Vooroverleg Omgevingsvergunning

Heb je uitgebreide bouw of verbouw plannen? Dan kun je een vooroverleg (omgevingsvergunning) aanvragen. Dit kun je doen voor bijvoorbeeld de onderdelen bestemmingsplanregels of welstandscriteria. Zo hoef je jouw bouwplan niet op alle onderdelen volledig uit te werken en weet je eerder of jouw plan haalbaar is. Hieronder lees je meer informatie.

Vooroverleg aanvragen (omgevingsvergunning)

Waarvoor kan ik een vooroverleg indienen?

Je kunt bijvoorbeeld een vooroverleg doen als je wilt weten:

 1. of jouw plan vergunningsvrij is. Dit kun je ook zelf gratis controleren op de website van het omgevingsloket;
 2. of je een gebouw mag gebruiken voor een (nieuwe) bestemming. Wil je bijvoorbeeld een winkel als woning gebruiken? Je kunt ook zelf in het bestemmingsplan kijken of dit mag. Het bestemmingsplan vind je op ruimtelijkeplannen.nl. Wil je afwijken van het bestemmingsplan? Dan kun je hiervoor een vooroverleg aanvragen;
 3. of jouw plan voldoet aan de welstandsregels: bekijk onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie;
 4. of je jouw monumentaal pand of beschermd bouwwerk mag verbouwen;
 5. of jouw plan voldoende brandveilig is;
 6. of er ook milieutechnische aspecten spelen. Bijvoorbeeld of er voor jouw plan ook een milieumelding of bodemonderzoek nodig is.

Meer informatie over het vooroverleg

Na het doen van een vooroverleg, starten wij met een onderzoek. We nemen contact met je op om de voortgang te bespreken en je mee te nemen in het proces. In de contactmomenten geven wij een reactie op je verzoek. Er zijn drie antwoorden mogelijk:

 1. jouw plan is vergunningsvrij,
 2. het plan voldoet, je kunt de officiële omgevingsvergunning aanvragen, of
 3. het plan is niet haalbaar. Het kan zijn dat wanneer je het plan aanpast dit wel mogelijk is. Wij vertellen je wat je daarvoor moet doen.

Je kunt jouw plan niet uitvoeren na het vooroverleg.  Daarvoor heb je een officiële omgevingsvergunning nodig. De vergunning krijg je van het college van burgemeester en wethouders.

Het is belangrijk dat je voldoende gegevens aanlevert. Dit voorkomt een verzoek om aanvulling, waardoor het proces langer gaat duren. Stuur in ieder geval de volgende gegevens op:

 1. een beschrijving van jouw plannen. Tip: zet dit in een Word- of pdf-bestand;
 2. wanneer je vraagt of je het gebouw of perceel anders mag gebruiken dan volgens het bestemmingsplan is aangegeven, is het belangrijk te omschrijven wat de noodzaak van het plan is;
 3. tekeningen op schaal met afmetingen (situatietekening, plattegronden verdiepingen en gevelaanzichten);
 4. materiaal- en kleurgebruik bij (ver)bouwplannen;
 5. verklaring toestemming gemachtigde wanneer u de aanvraag voor iemand anders doet.

Voor het behandelen van het vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten heten leges. In de legesverordening 2023 vind je een overzicht van alle kosten.

 1. Een vergunningsvrije check kost € 91,85.
 2. Het vooroverleg toetsen kost € 183,70 (basisbedrag). Het vooroverleg toetsen wij standaard aan het bestemmingsplan, erfgoedaspecten (archeologie, beschermd gezicht, monument). Wanneer jouw plan niet voldoet aan het bestemmingsplan, gaan wij kijken of we daarvan willen afwijken. Dit doen wij door het te toetsen aan het afwijkingenbeleid. Omdat dit ons meer tijd kost, brengen wij € 91,85 meer in rekening.
 3. Welstand kost € 91,85 (vermeerderd met kosten welstandscommissie Hûs en Hiem met een minimum van € 91,85).
 4. Andere activiteiten kosten € 91,85 (bijvoorbeeld brandveiligheid. Milieu is gratis)

Vraag je binnen 6 maanden na je vooroverleg een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij de gemaakte kosten voor het vooroverleg in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000 en de advieskosten van derden.

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000 kun je beter direct een omgevingsaanvraag in te dienen.

Bijdrage voor openbare voorzieningen

Daarnaast betaal je een bijdrage voor de openbare voorzieningen. Dit noemen we ‘gebiedsoverstijgende investeringen’. Wij besteden de bijdrage aan oa. infrastructuur, stads- en dorpsverbetering, groen en water.

Je betaalt dit alleen als het bestaande bestemmingsplan of omgevingsplan gewijzigd moet worden voor jouw bouwplan. In dat geval leggen we de afspraken vast in een overeenkomst over het ontwikkelen (bebouwen) van jouw perceel.

De regels hiervoor lees je in Nota kostenverhaal.

We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van jouw plannen. Daardoor kan het soms wat langer duren dan je van ons gewend bent. Maar samen komen we er altijd uit.

Wil je weten of jouw plannen voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen? Dan kun je contact opnemen met de Adviesraad Toegankelijkheid. Zij adviseren ons over hoe de openbare ruimtes en gebouwen zo ingericht kunnen worden dat iedereen er goed gebruik van kan maken.