Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Agenda lokale welstandscommissie

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar.

  • Heb je in het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten? Dan kun je tijdens de behandeling van jouw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.
  • Heb je geen bouwplan ingediend maar je bent geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met jou hoe we dit in de huidige omstandigheden kunnen realiseren.

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heeft u op het aanvraagformulier aangegeven dat u uw bouwplan wilt toelichten, dan kunt u tijdens de behandeling van uw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heeft u geen bouwplan ingediend maar bent u wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden kan worden gerealiseerd.

Zaaknummer: Bouwlocatie Omschrijving v/d werkzaamheden:
OV20211289 Súd 4 te Workum Plaatsen zonnepanelen
OV20211322 Ylostinslaan 92 te IJlst het verbouwen van de woning
OV20220009 De Muonts 31 te Witmarsum het plaatsen van 2 dakkapellen
OV20220023 Ype Johannesstraat 15 te Sneek het plaatsen van 2 dakkapellen
OV20220018 Buorren 88 Uitwellingerga herbouwen van een loods
OV20211217 It Ges 8 Sneek Bouwen van een loods
OV20211113 van Aylvaweg 62 te Witmarsum Zonnepanelen in het gras
OV20211360 De Opper 11 te Sneek het plaatsen van een dak op de garage
OV20211148 Stuw 2 Sneek Aanpassen gevel en verdieping van de woning
OV20211333 Koetshúsleane 5 te Woudsend Kapconstructie op aanbouw achterhuis
OV20220017 Ingwert 2 te Poppenwier het vergroten van de melkstal
OV20211231 Grootzand 85 en 85a en Oude Koemarkt 38b te Sneek Het verbouwen van het pand
OV20211137 Marktstraat 17, Bolsward het vervangen van bestaande winkel kozijn
OV20220019 ’t Oost 6 te Hindeloopen het plaatsen van een airco-koelmotor

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heeft u op het aanvraagformulier aangegeven dat u uw bouwplan wilt toelichten, dan kunt u tijdens de behandeling van uw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heeft u geen bouwplan ingediend maar bent u wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden kan worden gerealiseerd.

Welstandsagenda 17 januari 2022
Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving werkzaamheden
OV20211024 Koperslagersstraat 46 Sneek aanbrengen reclame uitingen
UV20200785 Tsjerkebuorren 2 Heeg het verbouwen en restaureren van de Hagha kerk Heeg
OV20211225 Sint Jansstraat 5 te Bolsward het plaatsen van een dakkapel en vernieuwen van het dak
OV20211319 Spinnekop 23 te Heeg het vervangen van een woonark
OV20211300 Kleine Buren 24, Pingjum het plaatsen van een dakkapel
OV20211168 Havenweg 27 te Stavoren het plaatsen van een erfscheiding
OV20211249 Bothniakade 37 te Sneek het verbouwen van het pand tot woning
OV20211349 Stadslaan 36 te IJlst het uitbreiden van de woning
OV20211353 De Ljits 7 te Easterein het plaatsen van een kap op de garage
OV20211057 Wolkammersstraat 3 te Sneek het bouwen van werkplaatsen met kantoren
OV20211186 Commanderij 17 te Sneek het plaatsen van een nieuwe aanbouw
UV20211334 Rige 18, 8617 LA te Abbega het uitbreiden van een werktuigenberging
OV20211204 Dammenseweg 16 en 18 te Koudum het herbestemmen van Dammenseweg 16 en 18
OV20211114 Waechswal 5, Woudsend het wijzigen van de winkel naar woning en het plaatsen van een dakkapel
OV20211262 ’t Oost 10 te Hindeloopen het verbouwen van de woning tot openbaar toiletgebouw
UV20190380 Mardyk 3 t/m 3T te Sibrandabuorren het herbouwen van de boerderij en ligboxenstal inclusief 5 appartementen en het realiseren van 10 trekkershutten

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.