Contact

Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar.

  • Heb je in het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten? Dan kun je tijdens de behandeling van jouw bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.
  • Heb je geen bouwplan ingediend maar je bent geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met jou hoe we dit in de huidige omstandigheden kunnen realiseren.

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda 19 juli 2021
Zaaknummer: Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden:
OV20201166 Noardein 18 te Oppenhuizen Het verbouwen van de woonboerderij
OV20210470 Mardyk 1 te Greonterp Het vergroten van de melkveestal
OV20210673 Grote Dijlakker 47 Bolsward Het plaatsen van een dakkapel op een Rijks monument (9824)
OV20210706 Doltewâl 16 te Workum Het bouwen van 8 halfvrijstaande en 4 rijwoningen
OV20210440 De Soal 10 te Hemelum Het vervangen van bijgebouw en werkruimte bedrijf
OV20210502 Madenlaan 2 te Hindeloopen Het realiseren van een werktuigenloods met zonnepanelen
OV20210776 Lorentzstraat 7 te Sneek Het restylen van de gevel
FUMO Spoardyk 21 Workum Uitbreiden melkfabriek
OV20210682 De Bleeck 8 te Stavoren Het aanpassen van de woning
OV20210647 Duivengracht 4 t/m 18 en de Streek 29 en 35A te Kimswerd Het vervangen van damwanden langs de Harnzerfeart binnen het rijks beschermd dorpsgezicht
OV20210812 Noardwei nabij 12 te Sneek Het realiseren van een nieuwbouw woning
OV20210462 Skerwâld 18 te Oosthem Het uitbreiden van de woning (wijziging op verleende vergunning)
OV20210723 Raardaburren 40 te Workum Het vervangen van de bestaande woning in strijd met het bestemmingsplan
OV20210678 Middelweg 31 te Stavoren Het uitbreiden van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan
OV20210790 Oosterstraat 37 te Witmarsum Het realiseren van een aanbouw in strijd met het bestemmingsplan
OV20210684 Balthuskade 11, Sneek Het vervangen van een dakkapel binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
VB20210190 Schaapmarktplein 13, Sneek Het renoveren van het dak en het verbouwen van het pand binnen het Rijks beschermd stadsgezicht
OV20210755 Rige 2, Abbega Het uitbreiden van de stoeterij
OV20210301 Paaldijk 4 te Burgwerd Het uitbreiden van de bestaande werktuigenloods
OV20210652 Nabij Achtvoet 2 te Hindeloopen Kade-renovatie aan de Achtvoet te Hindeloopen.
UV20201084 Spoarleane 1A t/m K te Koudum Het realiseren van garageboxen
OV20210487 Singel 25A te Sneek Het verbouwen van het pakhuis tot 2 appartementen
OV20210614 Harste 10 te Sneek Het realiseren van een nieuwbouw voorziening voor groepszorgwonen

Aanvang: 9.30 uur

In verband met het coronavirus is de welstandsvergadering beperkt openbaar, heb je op het aanvraagformulier aangegeven dat je jouw bouwplan wilt toelichten, dan kun je tijdens de behandeling van je bouwplan worden gebeld voor het geven van een toelichting.

Heb je geen bouwplan ingediend maar ben je wel geïnteresseerd in de beoordeling van een bepaald bouwplan, dan kun je contact opnemen met de gemeente om te overleggen hoe dit in de huidige omstandigheden wordt gerealiseerd.

Welstandsagenda 12 juli 2021
Zaaknummer: Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden:
OV20210768 mr S M van Haersma Bumaleane 1 te Ysbrechtum Het bouwen van een garage
HH20210013 Algeraburren 6 Workum Legalisatie diverse overtredingen
OV20210368 Hege Wier 8 te Goënga Het verbouwen en vergroten van de woning
OV20210740 Trije Dyken 2 te Nijland Het uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage
OV20210721 Wieldyk 8 te Gaastmeer Het vervangen en vergroten van de bestaande aanbouw
OV20210402 Hid Herostraat 39 te Bolsward Het verbouwen van de woning (legalisatie·?)
OV20210563 Wetterbies 1 A te Koudum Het bouwen van een woning
OV20210628 De Iisbaan 6a te Wommels Het plaatsen van een overkapping in strijd met het bestemmingsplan
OV20210710 Sylspaed 23 te Workum Het vervangen van een dakkapel binnen het Rijks beschermde stadsgezicht
OV20210662 De Singel 29 te Easterein Het plaatsen van een kap op de garage in strijd met het bestemmingsplan
OV20210807 Grootzand 60 1 te Sneek Het verbouwen van een monumentaal pand (34016)
OV20210470 Mardyk 1 te Greonterp Het vergroten van de melkveestal
OV20210494 Kleine Buren 22 te Pingjum Het renoveren van het dak binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht
OV20210290 Klompenmakersstraat 1 C te Sneek Het plaatsen van handelsreclame
OV20210619 Suderhaven 2 Wommels Verbouwen en uitbreiden van een pand
OV20210776 Papeleantsje 1 te Workum Het verbouwen van de woning
OV20210146 Nieuweweg 21 Koudum Het uitbreiden van de woning
OV20210763 1e Oosterkade 26, Sneek Wijzigen voorgevel + realiseren entree
OV20210656 Hayumerlaan nabij 5 (Makkum,F,34) te Cornwerd Het plaatsen van een inkoopstation
OV20210745 Bolswarderbaan 1 te Sneek Het renoveren en uitbreiden van de nieuwe OKC-CSA

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.