Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Meer informatie over de welstandsregels
Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda's vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00004653Singel 43 Sneekverbouwen bergingen tot appartement
CLZ-00005474Bargefenne 5 Bolswardsplitsen van de woningen en het wijzigen van UV20230449
CLZ-00005326Remswerderleane 3 8774 PG Wolsumbouwen van een woning
CLZ-00006189Tywert 4 Wommelsdakkapel voordakvlak
CLZ-00004410Butewei 26 Easterwierrumvergroten van de woning door een aanbouw
CLZ-00004906It Bûtlân 3 te Heegrealiseren van een botenloods (stalling)

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Welstandsagenda 10 juni
ZaaknummerBouwlocatieOmschrijving
CLZ-00005579Yntemapolder 3A 8611 JS Gaastmeerrealiseren recreatieark
CLZ- 00005653Súd 3 8711 CR Workumvervangen van de garagedeur
CLZ-00005655Prins Hendrikkade 8b te Sneekplaatsen van een dakkapel
CLZ-00004575Begine 18 8711 BJ Workumrealiseren van een praktijk en winkel aan huis
CLZ-00004951Uilenburg 14 te IJlstverbouwen en uitbreiden van een woning
CLZ-0000Rijkstraat 6 Bolswardwijzigen van de garage pui wijziging
CLZ-00004569Bewaarschoolstraat 5 Witmarsumverbouwen van de woning en schuur
CLZ-00003843Nr 9 8613 JH Sandfirdenverbouwen woonboerderij

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie beoordeeld of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgeving@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgeving@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Zie ook