Verkiezingen

Verkiezing Europees Parlement

Kalender 6 juni 2024

Donderdag 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Je kunt stemmen tussen 7.30 uur en 21.00 uur.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. In Nederland kiezen we de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Meer informatie over deze verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Wanneer mag ik stemmen?

Je mag voor het Europees Parlement  stemmen als je:

 • Nederlander bent of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt en in Nederland woont;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • op 23 april 2024 in de basisregistratie personen staat ingeschreven;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Heb je de nationaliteit van een ander Europees land en wil je stemmen?

Woon je in Nederland en heb je de nationaliteit van een ander Europees land?
Dan mag je in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024 als je:

 • op 23 april 2024  in Nederland woont en bent ingeschreven;
 • op 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie.

Stemmen in Nederland?

Wil je in Nederland stemmen? Vul dan het registratieformulier Y 32 in. Met dit formulier geef je aan in Nederland te willen stemmen en niet in je Europese land van herkomst.

 • Vul het formulier volledig in en print het.
 • Voeg een kopie van je geldige identiteitsbewijs bij.
 • Stuur het formulier naar ons op:

Gemeente Súdwest-Fryslân
Team Verkiezingen
Postbus 10.000
8600 HA SNEEK

Je formulier moet uiterlijk 23 april 2024 bij ons binnen zijn.

rood potlood verkiezingen

Wat heb je nodig als je gaat stemmen?

 • Neem je stempas mee. De stempas ontvang je begin mei in de post.
 • Neem je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Op wie kan ik stemmen?

Na 23 april wordt de definitieve kandidatenlijst bekendgemaakt. We publiceren hier:

Meer informatie over de verkiezingen?

Hieronder hebben we de antwoorden op de veel gestelde vragen voor je verzameld. Je leest er ook een overzicht van alle stembureaus in onze gemeente.
Voor meer informatie over de verkiezingen kun je op afspraak bij ons terecht. De bezoekadressen van Bureau Verkiezingen zijn:

 • Marktstraat 8 te Sneek;
 • Jongemastraat 2 te Bolsward.

Bureau Verkiezingen is van maandag tot en met donderdag open van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Mailen kan naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl. Wil je liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 14 0515. Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Veelgestelde vragen over de verkiezingen

Op jouw stempas staat het adres van een stembureau bij je in de buurt. Maar je mag ook in een ander stembureau in Súdwest-Fryslân stemmen. Kijk onder het overzicht stembureaus waar je kunt stemmen.

De stempassen worden begin mei bezorgd door PostNL. De kandidatenlijsten worden eind mei huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat het overzicht van alle deelnemende partijen en kandidaten en de locatie van alle stembureaus in deze gemeente.

Je kunt op 3 manieren een nieuwe stempas aanvragen:

De oude stempas is dan niet meer geldig.
Zonder stempas is het niet mogelijk om te stemmen.

Een vervangende stempas of kiezerspas kan vanaf maandag 3 juni alleen nog persoonlijk aangevraagd worden bij het gemeenteloket in Sneek of Bolsward tot uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur.

Je kunt dan een andere kiezer vragen om namens jou te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven.

Woont degene die voor jou gaat stemmen ook in Súdwest-Fryslân?

 • Vul de achterkant van je stempas in en zet je handtekening.
 • Geef je stempas mee aan de persoon die voor je gaat stemmen.
 • Geef ook (een kopie van) jouw ID-bewijs mee.
 • De persoon die namens jou stemt woont in Súdwest-Fryslân en stemt tegelijkertijd voor jou én zichzelf.

Je kunt ook, nog voordat je een stempas hebt gekregen, al iemand aanwijzen om voor jou te stemmen. Dit doe je met een schriftelijke volmacht. Die gebruik je ook als degene die je wilt machtigen niet in deze gemeente woont.

Download het verzoek om bij volmacht te stemmen vul het in, scan en mail het naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl, of stuur het verzoek op via de post naar Gemeente Súdwest-Fryslân, team Verkiezingen, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

 • Schriftelijk of per e-mail indienen kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024.

Verblijf je tijdens deze verkiezing tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie? Dan kun je een schriftelijke volmacht aan iemand geven. Zie de vraag 'Ik kan niet naar het stembureau. Hoe kan ik toch stemmen?'

Je kunt ook zelf stemmen per brief. Je moet dan wel een buitenlands postadres hebben. Je doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier op de website van Den Haag.
Je zorgt ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 9 mei 2024 door de gemeente Den Haag ontvangen is. De gemeente Den Haag besluit op de aanvraag en stuurt jou een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres.

Dan heb je een kiezerspas nodig. Met de kiezerspas kun je gaan stemmen in een andere Nederlandse gemeente naar keuze.
Deze kun je op 3 manieren aanvragen:

Zonder stempas is het niet mogelijk om te stemmen.

Je mag ook stemmen als je paspoort, ID-kaart of rijbewijs op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen is.

Je mag stemmen als je een Verklaring van Vermissing laat zien in het stembureau. Samen met een document waar jouw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Een Verklaring van Vermissing vraag je aan bij de gemeente.

Overzicht stembureaus

Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Donderdag 6 juni 2024 zijn de stemlokalen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur, behalve het prikkelarme stembureau in Zalencentrum De Walrus te Sneek.

 • Arum, 't Lokaal, Sytzamaweg 46
 • Blauwhuis, De Freonskip, Vitusdyk 15
 • Bolsward, It Heechhout, P.A. Bruinsmastraat 24
 • Bolsward, Sporthal Middelzee Bureau I + II + III, De Blink 3
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Bolsward, Cultuur Historisch Centrum De Tiid, Jongemastraat 2
 • Burgwerd, Dorpshuis “Doniahûs”, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw "De Skoalleseize", 't Heechhiem 11
 • Easterwierrum, MFC De Tysker, Skuorrehôfwei 2 A
 • Exmorra, Dorpshuis ‘t Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Pieltsjerke, it Lokaal, J.J.Hofstrjitte 14
 • Goënga, Dorpshuis De Kosterij, Aldfeartsdyk 3
 • Heeg, MFC It Heechhûs Bureau I + II, It Eilân 67
 • Hemelum, Dorpshuis “de Begine”, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Doarpshûs Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, Ontmoetingscentrum “De Eehof”, Eegracht 48
 • IJlst, Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst, Sneekerpad 14
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, MFC De Klink Bureau I + II, Ds L Tinholtstraat 1
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Kerkelijk Centrum “Het Anker”, Buren 17
 • Makkum, Van Doniakerk, Kerkeburen 37
 • Molkwerum, ‘t Swannenêst (De Doarpskeamer), Westerich 1
 • Nijland, MFC De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Offingawier, Dorpshuis De Wier, Fiifgeawei 9
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, MFC It Harspit, P.Walmastrjitte 8 A
 • Oudega, MFC It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis It Swettehûs, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis “De Utwyk”, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, Sporthal ‘t Mingeltsje, Aesgewei 56 A
 • Sneek, Brede School Duinterpen I + I I +III (sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, Wijkgebouw De Eekmolen Bureau I + II, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, Wijkgebouw De Zwetser Bureau I + II (ingang via parkeerterrein), Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Gymzaal It Rak Bureau I + II, Burgemeester de Hooppark 4
 • Sneek, Wijkgebouw It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, VBG De Bron Bureau I + II, Middelzeelaan 1
 • Sneek, It Skûlplak, Troelstrakade 22
 • Sneek, Firda, locatie Sneek, Harste 4
 • Sneek, Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau I + II, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, 't Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 3
 • Sneek, Waltaplein, Marktstraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw “De Opslach”, Kaatsland 11
 • Sneek, MFC De Spil, Molenkrite 169
 • Sneek, Zalencentrum De Walrus, Grote Kerkstraat 10 (bijzonder stembureau, prikkelarm)
 • Stavoren, MFC De Kaap, Voorstraat 80
 • Tjerkwerd, Dorpshuis It Waltahûs, Kade 2
 • Warns, Doarpskultuerhûs De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Aylva State (vóór hoofdingang rechts), van Aylvaweg 29
 • Wommels, Grand Cafe It Reade Hynder, 't Noard 6
 • Wommels, Partycentrum “It Dielshûs", ’t Bosk 41
 • Workum, Woonzorgcentrum Nij Mariënacker, Mariënacker 1
 • Workum, Oer de Toer, Merk 7
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1
 • Woudsend, MFC De Driuwpôlle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs “It Nije Formidden”, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A

Er wordt ook een prikkelarm stembureau ingericht. Hier kunnen inwoners terecht die om welke reden dan ook het reguliere stemlokaal te overweldigend vinden. Het volgende stembureau is hiervoor geopend:

 • Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10.
  LET OP: afwijkende openingstijden!
  Dit bijzonder stembureau is geopend van 09.00 tot 17.00 uur

Kiezers met een visuele beperking kunnen op deze locaties ook zelfstandig hun stem uitbrengen met behulp van een stemmal of stembox. De volgende stembureaus zijn hiervoor ingericht en voorzien van extra begeleiding

 • Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10.
  LET OP: afwijkende openingstijden!
  Dit bijzonder stembureau is geopend van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Workum, Oer de Toer, Merk 7 (geopend van 07.30 tot 21.00 uur).

Informatie voor politieke partijen

Maar liefst 26 grote centrale verkiezingsborden zullen door de hele gemeente de komende weken aandacht geven aan de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement van 6 juni 2024.

De verkiezingsborden worden geplaatst door het bedrijf Image Building. Het maken, plaatsen en verwijderen van deze verkiezingsborden wordt door dit bedrijf uitgevoerd.

In de gehele gemeente Súdwest-Fryslân staan 26 grote centrale verkiezingsborden. Deze zijn te vinden op de volgende locaties:

 1. Arum: hoek van Camminghaweg/Bayumerleane
 2. Witmarsum: Van Aylvaweg
 3. Zurich: Caspar de Roblesdijk
 4. Makkum: Lieuwkemastraat
 5. Workum: Merk
 6. Hindeloopen: Groenedijk (parkeerterrein)
 7. Koudum: Tjalke van der Walstraat/Zwarteweg
 8. Stavoren: Stationsweg
 9. Hemelum: Wâlikkers/Odulphuswei
 10. Woudsend: Op ‘e Romte
 11. Heeg: Koaldyk
 12. Hommerts: Jeltewei
 13. Oudega: Rigedyk
 14. IJlst: De Dassenboarch
 15. Oppenhuizen: P. Walmastrjitte
 16. Sneek 1: Leeuwenburg
 17. Sneek 2: Lemmerweg Boschplein
 18. Sneek 3: Leeuwarderweg
 19. Nijland: Ingenawei
 20. Bolsward 1: Snekerstraat/B.Yntjesstraat
 21. Bolsward 2: Snekerpoort/Broerestraat
 22. Wommels: Terp
 23. Easterein: Van Eysingaleane/Populiereleane
 24. Scharnegoutum: Legedyk
 25. Gauw/Sibrandabuorren: Mardyk/Aesgewei
 26. Raerd: Buorren
Klik voor een vergroting.

Het is in de gehele gemeente NIET meer toegestaan om langs de openbare weg sandwichborden te plaatsen rondom lantaarnpalen, verkeersborden en ander straatmeubilair. Met de nieuwe regelgeving is ervoor gekozen om alleen algemene verkiezingsborden te plaatsen.

Heb je nog vragen over de verkiezingsborden, stuur dan een e-mail naar verkiezingen@imagebuilding.com.

Verkiezingsuitslagen in Súdwest-Fryslân

De voorlopige uitslagen van de in Súdwest-Fryslân uitgebrachte stemmen komen te staan op onze uitslagen-website. Gemeenten mogen de (voorlopige) uitslagen pas bekendmaken nadat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten, om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Het Gemeentelijk stembureau stelt de uitslag in de gemeente op maandag 10 juni 2024 vast in een openbare zitting om 09.00 uur in de raadszaal van het Bestjoershûs, Marktstraat 1 Sneek. Enkele dagen na de stemming maken de twintig hoofdstembureaus de uitslag bekend per kieskring. De Kiesraad stelt op basis hiervan de officiële uitslag vast in een openbare zitting.

Wij kiezen bij de verkiezing Europees Parlement van 6 juni 2024 voor zogenaamde Centrale Stemopneming. Dat betekent dat op de stembureaus in de gemeente op de verkiezingsdag na 21.00 uur alleen de stemmen per partij worden geteld.

Op de dag na de verkiezingen, vrijdag 7 juni,, worden alle stemmen per kandidaat geteld.

Die centrale telling op 7 juni gebeurt in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau vanaf 09.00 uur in Hotel Van der Valk Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek.

Het tellen van stembiljetten is openbaar. Zowel bij de telling van de stembiljetten op een stembureau als bij de centrale stemopneming de volgende dag zijn belangstellenden welkom.

Je mag aanwezig zijn als waarnemer, maar je mag niet meehelpen met het tellen.

De Centrale Stemopneming is een mogelijkheid die wordt geboden door de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Het centraal stemmen tellen heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder en transparanter te maken.

Het strak geregisseerde telproces van het centraal stemmen tellen geeft een lagere foutkans. Door te kiezen voor Centrale Stemopneming maken we het telproces zeer transparant want de belangstellende kan de telling van alle stembureaus op 1 locatie bijwonen.

Zie je een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.

Icoon rood potlood verkiezingen