Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Hieronder vind je de agenda's van de vorige en de eerstvolgende vergadering.

In verband met het coronavirus is het behandelen van de welstandsagenda niet openbaar.

Locatie: Leeuwarden

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden
OV20200378 Nessenwei 30 en 32 te Oosthem Het vervangen van de bestaande tuinhuisjes van de Nessenwei 30 en 32. Dit zijn nu 2 verschillende.
OV20200438 Goeman Borgesiuslaan 2, 8603 BJ te Sneek Het vervangen van de luifel
OV20200457 Kalverstraat 11 te Hindeloopen Het verbouwen van de woning (renovatie/isolatie)
OV20200270 Paralelweg 13 te Sneek Het isoleren van het dak ( aan de buitenkant)
OV20200566 Noorderlaan te Wuns Het bouwen van twee woningen
OV20200407 Suderdyk 3 te Boazum Wijzigen vergunning door het verhogen van de goot ·& nok
OV20200500 Gouden Boaijum 9B te Heeg Plaatsen walbeschoeiing
OV20200113 Jeltewei 124A t/m 124L te Hommerts Het verbouwen van de boerderij tot 10 appartementen in strijd met het bestemmingsplan
OV20200322 Apollovlinder 32 te Sneek Het uitbreiden van de woning
OV20200542 Filenserwei 6 te Schettens Het uitbreiden van een ligboxenstal
OV20200344 De Marne 224 Nabij Het plaatsen van reclame
ov20200370 Pikedyk nabij 6 te Oosthem Het aanleggen van een landbouwweg met 2 dammen
OV20200516 Draversdyk 2 te Rien het vergroten van de dakkapel van de achterzijde van de woning
OV20200358 Streek 29 te Kimswerd Plaatsen vluchtdeur en trap, zonnepanelen en overkapping
OV20200153 Gouden Boaijum 14 F, 14 G en 14 K Bouw van drie recreatie woningen
OV20200153 Gouden Boaijum 14 F, 14 G en 14 K Bouw van drie recreatie woningen
OV20200522 Grote Zijlroede 6 te Makkum Het realiseren van een appartement in het bestaande pand
OV20200443 De Ryp 6 te Greonterp Het verbouwen van de boerderij
OV20200415 Nieuwstad 20 te Hindeloopen Het realiseren van een nieuwe bijkeuken binnen het beschermde Rijks stadsgezicht
OV20200317 Evert Egbertsstraat 83 te Sneek Het plaatsen van een overkapping (legalisatie)
OV20200299 Salverdastraat 6 te Wons Het uitbreiden en aanpassen (t.b.v. levensloopbestendigheid) van een woning in strijd met het bestemmingsplan
OV20200272 Kleasterwei 27, Ysbrechtum Schutting met een overkapping
OV20190680 De Marne 219 te Bolsward Het bouwen van een werktuigenberging met voeropslag in strijd met het bestemmingsplan en het vergroten van de bestaande loods

In verband met het coronavirus is het behandelen van de welstandsagenda niet openbaar

Locatie: Hûs & Hiem Leeuwarden

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving v/d werkzaamheden
UV20200351 Koaldyk 17 te Heeg Bouwen supermarkt
OV202000395 Butenbuorren 8 te Poppenwier Aanpassen schoorstenen en de ramen achtergevel
OV20200355 Zevenpelsen 6 te IJlst Het plaatsen van zonnepanelen
OV20200354 Bayumerleane 4 te Arum Bouwen van een stal
OV20200386 Lytshuzen 26 te Heeg Verbouwen bedrijfshal
OV201901042 Oppenhuizerweg 38 te Sneek Het plaatsen van een glas-schuifwand
OV20200534 Klompenmakersstraat 16 te Sneek Het plaatsen van handelsreclame
OV20200381 De Opper 23 Nabij Bedrijf met bedrijfswoning
OV20191032 Gouden Boaijum 14 D en 14 E Bouw van twee recreatie woningen
OV20200153 Gouden Boaijum 14 F, 14 G en 14 K Bouw van drie recreatie woningen
OV20200408 Harlingerstraat 64 A t/m 64 E te Bolsward Het wijzigen van de bestemming van horeca naar het bouwen van 5 appartementen
OV20200425 Boerestreek 29 te Gaast Plaatsen damwand (legalisatie)
OV20200290 De Lange Baan nabij 11 te Wommels Het aanleggen van een Trailerhelling Kad. gem. Wommels sectie/nr L/370
UV20190312 Nijhuizem nummer 9 Het veranderen van de gevel en het plaatsen van een dakkapel
OV20200454 Sylroede 2 te Tjerkwerd Verlengen van de garage en vernieuwen kap+dakkapel
OV20200467 Skoalsteech 1 te Poppenwier Realiseren dakkapel
OV20200216 Sinnewar 24 te Jutrijp Het plaatsen van een kap op het bijgebouw
OV20200329 Gebr Bonnemastrjitte 25 te Workum Het aanleggen van walbeschoeiing en een natuurlijke oever (legalisatie)
OV20190763 Berkwerterleane 4 te Kûbaard Het wijzigen van de verleende omg. Vergunning
OV20200364 Selfhelpweg 121 en 121A te Sneek Het realiseren van een bedrijfspand
UV20190917 Boerestreek 41 te Gaast Het uitbreiden van het melkveebedrijf

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.