Contact

Regels voor welstand

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan moet je rekening houden met de regels voor welstand. Voordat je van ons de omgevingsvergunning ontvangt, kijkt de welstandscommissie of jouw plannen passen bij de locatie waar je wilt bouwen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Bouwtekening controleren

Agenda lokale welstandscommissie

Hieronder vind je de agenda's van de vorige en de eerstvolgende vergadering.

In verband met het coronavirus is het behandelen van de welstandsagenda niet openbaar.

Zaaknummer: Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden:
OV20200879 Van Camminghaweg 39 te Arum Het plaatsen van een dakkapel
OV20200893 Harlingerweg 21A, te Kimswerd Isoleren dak, vervangen goten en nieuwe pannen
OV20200816 Oerdijk 10 te Sneek Het bouwen van een woning met bijgebouw
UV2020568 Dammenseweg 47A t/m 47G te Koudum Het bouwen van 6 half-vrijstaande woningen en 1 vrijstaande woning in strijd met het bestemmingsplan
OV20200571 Labadistendyk 8, Wiuwert Het realiseren van een zendmast
OV20200771 Stationsstraat 66, Sneek Het plaatsen van zonnepanelen
OV20200873 Osingahuzen 26 Heeg Het vervangen van de damwand
OV20200757 Marktstraat 21 te Sneek Het vernieuwen van de zonwering
OV20200688 Noardein 59 te Oppenhuizen Het vervangen van de bestaande schuren voor 1 loods in strijd met bestemmingsplan
OV20200780 Ald Rein 2 te Oosthem Het plaatsen van grondkering/ damwand
OV20200741 Sjungadyk 24, Burgwerd Het renoveren van het dak van de schuur
UV20200807 Heidenskipsterdyk 39, It Heidenskip Het uitbreiden van de ligboxenstal
OV20200704 Súd 23 te Workum Het plaatsen van een markies
OV20200637 Sudergoweg 1B/1A te Ijlst Het verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot woning, zoutkamer, schoonheidssalon, pianoatelier
OV20200822 Gebr Koopmansstrjitte 14 te Workum Het bouwen van een woning met garage
OV20200724 Fiifgeawei 16a te Offingawier Het verbouwen van de woning

In verband met het coronavirus, is het behandelen van de welstandsagenda niet openbaar.

Zaaknummer: Bouwlocatie Omschrijving van de werkzaamheden:
OV20200614 Kerkstraat 5 (Makkum, A, 5851) Het bouwen van een garage.
OV20200751 Bûtebaen 15, Uitwellingerga Het plaatsen van een carport.
OV20200747 Marsdiep 19 , Sneek Het vergroten van de woning.
OV20200826 De Potten 35a, Offingawier Het bouwen van een werkschuur.
OV20200822 Gebr. Koopmansstrjitte 14, Workum Het bouwen van een woning met garage.
OV2020671 Trekwei 13, Workum Het plaatsen van een mestvergistingsinstallatie.
OV20200784 Nr.13, Indijk Restaureren kop-romp boerderij.
OV20200824 Jeltewei 192, Hommerts Het bouwen van een dakopbouw.
OV20200700 It Fjild 1, Heeg Het bouwen van een loods.
OV20200728 Koaifinne 12, Easterein Het verbouwen van de woning.
OV20200790 Dwarsnoard 53, Workum Het uitbreiden van de woning (rijksmonument 39445).
OV20200690 Sneekerpad 8, IJlst Het uitbreiden van de woning.
OV20200699 Skar 1, It Heidenskip Het bouwen van een werktuigenloods.
OV20200717 Sibadawei 4 en 6 Easterein Het bekleden van de dakkapel.
OV20200459 Buorren 19, Lytsewierrum Het slopen en herbouwen van een woning.

Meer informatie over de welstand

De welstandscommissie Hûs en Hiem kijkt of jouw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of jouw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente.

De regels voor welstand zijn door de gemeenteraad vastgelegd. Je kunt de regels nalezen in onze welstandsnota. Woon je in het gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel? Dan geldt voor jou voorlopig nog de welstandsnota Littenseradiel. De welstandsnota van Súdwest-Fryslân of van Littenseradiel inzien? Stuur dan een mail naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl. Of je bekijkt onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie. Hier kun je ook de welstandsnota bekijken.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! De commissie vergadert iedere maandag in het gemeentehuis van Sneek. Kijk hier voor de welstandsagenda Hûs en Hiem. Wanneer je bij je aanvraag omgevingsvergunning aangeeft dat je een vergadering bij wilt wonen, krijg je een uitnodiging van de welstandscommissie. Je heb dan de mogelijkheid om je plannen tijdens de vergadering toe te lichten en eventueel vragen te stellen. Zijn de bouwplannen te groot of ingewikkeld? Dan worden ze doorgestuurd naar de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden.

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt, is het handig om eerst een conceptaanvraag te doen. Met een conceptaanvraag kun je kijken of je plan aan de welstandsregels voldoet, zodat je een beter beeld krijgt van de haalbaarheid van je plannen. Voldoet je plan aan de regels? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen.

Heb je vragen over de regels die gelden voor jouw perceel? Stuur je vraag naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.