Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen.

Meer informatie over de welstandsregels

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Eerder gepubliceerde welstandsagenda’s vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20230298 Snitserdyk 12 te Raerd bouwen van een bijgebouw
OV20230392 A.H. van de Venstraat 38 te Bolsward-DIV verduurzamen van 61 woningen
OV20230396 De Blokken 1 te Pingjum plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV20230434 It Fliet 2 te Witmarsum plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW10)
OV20230236 Schuilenburg 2 te Hindeloopen realiseren van een milieustraat met hekwerk en 2 bruggen
OV20230208 Schuilenburg 2 te Hindeloopen realiseren van 120 vlonders bij bestaande recreatie accommodatie
OV20230344 Terpweg 20 te Wons plaatsen van een dakkapel
OV20230401 Kleine Kerkstraat 4a te Sneek slopen van 2 schoorstenen
OV20230162 Legedyk 47 te Scharnegoutum realiseren van een dakopbouw op de best. aanbouw
OV20230017 Krimwei 7 te Hommerts bouwen van een mono-mestvergister en een vaste mestopslag
UV20221170 Lange Veemarktstraat 2P en 2P 001 t/m 2P 202 te Sneek realiseren van 7 (huur)appartementen binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20230470 Angterperlaan 6 te Parrega plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (EAZ 13.2)
OV20230328 Oosterdijk 15, 8601BP te Sneek vergroten van de winkelruimte en het bouwen van een aangebouwde berging
OV20230347 Turfmarkt 71 Makkum plaatsen van zonnepanelen
OV20230255 Franekereind 3 t/m 13 en Hichtumerweg 33 t/m 53 te Bolsward) realiseren van 21 bedrijfsunits (wijizging op reeds verleende vergunning OV20211342)
OV20230385 Bolwerkplein 2 Bolsward plaatsen reclame-, scorebord
OV20230407 Van Aylvaweg 44 Witmarsum isoleren buitengevel
OV20230204 Kleinzand 7A t/m 7C te Sneek verkleinen van de winkel en realisatie van 3 appartementen binnen het rijks beschermd stadsgezicht

Locatie: Marktstraat 8 te Sneek
Aanvang: 9.30 uur

Zaaknummer Bouwlocatie Omschrijving
OV20230395 Bayumerleane 6 te Arum het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20230396 De Blokken 1 te Pingjum het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW80)
OV20230397 Baarderbuorren 15 te Arum het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW45)
OV20230364 It Skil 3 te Woudsend het bouwen van 2 dakkapellen
OV20230434 It Fliet 2 te Witmarsum het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan (BW10)
OV20230384 Walperterwei nabij 22 Wommels vervangen en vernieuwen gemaal
OV20230069 Munkedyk 1 te gaastmeer het aanleggen van een mestvaalt
OV20230403 Osingahuzen 5 te Heeg het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan
OV20230428 Rigedyk 8 te Oudega het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan
OV20230427 Tsjerkewei 4 te Oudega het plaatsen van een kleine windturbine in strijd met het bestemmingsplan
OV20230445 Kaepwei 6 Gaastmeer het plaatsen van een windmolen
OV20230200 Waechswâl 3 te Woudsend het verbouwen van het pakhuis tot appartement binnen het Rijks beschermd dorpgezicht
OV20230373 Merk 26 te Workum Het nieuwbouwen van een woning kavel 3 (fase II B) plan Keatsmorra te Exmorra.
OV20230356 Brêgesleatswei 2 E te Uitwellingerga het bouwen van een woning en opslagruimte
OV20230425 Yndyksterleane 9, 8551NR te Woudsend het verbouwen en uitbreiden van de woning
OV20230117 Willem Lodewijkstraat 4 te Sneek het vergroten van de bestaande garagedeur
OV20230204 Kleinzand 7A t/m 7C te Sneek het verkleinen van de winkel en realisatie van 3 appartementen binnen het rijks beschermd stadsgezicht
OV20230330 Kerkhofsteeg 2 Ijlst het realiseren van 2 wooneenheden, het plaatsen van dakkapellen op het bijgebouw binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht
OV20230019 Kleinzand 54 Sneek het wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen en vervangen kozijnen

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een vooroverleg te doen. Met een vooroverleg omgevingsvergunning kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.