Contact

Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar.

  • Heb je in het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten? Dan kun je tijdens de behandeling van jouw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.
  • Heb je geen bouwplan ingediend maar je bent geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met jou hoe we dit in de huidige omstandigheden kunnen realiseren.

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda van 12 april 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden
OV20210171 De Eker 3 te Easterwierrum Het plaatsen van een 3e werktuigenberging
OV20210214 De Stienplaat 5 te Makkum Renoveren gevel
OV20210240 Kleine Palen 8 te Sneek Het veranderen van een raamkozijn naar deuren
OV20201012 Rijkstraat 6 te Bolsward Het wijzigen van de gevel van het winkelpand
OV20210144 Merk 28 A te Workum Het vervangen van het kozijn
OV20210350 Jongemastraat 11 te Bolsward Plaatsen zonnepanelen op monumentaal pand
OV20210366 Schoolstraat 13 te Workum Het plaatsen van kozijnen en gevelpaneel veranderen
OV20210373 De Terpen 11 te Bolsward Het uitbreiden van de bestaande garage/berging
OV20210019 De Tunen 10 A t/m 10 H te Witmarsum Het bouwen van een loods met meerdere bedrijfunits
OV20210209 Zuidend 30 Het verbouwen van een kantoor naar appartement
OV20210207 Oude Koemarkt 67 te Sneek Het wijzigen van een winkelfunctie naar woonbestemming
OV20210069 Merkstrjitte 4 te Woudsend Realiseren zonnepanelen
OV20200747 Marsdiep 19 te Sneek Het vergroten van de woning
OV20210267 Spinnekop 23 te Heeg Het plaatsen van een berging
OV20210360 Achterbuorren 3 te Scharnegoutum Het plaatsen van zonnepanelen
OV20210139 Horstweg 47 te Parrega Vergroten woning
OV20210215 De Kamp 13 te Woudsend Het vernieuwen van de voor en zijgevel en de dakbedekking binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20210394 tegenover onderweg 8 en 10 te Koudum Het realiseren van een kunstwerk
OV20210377 Binnenpaed 16 te Jutrijp Het realiseren van een boothuis
OV20210372 Sieswerd 9 te Hichtum Het uitbreiden van de woning
OV20200764 Verlengde hoofdstraat 15 te koudum Gevelwijziging

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda van 29 maart 2021
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving werkzaamheden
OV20210316 Leeuwarderweg 1 te Sneek Het plaatsen van gevelreclame binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20210163 Hille Haersmahof 1 te Sneek Het bouwen van een woning
OV20210077 WM Oppedijkstraat 24 te Ijlst Plaatsen opbouw op aanbouw
OV20210178 Harlingerweg 29 te Kimswerd Het realiseren van een garage
OV20210073 Jongemastraat 45A en 45B te Bolsward Het realiseren van 2 appartementen
OV20210014 Broerestraat 14 te Bolsward Het herbouwen van de woning
OV20210300 J.J.Hofstrjitte 25 te Gaastmeer Het uitbreiden van de woning met een dakopbouw
OV20210021 Nauwe Burgstraat 2-4 te Sneek Wijzigen gevel
OV20210219 Laaksum 12 te Warns Het verbouwen van de woning
OV20210222 Kerkstraat 6 te Pingjum Vervangen voorgevel karakteristiek pand
OV20200996 Citroenvlinder 16 te Sneek Het uitbreiden van de garage
OV20200914 De Opper 7 te Heeg Het bouwen van een bedrijfspand
OV20201025 Súd 25 te Workum Het vervangen van reclame en wijzigen entree
OV20210166 Koopmansgracht 80 te Sneek Het wijzigen van de gevel (wijziging op eerder verleende vergunning)
OV20210142 Galamagracht 49 te Ijlst Verbouwen woning
OV20210324 It Súd 147 te Workum Plaatsen 2 dakkapellen in beschermd gezicht

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.