Kopen en huren gemeentelijke panden.

Soms hebben wij een pand niet meer nodig. Zoals een woning bijvoorbeeld, of een bedrijfspand. Wij verkopen of verhuren de panden die we niet meer nodig hebben. Een externe, onafhankelijke deskundige taxeert de waarde van het pand. Het college stelt daarna de verkoopmethodes en -marges vast.

Soms stellen we aanvullende criteria voor de koper of huurder. We moeten deze criteria dan wel bekend maken op het moment dat we het pand aanbieden. We mogen ook panden verkopen of verhuren zonder de vaste procedures te volgen. Dit kan alleen als we hierin een bijzonder belang hebben.

Te

Welke panden staan te koop?

Op dit moment staat het volgende pand te koop:

Het voormalig schoolgebouw ‘De Trijetine’, Van Osingaweg 43, 8744 EV in Schettens.

Het betreft een voormalig schoolgebouw met ondergrond en bijbehorend terrein inclusief fietsenstalling, berging en overige terreininrichting (Van Osingaweg 43, 8744 EV Schettens). De oppervlakte is circa 2.422 m2.

De huidige bestemming is ‘maatschappelijke doeleinden’. De gemeente staat ook positief tegenover wonen met kleinschalige bedrijvigheid. Om dit mogelijk te kunnen maken moet er wel een planologische procedure gevoerd worden, omdat dit op basis van het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. 

 

Je kunt bieden vanaf € 210.000.- (kosten koper). Dit kan tot 18 april 2019.

Wil je het pand bezichtigen? Neem dan contact op met de heer J. Menage van het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0515. Mailen kan ook, stuur je vraag of verzoek naar j.menage@sudwestfryslan.nl.

Wil je een gemeentelijk pand kopen? Dan geldt de volgende procedure:

 • We hebben een reactietermijn van 30 dagen. Vul daarom binnen 30 dagen na de publicatiedatum het reactieformulier in.
 • Hanteren wij een bodemprijs (vanaf-prijs)? Geef dan ook de (voorwaardelijke) biedprijs aan. Als we geen reacties ontvangen op een pand, dan verlengen we het reactietermijn met 30 dagen.
 • Hanteren wij een vaste koopprijs? Dan wijzen we het pand toe op basis van gelijkwaardigheid. Dit doen we door middel van loting. Je mag hier als mogelijke koper bij aanwezig zijn. Is er sprake van een bodemprijs? Dan wijzen we het pand toe aan de hoogste bieder.
 • Is het pand aan jou uitgeloot of ben je de hoogste bieder? Dan krijg je daar binnen 5 werkdagen van ons bericht van. Ben je het niet geworden? Ook dan krijg je van ons bericht.
 • Je ontvang binnen 5 werkdagen het koopcontract van ons. Dit contract moet je binnen een bepaald termijn ondertekenen en naar ons terugsturen. Heb je nog op- of aanmerkingen over het contract? Dan moet je dat ook binnen dit vastgestelde termijn naar ons opsturen. Is de termijn verstreken en hebben we niets van je gehoord? Dan zien we dit als een afwijzing en bieden we het pand opnieuw te koop aan op onze website. Je mag dan niet meer meedoen.

Meer informatie over het pand kun je lezen in het taxatierapport. 

Vul bij interesse in het pand het inschrijfformulier in. Deze stuur je naar: Gemeente Súdwest-Fryslân, Team RBD, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK.

Het formulier dient uiterlijk 17 april 2019 door ons te zijn ontvangen.

Schoolgebouw

Het voormalig schoolgebouw ‘De Gearrin’, Tsjaerddyk 44a, 8773 KN in Folsgare.

Het betreft een schoolgebouw en noodlokaal met ondergrond en bijbehorend terrein inclusief fietsenstalling, berging en overige terreininrichting (Tsjaerddyk 44a, 8773 KN Folsgare). De oppervlakte is circa 2080 m2.

De huidige bestemming van het pand is “maatschappelijke doeleinden”. De gemeente staat ook positief tegenover wonen met kleinschalige bedrijvigheid. Om dit mogelijk te kunnen maken moet er wel een planologische procedure gevoerd worden, omdat dit op basis van het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. 

Je kunt bieden vanaf € 145.000.- (kosten koper). Dit kan tot 4 april 2019.

Wil je het pand bezichtigen? Neem dan contact op met de heer J. Menage van het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0515. Mailen kan ook, stuur je vraag of verzoek naar j.menage@sudwestfryslan.nl.

Wil je een gemeentelijk pand kopen? Dan geldt de volgende procedure:

 • We hebben een reactietermijn van 30 dagen. Vul daarom binnen 30 dagen na de publicatiedatum het reactieformulier in.
 • Hanteren wij een bodemprijs (vanaf-prijs)? Geef dan ook de (voorwaardelijke) biedprijs aan. Als we geen reacties ontvangen op een pand, dan verlengen we het reactietermijn met 30 dagen.
 • Hanteren wij een vaste koopprijs? Dan wijzen we het pand toe op basis van gelijkwaardigheid. Dit doen we door middel van loting. Je mag hier als mogelijke koper bij aanwezig zijn. Is er sprake van een bodemprijs? Dan wijzen we het pand toe aan de hoogste bieder.
 • Is het pand aan jou uitgeloot of ben je de hoogste bieder? Dan krijg je daar binnen 5 werkdagen van ons bericht van. Ben je het niet geworden? Ook dan krijg je van ons bericht.
 • Je ontvang binnen 5 werkdagen het koopcontract van ons. Dit contract moet je binnen een bepaald termijn ondertekenen en naar ons terugsturen. Heb je nog op- of aanmerkingen over het contract? Dan moet je dat ook binnen dit vastgestelde termijn naar ons opsturen. Is de termijn verstreken en hebben we niets van je gehoord? Dan zien we dit als een afwijzing en bieden we het pand opnieuw te koop aan op onze website. Je mag dan niet meer meedoen.

Meer informatie over het pand kun je lezen in het taxatierapport.

Vul bij interesse in het pand het inschrijfformulier in. Deze stuur je naar: Gemeente Súdwest-Fryslân, Team RBD, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK.

Het formulier dient uiterlijk 4 april 2019 door ons te zijn ontvangen.

Schoolgebouw

Welke panden staan te huur?

Op dit moment staan er geen panden te huur.

Wil je een gemeentelijk pand huren? Dan geldt de volgende procedure:

 • We hebben een reactietermijn van 30 dagen. Heb je interesse in een pand? Vul dan binnen 30 dagen na de publicatiedatum het reactieformulier in. Als we geen reacties ontvangen op een pand, dan verlengen we het reactietermijn met 30 dagen.
 • In principe wijzen we het pand toe op basis van gelijkwaardigheid. Dit doen we door middel van loting. We wijzen ook een reserve-kandidaat aan. Je mag als mogelijke huurder bij de loting aanwezig zijn.
 • Is het pand aan jou uitgeloot? Dan krijg je daar binnen 5 werkdagen bericht van. Ook de reserve-kandidaat krijgt van ons bericht. Ben je het niet geworden? Dan laten we je het ook weten.
 • Je ontvangt binnen 5 werkdagen het contract van ons. Dit contract moet je binnen 10 werkdagen ondertekenen en naar ons terugsturen. We kunnen de termijn verlengen. Heb je nog op- of aanmerkingen over het contract, bijvoorbeeld omdat er nog fouten in staan? Dan moet je dat ook binnen dit vastgestelde termijn naar ons opsturen. Is de termijn verstreken en hebben we niets van je gehoord? Dan zien we dit als een afwijzing en bieden we het pand opnieuw te huur aan op onze website. Je mag dan niet meer meedoen met de loting.

Wil je een bedrijfspand huren? Dan moeten de werkzaamheden in het pand passen bij de belangen van omwonenden en naastgelegen ondernemers. We staan bijvoorbeeld geen transportbedrijf toe in een woonwijk. Wil je een woning huren? Dan krijgen belangstellenden die het beste bij de woning passen voorrang. Een gezinswoning wijzen we eerder toe aan een gezin dan bijvoorbeeld aan 1 persoon.

Er is geen geschiedenis van wanbetaling en/of huurontzegging. De gemeente kan hier onderzoek naar doen. Je moet in bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.