Vooroverleg Omgevingsvergunning

Heb je uitgebreide bouw of verbouw plannen? Dan kun je een vooroverleg (omgevingsvergunning) aanvragen. Dit kun je doen voor bijvoorbeeld de onderdelen omgevingsplanregels of welstandscriteria. Zo hoef je jouw bouwplan niet op alle onderdelen volledig uit te werken en weet je eerder of jouw plan haalbaar is. Hieronder lees je meer informatie.

Vooroverleg aanvragen (omgevingsvergunning)

Waarvoor kan ik een vooroverleg indienen?

Je kunt bijvoorbeeld een vooroverleg doen als je wilt weten:

 1. of jouw plan vergunningsvrij is. Dit kun je ook zelf gratis controleren op de website van het Omgevingsloket;
 2. of je een gebouw mag gebruiken voor een (nieuwe) bestemming. Wil je bijvoorbeeld een winkel als woning gebruiken? Je kunt ook zelf in het omgevingsplan kijken of dit mag. Het omgevingsplan vind je op het Omgevingsloket; Wil je afwijken van het omgevingsplan? Dan kun je hiervoor een vooroverleg aanvragen;
 3. of jouw plan voldoet aan de welstandsregels: bekijk onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie;
 4. of je jouw monumentaal pand of beschermd bouwwerk mag verbouwen;
 5. of jouw plan voldoende brandveilig is;
 6. of er ook milieutechnische aspecten spelen. Bijvoorbeeld of er voor jouw plan ook een milieumelding of bodemonderzoek nodig is.

Meer informatie over het vooroverleg

Vanwege de invoering van de Omgevingswet hebben wij meer tijd nodig om alle verzoeken te behandelen. Alvast bedankt voor je begrip! We vragen je vriendelijk om geen contact met ons op te nemen over de status van je aanvraag. Wij doen ons best om binnen 8 weken contact met je op te nemen.

Na het doen van een vooroverleg, starten wij met een onderzoek. We nemen contact met je op om de voortgang te bespreken en je mee te nemen in het proces. In de contactmomenten geven wij een reactie op je verzoek. Er zijn drie antwoorden mogelijk:

 1. jouw plan is vergunningsvrij,
 2. het plan voldoet, je kunt de officiële omgevingsvergunning aanvragen, of
 3. het plan is niet haalbaar. Het kan zijn dat wanneer je het plan aanpast dit wel mogelijk is. Wij vertellen je wat je daarvoor moet doen.

Je kunt jouw plan niet uitvoeren na het vooroverleg.  Daarvoor heb je een officiële omgevingsvergunning nodig. De vergunning krijg je van het college van burgemeester en wethouders.

Het is belangrijk dat je voldoende gegevens aanlevert. Dit voorkomt een verzoek om aanvulling, waardoor het proces langer gaat duren. Stuur in ieder geval de volgende gegevens op:

 1. een beschrijving van jouw plannen. Tip: zet dit in een Word- of pdf-bestand;
 2. wanneer je vraagt of je het gebouw of perceel anders mag gebruiken dan volgens het omgevingsplan is aangegeven, is het belangrijk te omschrijven wat de noodzaak van het plan is;
 3. tekeningen op schaal met afmetingen (situatietekening, plattegronden verdiepingen en gevelaanzichten);
 4. materiaal- en kleurgebruik bij (ver)bouwplannen;
 5. verklaring toestemming gemachtigde wanneer u de aanvraag voor iemand anders doet.

Voor het behandelen van het vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. In de legesverordening 2024 vind je een overzicht van alle kosten.

 1. Een vergunningsvrije check kost € 203.
 2. Het vooroverleg toetsen kost € 468 (basisbedrag).
 3. Welstand kosten (welstandscommissie Hûs en Hiem) worden apart in rekening gebracht, conform de verordening Hûs en Hiem.

Vraag je binnen 6 maanden na je vooroverleg een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij een deel van de gemaakte kosten voor het vooroverleg in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 9.000 en de advieskosten van derden.

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 9.000 kun je beter direct een omgevingsaanvraag in te dienen.

Bijdrage voor openbare voorzieningen

Daarnaast betaal je een bijdrage voor de openbare voorzieningen. Dit noemen we ‘gebiedsoverstijgende investeringen’. Wij besteden de bijdrage aan oa. infrastructuur, stads- en dorpsverbetering, groen en water.

Je betaalt dit alleen als het bestaande omgevingsplan gewijzigd moet worden voor jouw bouwplan. In dat geval leggen we de afspraken vast in een overeenkomst over het ontwikkelen (bebouwen) van jouw perceel.

De regels hiervoor lees je in Nota kostenverhaal.

We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van jouw plannen. Daardoor kan het soms wat langer duren dan je van ons gewend bent.

Wil je weten of jouw plannen voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen? Dan kun je contact opnemen met de Adviesraad Toegankelijkheid. Zij adviseren ons over hoe de openbare ruimtes en gebouwen zo ingericht kunnen worden dat iedereen er goed gebruik van kan maken.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van ons team Vergunningen. Je kunt mailen naar omgeving@sudwestfryslan.nl. Geef in je mail duidelijk je vraag en locatie en/ of vergunningsnummer aan ons door. Zo kunnen wij je mail binnen 2 werkdagen beantwoorden.