Contact

Vuurwerk (ver)kopen en afsteken

Tijdens de jaarwisseling proosten we op het nieuwe jaar en kleurt het knallende vuurwerk de lucht. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, zorgen wij dat je legaal vuurwerk kunt kopen bij verschillende handelaren in Súdwest-Fryslân. Zij hebben hiervoor een verkoopvergunning nodig.

Wil je carbidschieten op oudejaarsdag? Dan moet je dat minimaal 2 weken voor de jaarwisseling bij ons melden.

Vuurwerk afsteken

Meer informatie over vuurwerk

Let op! Je mag alleen nog maar vuurwerk afsteken op 31 december, tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur de volgende ochtend. Steek je toch vuurwerk af buiten de toegestane tijden? Dan kun je een boete krijgen. Wil je vuurwerk afsteken op een ander moment? Vraag dit dan aan bij de Provincie Fryslân.

Ruim je na het afsteken ook gelijk je eigen vuurwerkafval op?

Wil je bedrijfsmatig consumentenvuurwerk verkopen? Dan heb je een vergunning nodig. Vraag je vergunning verkoop consumentenvuurwerk makkelijk en snel aan.

Naast het aanvragen van een vergunning, moet je ook een melding doen. Volgens het Vuurwerkbesluit van de Wet milieubeheer moet je een opslag- en/of verkooppunt van vuurwerk altijd melden.

Heb je alles geregeld? Dan mag je alleen vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Valt 1 van deze dagen op zondag? Dan wordt ook 28 december een verkoopdag.

Consumentenvuurwerk moet buiten de bebouwde kom worden vervoerd. Is het echt nodig om het vuurwerk binnen de bebouwde kom te vervoeren, bijvoorbeeld om te laden of te lossen? Dan is dit toegestaan.

Voor een vergunning verkoop consumentenvuurwerk betaal je € 40,40. Het doen van een melding is gratis.

Legaal vuurwerk herken je aan de tekst ‘bestemd voor particulier gebruik’. Er moeten een aantal dingen op het etiket vermeld staan:

  • Het soort vuurwerk met de te verwachten effecten;
  • De (handels)naam en het adres van de Nederlandse fabrikant, importeur of handelaar;
  • Het artikelnummer en het productiejaar;
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing;
  • De minimumleeftijd voor het kopen van vuurwerk;
  • De zin: ‘uitsluitend buitenshuis te gebruiken’;
  • De hoeveelheid explosieve stof in het product.

Voldoet het vuurwerk niet aan al deze punten? Dan is het vuurwerk illegaal. Illegaal vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen. Koop daarom altijd vuurwerk bij handelaren met een vergunning. Zo knal je veilig het nieuwe jaar in.