Warm Heeg

Warm Heeg

Het dorp Heeg wil energieneutraal zijn in 2025. Dat betekent allereerst zoveel mogelijk energie besparen, onder andere door goede woningisolatie. Maar het betekent ook onafhankelijk worden van het aardgas.

Betaalbare energie voor iedereen

In Heeg wordt toegewerkt naar een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De warmte wordt gehaald uit het oppervlakte water van het Hegermeer. Het is de bedoeling dat alle inwoners van Heeg straks hierop aangesloten worden. Het is belangrijk dat het warmtenet straks voor alle inwoners van Heeg bereikbaar en betaalbaar is. Er wordt samengewerkt met het hele dorp.

Meer informatie

Meer informatie lees je op onderstaande websites: