Kopen en huren gemeentelijke panden

Soms hebben wij een pand niet meer nodig. Zoals een woning bijvoorbeeld, of een bedrijfspand. Wij verkopen of verhuren de panden die we niet meer nodig hebben. Een externe, onafhankelijke deskundige taxeert de waarde van het pand. Het college stelt daarna de verkoopmethodes en -marges vast.

Soms stellen we aanvullende criteria voor de koper of huurder. We moeten deze criteria dan wel bekend maken op het moment dat we het pand aanbieden. We mogen ook panden verkopen of verhuren zonder de vaste procedures te volgen. Dit kan alleen als we hierin een bijzonder belang hebben.

Te koop bord

Welke panden staan te koop?

Op dit moment staan er geen panden te koop.

Welke panden staan te huur?

Op dit moment staan er geen panden te huur.

Hoe werkt het

Wil je een gemeentelijk pand huren? Dan geldt de volgende procedure:

  • We hebben een reactietermijn van 30 dagen. Heb je interesse in een pand? Vul dan binnen 30 dagen na de publicatiedatum het reactieformulier in. Als we geen reacties ontvangen op een pand, dan verlengen we het reactietermijn met 30 dagen.
  • In principe wijzen we het pand toe op basis van gelijkwaardigheid. Dit doen we door middel van loting. We wijzen ook een reserve-kandidaat aan. Je mag als mogelijke huurder bij de loting aanwezig zijn.
  • Is het pand aan jou uitgeloot? Dan krijg je daar binnen 5 werkdagen bericht van. Ook de reserve-kandidaat krijgt van ons bericht. Ben je het niet geworden? Dan laten we je het ook weten.
  • Je ontvangt binnen 5 werkdagen het contract van ons. Dit contract moet je binnen 10 werkdagen ondertekenen en naar ons terugsturen. We kunnen de termijn verlengen. Heb je nog op- of aanmerkingen over het contract, bijvoorbeeld omdat er nog fouten in staan? Dan moet je dat ook binnen dit vastgestelde termijn naar ons opsturen. Is de termijn verstreken en hebben we niets van je gehoord? Dan zien we dit als een afwijzing en bieden we het pand opnieuw te huur aan op onze website. Je mag dan niet meer meedoen met de loting.

Wil je een bedrijfspand huren? Dan moeten de werkzaamheden in het pand passen bij de belangen van omwonenden en naastgelegen ondernemers. We staan bijvoorbeeld geen transportbedrijf toe in een woonwijk. Wil je een woning huren? Dan krijgen belangstellenden die het beste bij de woning passen voorrang. Een gezinswoning wijzen we eerder toe aan een gezin dan bijvoorbeeld aan 1 persoon.

Er is geen geschiedenis van wanbetaling en/of huurontzegging. De gemeente kan hier onderzoek naar doen. Je moet in bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.