Contact

Verkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Hier lees je alle informatie over de verkiezingen.

De uitslag van de stemming in de gemeente Súdwest-Fryslân is zondagavond 26 mei 23.00 uur gepubliceerd.

rode potlood voor verkiezingen

Stembureaus

De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 • Arum, 't Lokaal, Sytzamaweg 46
 • Blauwhuis, Woonzorgcentrum Teatskehûs, Vitusdyk 2
 • Boazum, “Gebouw 1880”, Waltawei 20
 • Bolsward, Appartementencomplex ’t Heechhout, P.A. Bruinsmastraat 24
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Bolsward, Doopsgezinde Kerk, Skilwyk 29
 • Bolsward, Sporthal De Middelzee, De Blink 5
 • Bolsward, Verpleeghuis Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1
 • Bolsward, Verzorgingshuis Huylckenstein, Eekwerdlaan 1
 • Burgwerd, Dorpshuis It Doniahûs, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11
 • Exmorra, Dorpshuis It Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Dorpshuis Ús Doarpshûs, Munkedyk 15
 • Goënga, Dorpshuis De Kosterij, Aldfeartsdyk 3
 • Heeg, Talma State, Tollewei 33
 • Hemelum, Dorpshuis “de Begine”, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Dorpshuis Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, De Eehof, Eegracht 50
 • IJlst, Woonzorgcentrum Nij Ylostins, Ylostinslaan 1
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, Dorpshuis De Klink, Ds L Tinholtstraat 1
 • Koudum, Woonzorgcentrum Finke, Tjalke van der Walstraat 26
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Het Anker, Buren 17
 • Makkum, Woonzorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66
 • Molkwerum, De Doarpskeamer, Westerich 1
 • Nijland, m.f.c. De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Offingawier, Dorpshuis De Wier, Fiifgeawei 9
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, m.f.c. It Harspit, P.Walmastrjitte 8 A
 • Oudega, m.f.c. It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis Scharnegoutum Bureau I + II, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, OBS "De Lege Geaën", Dr.W.Beekhuisstrjitte 18
 • Sneek, Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28
 • Sneek, Brede School Duinterpen I+II+III (3 x in sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, De Zwetser, Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Dr Wumkeshûs, Maria Louisestraat 7
 • Sneek, ROC Friese Poort, Harste 4
 • Sneek, Frittemahof , Frittemaleane 5
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 5
 • Sneek, It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, It Skûlplak, Troelstrakade 22
 • Sneek, Johannes Postschool, Jancko Douwamastraat 35
 • Sneek, Wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169
 • Sneek, Parkflat (Stadsfenne), Dekamalaan 17
 • Sneek, 't Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Woonwinkel Thús, Nauwe Noorderhorne 3
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Wurkwinkel Noorderbrug (zij-ingang), Gravinneweg 5
 • Sneek, Wijkgebouw “De Watertoren”, Kaatsland 11
 • Stavoren, Multifunctioneel Centrum De Kaap, Voorstraat 80
 • Tjerkwerd, Dorpshuis It Waltahûs, Kade 2
 • Warns, Dorpscultuurhuis De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Woonzorgcentrum Aylva State, van Aylvaweg 29
 • Wommels, Verzorgingshuis “Nij Stapert”, Sybren de Vlasstrjitte 3
 • Wommels, “It Dielshûs, ’t Bosk 41
 • Workum, Kultuerhûs Klameare Bureau I + II, Merk 1
 • Workum, Woonzorgcentrum Nij Mariënacker, Mariënacker 1
 • Woudsend, m.f.c. De Driuwpolle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A

Ja, je kan in elk stemlokaal binnen onze gemeente stemmen. Op jouw stempas staat het adres van een stembureau bij jou in de buurt, maar je bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het je beter past om in een ander stembureau in onze gemeente te stemmen dan mag dat natuurlijk.

Kiezerspas en onderhandse volmacht

Je kan iemand anders machtigen om namens jou te stemmen. We noemen dit een volmacht. Er zijn twee manieren om dit te regelen:

Een onderhandse volmacht

 • Vul op de achterzijde van de stempas de naam in van de persoon die voor jou gaat stemmen.
 • Hij of zij moet in de gemeente Súdwest-Fryslân wonen.
 • Hij of zij moet ook voor de verkiezing gaan stemmen.
 • Hij of zij moet gelijktijdig zijn eigen én jouw stem uitbrengen.
 • Hij of zij moet jouw geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een kopie zijn.

Het geven van een machtiging kan tot en met 23 mei 2019, dus tot en met de dag van de verkiezing.

Een schriftelijke volmacht

 • Je kan ook iemand machtigen die niet in de gemeente Súdwest-Fryslân woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezingen.
 • De persoon die voor jou gaat stemmen ontvangt het volmachtbewijs en hoeft niet jouw identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, mee te nemen naar het stembureau.
 • Als je een volmacht hebt gegeven, dan mag je niet meer stemmen met je eigen stempas.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Download het verzoek om bij volmacht te stemmen en mail het naar: verkiezingen@sudwestfryslan.nl of stuur hem op via de post.

Wil je in een andere gemeente stemmen? Dan heb je een kiezerspas nodig.

Wil je je kiezerspas persoonlijk aanvragen?

 • Ga met je stempas en je identiteitsbewijs naar het gemeenteloket.
 • De stempas nemen wij in en je ontvangt een kiezerspas.

Het aanvragen van een kiezerspas bij het gemeenteloket kan uiterlijk tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.

Wil je online een kiezerspas aanvragen?

 • Vraag digitaal een kiezerspas aan met je DigiD.
 • Zodra wij je aanvraag binnen hebben gaan wij er mee aan de slag. Wij sturen je kiezerspas toe via de post.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Ik heb geen (geldig) identiteitsbewijs, hoe kan ik stemmen?

Op de verkiezingsdag mag je ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen is. In het geval van de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 betekent dit dat je identiteitsbewijs geldig moet zijn tot 24 mei 2014 of een latere datum.

Stem je voor iemand anders met een onderhandse volmacht? Neem een geldig identiteitsbewijs mee van diegene voor wie je een stem uitbrengt. Een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mag ook. Zonder een identiteitsbewijs of een kopie daarvan, mag je de stem onder volmacht niet uitbrengen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de verkiezingen loop gerust binnen in het gemeentehuis Bolsward of in Sneek. Wil je liever bellen? Dat kan via  telefoonnummer 14 0515.

Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Informatie over stempassen

Ben je je stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Persoonlijk aanvragen

 • Ga met je identiteitsbewijs naar het gemeenteloket.
 • Het aanvragen van een vervangende stempas kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.

Schriftelijk

 • De aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.
 • Voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe.

Online

 • De aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

De stempassen worden begin mei bezorgd door Meren Post.

De kandidatenlijsten worden huis-aan-huis bezorgd rond 14 mei 2019. Op dit biljet staat ook het overzicht van de deelnemende partijen en kandidaten.

Ben je Nederlander en wil je stemmen in het buitenland?

Ben je op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En sta je nog wel bij ons ingeschreven en wil je je stem laten horen? Stem dan via een volmacht of per brief. We noemen dit ook wel een briefstembewijs.

Wil je stemmen vanaf je tijdelijke buitenlandse adres? Registreer je dan bij de gemeente Den Haag.

Heb je de nationaliteit van een ander Europees land en wil je stemmen?

Woon je in Nederland en heb je de nationaliteit van een ander Europees land?

Dan mag je in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019 als je:

 • op 9 april 2019 in Nederland woont en bent ingeschreven;
 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent.

Wil je in Nederland stemmen? Vul dan het registratieformulier in. Met dit formulier geef je aan in Nederland te willen stemmen en niet in je Europese land van herkomst.

 • Vul het formulier in
 • Voeg een kopie van je identiteitsbewijs bij
 • Stuur het formulier naar ons op

Je formulier moet uiterlijk 9 april bij ons binnen zijn.

Wil je weer stemmen in je land van herkomst? Neem dan contact met ons op om je verklaring in te trekken. Daarnaast moet je je melden bij de autoriteiten van het Europese land van herkomst.

Meld je op tijd bij de autoriteiten van jouw Europese land van herkomst. Daar geef je aan dat je graag wilt stemmen.

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt uitgesteld tot in elk geval 12 april 2019. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de dag van de kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing in Nederland nog lid zal zijn van de EU.

Heb je de Britse nationaliteit en heb je je laten registreren als kiezer in Nederland, dan ontvang je dus een stempas voor deze verkiezing.

Vertrekt het Verenigd Koninkrijk toch in de periode tussen 9 april en de verkiezingsdatum op 23 mei? En je hebt je geregistreerd als kiezer in Nederland? Dan mag je als Brits burger stemmen op 23 mei.

Informatie voor politieke partijen over verkiezingsborden

Iedere partij mag naar eigen behoefte sandwich- en driehoeksborden plaatsen in de openbare ruimte met daarop verkiezingsposters. Je moet je dan wel aan de volgende voorschriften houden:

 • De borden mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen of het referendum worden geplaatst. Startdatum is de dag waarop een maand later de verkiezingen plaatsvinden (dus bijvoorbeeld 23 april in het geval 23 mei 2019 de verkiezingsdatum is).
 • Uiterlijk de maandag na de verkiezingen moeten de borden, posters en het bevestigingsmateriaal verwijderd zijn.
 • De sandwich- en driehoeksborden mogen geen gevaar of hinder kunnen veroorzaken. De borden mogen ook geen obstakel zijn voor de doorstroming van het verkeer op zowel de rijbaan als fietsen voetpaden.
 • De sandwich- of driehoeksborden mogen het zicht op verkeersborden niet belemmeren.
 • Het is niet toegestaan sandwich- en driehoeksborden te plaatsen binnen een afstand van 40 meter van kruisingen, verkeerslichten en spoorwegovergangen.
 • Je mag geen posters of ander materiaal plakken in of op bushokken, elektriciteitshokken en andere dergelijke objecten.
 • Je moet de openbare weg en de zaken waarop de borden/posters zijn aangebracht, onbeschadigd en schoon achterlaten. Als je dit niet of onvoldoende doet, herstelt de gemeente dit op jouw kosten.
 • Je bent verplicht aanwijzingen van de gemeente, brandweer en politie in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, zorgvuldig en direct op te volgen.
 • Deze regeling geldt niet voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden op provinciale N-wegen en landelijke A-wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeente.

In deze steden worden verkiezingsborden geplaatst waarop partijen hun posters mogen aanplakken. De borden komen te staan op de volgende locaties:

 • Bolsward: hoek Broerestraat / Jongemastraat
 • Sneek: Wip, hoek Leeuwenburg / Schaapmarktplein
 • Workum: Merk, nabij de Protestantse Kerk

Als je posters aan wilt plakken op verkiezingsborden, moet je je houden aan de volgende regels:

 • De verkiezingsposters mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen op de verkiezingsborden worden geplakt;
 • Partijen mogen alleen posters op A2-formaat gebruiken (42 x 60 cm);
 • Partijen mogen hun posters niet over posters van andere partijen heen plakken;
 • Partijen moeten de posters zelf aanplakken. Het is niet mogelijk een beroep te doen op gemeentelijke diensten.

Heb je nog vragen over het aanplakken van verkiezingsposters dan mag je contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0515 of stuur je vraag via e-mail naar info@sudwestfryslan.nl.

Voorlopige uitslagen Provinciale Staten en Waterschappen

Wil jij weten hoe tot nu toe de stemmen van de Provinciale Staten en Waterschappen verdeeld zijn in onze gemeente?