te Oudega Bespreken
OV20200930 Normandiaplein 5 en 5D te Sneek Het splitsen van de winkel en het wijzigen van de gevels
OV20201095 Harkezijl 2 te Witmarsum Veranderen gevelaanzichten
OV20200901 Prins Hendrikkade 53 te Sneek Het bouwen van een rookgedeelte en aanpassen van de gevel
OV20201173 Waaxenserweg 29 te Lollum Het vervangen van de aanbouw
OV20201069 Suderséleane 20 te Workum Realiseren botenstalling
OV20201025 Súd 25 te Workum Het vervangen van reclame en wijzigen entree
OV20200996 Citroenvlinder 16 te Sneek Het uitbreiden van de garage
OV20201059 De Slachte 3 te Wommels Verbouwen bestaande boerderij
OV20201030 Harinxmaland kavel 3 (SNE00/H/3) te Sneek Het bouwen van een woning met garage in strijd met het bestemmingsplan
OV20201136 Klipperstraat 22 te Makkum Het bouwen van 10 woningen
OV20201054 Wallemadyk 2 te Folsgare Het bouwen van een woning
OV20201056 Zuiderrak 68 te Sneek Het bouwen van een woning
UV20200536 Tempelreed 14 te Hieslum Het wijzigen van het gebruik en het bouwen van een zorg-, dagbestedingswerkplaats in strijd met het bestemmingsplan
OV20200957 Sluisweg 41 te Kornwerderzand Realiseren zonnepanelen

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda van 18 januari 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving werkzaamheden
OV20200964 Hege Wier 2 te Goënga Het aanleggen van een paardenbak
OV20201147 Groenedijk te Sneek Het plaatsen van een damwand
OV20200904 Westersingel 36 te Sneek Legalisatie overkapping
OV2020944 Op 'e Wâl 6 te Warns Het aanleggen van een insteekhaven
OV20200795 Slaperdijk 2 te Koudum Het vervangen van een bestaande opslagloods
OV20201168 Noardwei kavel 1 te Sneek Bouwen vrijstaande woning
OV20201067 Oerdyk nabij 10 te Sneek Bouwen vrijstaande woning
OV20201108 Bovenweg 47 te Koudum Het plaatsen van een dakkapel
OV20200812 De opper 21 te Heeg Het bouwen van een bedrijfspand
OV20210016 Julianastraat 1 D te Ijlst Het plaatsen van een dakkapel
OV20200252 Slinkewei 9 te Workum Het bouwen van een werktuigenloods/opslagloods in strijd met het bestemmingsplan
Ov20201130 Veenstra L Het uitbreiden van de loods
OV20200885 De Sylroede 11 te Blauhuis Het plaatsen van 2 dakkapellen voorgevel
OV20201016 De Opper 56 te Heeg Bouwen bedrijfspand en aanlegsteiger
OV20200984 Franerkerstraat 26 te Bolsward Het bouwen van een woning
OV20200888 Estrikwurk 5 te Workum Extra verdieping op de garage
OV20201035 Einsteinstraat 5 te Sneek Gevelwijziging, reclameuiting, hekwerk
OV20201017 De Draei 70 te Heeg Het uitbreiden van de woning in strijd met het bestemmingsplan
OV20201104 Algeraburren 45 te Workum Het verbouwen van de woning in strijd met het bestemmingsplan

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.