Verkiezingen

Verkiezing Tweede Kamer

Woensdag 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 kun je stemmen. De leden van de Tweede Kamer worden dan gekozen.
Je kunt stemmen tussen 7.30 uur en 21.00 uur.

Wanneer mag ik stemmen?

Je mag voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen als je:

 • Nederlander bent;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • op 9 oktober 2023 in de basisregistratie personen staat ingeschreven;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Wat heb je nodig als je gaat stemmen?

 • Neem je stempas mee. De stempas ontvang je begin november in de post.
 • Neem je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Op wie kan ik stemmen?

In oktober wordt de definitieve kandidatenlijst bekendgemaakt. We publiceren hier:

 • De kandidatenlijsten van alle deelnemende partijen voor de Tweede Kamer.
 • De kandidatenlijsten in grote letters.
 • De gesproken versie van de kandidatenlijsten.

Ondersteuningsverklaring afleggen

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing hebben ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig.

Van 25 september tot en met 9 oktober 2023 kun je zo’n ondersteuningsverklaring afleggen voor politieke partijen die willen meedoen aan deze verkiezing.

Een ondersteuningsverklaring is nodig als een politieke partij voor het eerst meedoet aan de Tweede Kamerverkiezing.

Politieke partijen hebben dertig ondersteuningsverklaringen nodig.
Lees meer informatie over de ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.

 1. Je krijgt een formulier ‘Ondersteuningsverklaring' van de partij waarvoor je een verklaring wilt afleggen. Daar staat de volledige kandidatenlijst van de partij op.
 2. Je bent inwoner van deze gemeente en vult thuis de ondersteuningsverklaring in. Maar let op: zet je handtekening nog niet! Dat doe je pas aan het gemeenteloket in Sneek of Bolsward.
 3. Maak een afspraak om je ondersteuningsverklaring af te leggen en te ondertekenen. Je kunt heel gemakkelijk digitaal een afspraak maken. Je kunt ons ook bellen via 14 0515.
 4. Neem het formulier en een geldig identiteitsbewijs mee.
 5. Aan de balie zet je jouw handtekening.

Je kunt ook binnenlopen om een ondersteuningsverklaring af te leggen, maar houd dan rekening met een wachttijd.

Meer informatie over de verkiezingen?

Hieronder hebben we de antwoorden op de veelgestelde vragen voor je verzameld. Je leest er ook een overzicht van alle stembureaus in onze gemeente.
Voor meer informatie over de verkiezingen kun je op afspraak bij ons terecht. De bezoekadressen van Bureau Verkiezingen zijn:

 • Marktstraat 8 te Sneek;
 • Jongemastraat 2 te Bolsward.

Bureau Verkiezingen is van maandag tot en met donderdag open van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Mailen kan naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl. Wil je liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 14 0515. Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Veelgestelde vragen over de verkiezingen

Op jouw stempas staat het adres van een stembureau bij je in de buurt. Maar je mag ook in een ander stembureau in Súdwest-Fryslân stemmen. Kijk onder het overzicht stembureaus waar je kunt stemmen.

De stempassen worden in de eerste week van november bezorgd door PostNL. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 17 november huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat het overzicht van alle deelnemende partijen en kandidaten en de locatie van alle stembureaus in deze gemeente.

Je kunt op twee manieren een nieuwe stempas aanvragen:

 • schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023;
 • persoonlijk bij het gemeenteloket in Sneek of Bolsward tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur.

De oude stempas is dan niet meer geldig.
Zonder stempas is het niet mogelijk om te stemmen.

Je kunt dan een andere kiezer vragen om namens jou te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven.

Woont degene die voor jou gaat stemmen ook in Súdwest-Fryslân?

 • Vul de achterkant van je stempas in en zet je handtekening.
 • Geef je stempas mee aan de persoon die voor je gaat stemmen.
 • Geef ook (een kopie van) jouw ID-bewijs mee.
 • De persoon die namens jou stemt woont in Súdwest-Fryslân en stemt tegelijkertijd voor jou én zichzelf.

Je kunt ook, nog voordat je een stempas hebt gekregen, al iemand aanwijzen om voor jou te stemmen. Dit doe je met een schriftelijke volmacht. Die gebruik je ook als degene die je wilt machtigen niet in deze gemeente woont.

Download het verzoek om bij volmacht te stemmen vul het in, scan en mail het naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl, of stuur het verzoek op via de post naar Gemeente Súdwest-Fryslân, team Verkiezingen, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

 • Schriftelijk of per e-mail indienen kan tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Verblijf je tijdens deze verkiezing tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie? Dan kun je een schriftelijke volmacht aan iemand geven. Zie de vraag 'Ik kan niet naar het stembureau. Hoe kan ik toch stemmen?'

Je kunt ook zelf stemmen per brief. Je moet dan wel een buitenlands postadres hebben. Je doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier op de website van Den Haag.
Je zorgt ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. De gemeente Den Haag besluit op de aanvraag en stuurt jou een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres.

Dan heb je een kiezerspas nodig.

Deze kun je op twee manieren aanvragen:

 • schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023;
 • persoonlijk bij het gemeenteloket in Sneek of Bolsward tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur.

Met de kiezerspas kun je gaan stemmen in een andere Nederlandse gemeente naar keuze.

Je mag ook stemmen als je paspoort, ID-kaart of rijbewijs op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen is.

Je mag stemmen als je een Verklaring van Vermissing laat zien in het stembureau. Samen met een document waar jouw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Een Verklaring van Vermissing vraag je aan bij de gemeente.

Overzicht stembureaus

Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Woensdag 22 november 2023 zijn de stemlokalen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

 • Arum, 't Lokaal, Sytzamaweg 46
 • Blauwhuis, De Freonskip, Vitusdyk 15
 • Bolsward, It Heechhout, P.A. Bruinsmastraat 24
 • Bolsward, Sporthal Middelzee Bureau I + II + III, De Blink 3
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Bolsward, Doopsgezinde Kerk, Skilwyk 29
 • Burgwerd, Dorpshuis “Doniahûs”, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw "De Skoalleseize", 't Heechhiem 11
 • Easterwierrum, MFC De Tysker, Skuorrehôfwei 2 A
 • Exmorra, Dorpshuis ‘t Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Dorpshuis “Us Doarpshûs”, Munkedyk 15
 • Goënga, Dorpshuis De Kosterij, Aldfeartsdyk 3
 • Heeg, MFC It Heechhûs Bureau I + II, It Eilân 67
 • Hemelum, Dorpshuis “de Begine”, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Doarpshûs Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, Ontmoetingscentrum “De Eehof”, Eegracht 48
 • IJlst, Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst, Sneekerpad 14
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, MFC De Klink Bureau I + II, Ds L Tinholtstraat 1
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Kerkelijk Centrum “Het Anker”, Buren 17
 • Makkum, Van Doniakerk, Kerkeburen 37
 • Molkwerum, ‘t Swannenêst (De Doarpskeamer), Westerich 1
 • Nijland, MFC De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Offingawier, Dorpshuis De Wier, Fiifgeawei 9
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, MFC It Harspit, P.Walmastrjitte 8 A
 • Oudega, MFC It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis It Swettehûs, Bureau I + II, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis “De Utwyk”, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, Mienskipsskoalle de Legeaën, Aesgewei 56
 • Sneek, Brede School Duinterpen I + I I +III (sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, Café Restaurant "De Kajuit", Jachthaven de Domp 1
 • Sneek, Wijkgebouw De Eekmolen Bureau I + II, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, Wijkgebouw De Zwetser (ingang via parkeerterrein), Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Gymzaal It Rak, Burgemeester de Hooppark 4
 • Sneek, Wijkgebouw It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, VBG De Bron Bureau I + II, Middelzeelaan 1
 • Sneek, It Skûlplak, Troelstrakade 22
 • Sneek, ROC Friese Poort, Harste 4
 • Sneek, Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau I + II, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, 't Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 3
 • Sneek, Waltaplein, Marktstraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw “De Opslach”, Kaatsland 11
 • Sneek, MFC De Spil, Molenkrite 169
 • Stavoren, MFC De Kaap, Voorstraat 80
 • Tjerkwerd, Dorpshuis It Waltahûs, Kade 2
 • Warns, Doarpskultuerhûs De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Aylva State (vóór hoofdingang rechts), van Aylvaweg 29
 • Wommels, It Reade Hynder, 't Noard 6
 • Wommels, Partycentrum “It Dielshûs", ’t Bosk 41
 • Workum, Woonzorgcentrum Nij Mariënacker, Mariënacker 1
 • Workum, Oer de Toer, Merk 7
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1
 • Woudsend, MFC De Driuwpôlle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs “It Nije Formidden”, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A

Je mag in alle stemlokalen stemmen met hulp van een begeleider of een stembureaulid.

Er worden twee prikkelarme stembureaus ingericht. Hier kunnen inwoners terecht die om welke reden dan ook het reguliere stemlokaal te overweldigend vinden.
Kiezers met een visuele beperking kunnen op deze locaties ook zelfstandig hun stem uitbrengen met behulp van een stemmal of stembox. De volgende stembureaus zijn hiervoor ingericht en voorzien van extra begeleiding:

 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 3
 • Workum, Oer de Toer, Merk 7

Uitslagen Súdwest-Fryslân

De voorlopige uitslagen van de in Súdwest-Fryslân uitgebrachte stemmen komen te staan op onze uitslagen-website.

Bekijk de verkiezingsuitslagen

Op donderdag 23 november zal het gemeentelijk stembureau in een openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus controleren en t.a.v. iedere kandidaat en lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen.