Verkiezingen

Op deze pagina vind je alle informatie rond verkiezingen binnen onze gemeente.

Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kun je stemmen. Dan worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Je kunt stemmen tussen 7.30 uur en 21.00 uur.

Je kunt ook eerder stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Dat kan bij 8 stembureaus in Súdwest-Fryslân. Ook deze stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Wat heb je nodig als je gaat stemmen?

 • Neem je stempas mee.
 • Neem je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee.

Coronaklachten? Ga niet naar het stembureau!

Heb je klachten of koorts op het moment dat je naar het stembureau wilt, dan mag je niet komen. Je kunt dan iemand anders vragen om namens jou te stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen?

Hieronder hebben we de antwoorden op de veel gestelde vragen voor je verzameld. Je leest er ook een overzicht van alle stembureaus in onze gemeente.

Voor meer informatie over de verkiezingen kun je op afspraak bij ons terecht. De bezoekadressen van Bureau Verkiezingen zijn: Marktstraat 8, Sneek en Jongemastraat 2, Bolsward. Bureau Verkiezingen is van maandag tot en met donderdag open van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Mailen kan naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl. Wil je liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 14 0515. Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Veel gestelde vragen over de verkiezingen

Op jouw stempas staat het adres van een stembureau bij je in de buurt. Maar je mag ook in een ander stembureau in Súdwest-Fryslân stemmen. Kijk in de lijst hieronder waar je kunt stemmen.

In het stembureau gelden de volgende regels:

 • houd 1,5 m afstand en volg de looproutes
 • draag een mondkapje als dit verplicht is in maart
 • verlaat het stembureau gelijk na het stemmen

Volg de aanwijzingen op van de medewerkers in het stembureau.

Tot vrijdag 11 maart 17.00 uur kun je een vervangende stempas aanvragen. Als je dit op tijd doet, dan krijg je de nieuwe stempas vóór 16 maart thuisgestuurd.

Persoonlijk:

 • Ga met je identiteitsbewijs naar het gemeenteloket in Bolsward of Sneek.
 • Een afspraak maken is dan niet nodig.

Schriftelijk:

 • Stuur een kopie van je identiteitsbewijs mee.

Online:

Via deze knop vraag je een vervangende stempas aan:

Je kunt dan een andere kiezer vragen om namens jou te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven.

Het makkelijkst is om de achterkant van de stempas in te vullen. Je moet ook jouw handtekening zetten. Geef een kopie van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Op deze manier kun je tot en met 16 maart iemand machtigen.

Je kunt ook, nog voordat je een stempas hebt gekregen, al iemand aanwijzen om voor jou te stemmen. Dit doe je met een schriftelijke volmacht.

Download het verzoek om bij volmacht te stemmen vul het in, scan en mail het naar: verkiezingen@sudwestfryslan.nl of stuur het verzoek op via de post naar Gemeente Súdwest-Fryslân, team Verkiezingen, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

Bij het geven van een volmacht gelden deze regels:

 • De persoon die voor jou stemt heeft ook een stempas van Súdwest-Fryslân;
 • De persoon die voor jou gaat stemmen moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen;
 • Deze persoon kan maximaal namens 2 andere personen stemmen.

Je mag stemmen als je paspoort, ID-kaart of rijbewijs geldig is tot minimaal 17 maart 2017.

Je mag stemmen als je een Verklaring van Vermissing laat zien in het stembureau. Samen met een document waar jouw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Een Verklaring van Vermissing vraag je aan bij de gemeente.

De stempassen worden in de tweede helft van februari bezorgd door PostNL. De kandidatenlijsten worden uiterlijk begin maart huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat ook het overzicht van alle deelnemende partijen en kandidaten.

LET OP: Door corona kan er kort van tevoren nog een stembureau veranderen. Hier lees je het laatste nieuws of bel 14 0515. Wij helpen je graag.

Overzicht stembureaus

Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden, met uitzondering van mobiel stembureau “Rondvaartboot Toerist VI”.

Voor het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn alleen deze 8 stemlokalen open, van 7.30 tot 21.00 uur:

 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Heeg, MFC It Heechhûs, It Eilân 67
 • Koudum, Dorpshuis De Klink, Ds L Tinholtstraat 1                           
 • Sneek, Waltaplein, Marktstraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a 
 • Witmarsum, Camping Mounewetter, Mouneplein 1 
 • Wommels, Partycentrum “It Dielshûs”, ’t Bosk 41
 • Workum, Oer de Toer, Merk 7 

LET OP: Door corona kan er kort van tevoren nog een stembureau veranderen. Hier lees je het laatste nieuws of bel 14 0515. Wij helpen je graag.

Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden, met uitzondering van mobiel stembureau “Rondvaartboot Toerist VI”.

Woensdag 16 maart 2022 zijn deze stemlokalen geopend, ook van 07.30 uur tot 21.00 uur:

 • Arum, Herberg de Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15
 • Blauwhuis, De Freonskip, Vitusdyk 15
 • Bolsward, Martinikerk Bureau I + II, Groot Kerkhof 26
 • Bolsward, Sporthal De Middelzee I+II+III (3x in sporthal), De Blink 3
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Burgwerd, Dorpshuis It Doniahûs, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11
 • Easterwierrum, MFC De Tysker, Skuorrehôfwei 2 A
 • Exmorra, Dorpshuis ‘t Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Dorpshuis Us Doarpshûs, Munkedyk 15
 • Heeg, MFC It Heechhûs, It Eilân 67
 • Hemelum, Dorpshuis “de Begine”, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Dorpshuis Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, De Eehof, Eegracht 50
 • IJlst, Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst, Sneekerpad 14
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, Dorpshuis De Klink Bureau I + II, Ds L Tinholtstraat 1
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Kerkelijk Centrum “Het Anker”, Buren 17
 • Makkum, Van Doniakerk, Kerkeburen 37
 • Molkwerum, ‘t Swannenêst (De Doarpskeamer), Westerich 1
 • Nijland, MFC De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Offingawier, Dorpshuis De Wier, Fiifgeawei 9
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, MFC It Harspit, P.Walmastrjitte 8 A
 • Oudega, MFC It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis Scharnegoutum Bureau I + II, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis “De Utwyk”, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, Sporthal It Mingeltsje, Aesgewei 56 A
 • Sneek, Brede School Duinterpen I+II+III (3x in sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, Café Restaurant “De Kajuit”, Jachthaven de Domp 1
 • Sneek, Wijkgebouw De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, Wijkgebouw De Zwetser (ingang via parkeerterrein), Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Gymzaal It Rak, Burgemeester de Hooppark 4
 • Sneek, Gymzaal vm Sperkhemschool, 1e Woudstraat 57
 • Sneek, Wijkgebouw It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, VBG De Bron Bureau I + II, Middelzeelaan 1
 • Sneek, PKN Oosterkerk ingang “De Schutse”, Jachthavenstraat 1 a
 • Sneek, ROC Friese Poort (achteringang), Harste 4
 • Sneek, Wijkgebouw De Schuttersheuvel Bureau I + II, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, ’t Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 3
 • Sneek, Waltaplein, Marktstraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw “De Watertoren”, Kaatsland 11
 • Sneek, Wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169
 • Stavoren, MFC De Kaap, Voorstraat 80
 • Tjerkwerd, Dorpshuis It Waltahûs, Kade 2
 • Warns, Doarpskultuerhûs De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Camping Mounewetter, Mouneplein 1
 • Wommels, café restaurant It Reade Hynder, ’t Noard 6
 • Wommels, Partycentrum “It Dielshûs”, ’t Bosk 41
 • Workum, Oer de Toer Bureau I + II, Merk 7
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1
 • Woudsend, MFC De Driuwpôlle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs “It Nije Formidden”, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A

Er wordt ook een mobiel stembureau ingezet: “Rondvaartboot Toerist VI”. Dit schip legt aan op verschillende, nog te publiceren, locaties in de gemeente. Let op: kiezers die slecht ter been zijn kunnen op de rondvaartboot niet stemmen.

LET OP: Door corona kan er kort van tevoren nog een stembureau veranderen. Hier lees je het laatste nieuws of bel 14 0515. Wij helpen je graag.

Informatie voor politieke partijen

Iedere partij mag in deze gemeente naar eigen behoefte sandwich- en driehoeksborden plaatsen in de openbare ruimte met daarop verkiezingsposters. Je moet je dan wel aan de volgende voorschriften houden:

 • De borden mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen of het referendum worden geplaatst. Startdatum is de dag waarop een maand later de verkiezingen plaatsvinden (dus bijvoorbeeld 17 februari in het geval 17 maart 2021 de verkiezingsdatum is).
 • Uiterlijk de maandag na de verkiezingen moeten de borden, posters en het bevestigingsmateriaal verwijderd zijn.
 • De sandwich- en driehoeksborden mogen geen gevaar of hinder kunnen veroorzaken. De borden mogen ook geen obstakel zijn voor de doorstroming van het verkeer op zowel de rijbaan als fiets- en voetpaden.
 • De sandwich- of driehoeksborden mogen het zicht op verkeersborden niet belemmeren.
 • Het is niet toegestaan sandwich- en driehoeksborden te plaatsen binnen een afstand van 40 meter van kruisingen, verkeerslichten en spoorwegovergangen.
 • Je mag geen posters of ander materiaal plakken in of op bushokjes, elektriciteitshokken en andere dergelijke objecten.
 • Je moet de openbare weg en de zaken waarop de borden/posters zijn aangebracht, onbeschadigd en schoon achterlaten. Als je dit niet of onvoldoende doet, herstelt de gemeente dit op jouw kosten.
 • Je bent verplicht aanwijzingen van de gemeente, brandweer en politie in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, zorgvuldig en direct op te volgen.
 • Deze regeling geldt niet voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden op provinciale N-wegen en landelijke A-wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeente.

In deze steden worden vier weken voor de verkiezingen verkiezingsborden geplaatst waarop partijen hun posters mogen aanplakken. De borden komen te staan op de volgende locaties:

 • Bolsward: hoek Broerestraat / Jongemastraat
 • Sneek: Wip, hoek Leeuwenburg / Schaapmarktplein
 • Workum: Merk, nabij de Protestantse Kerk

Als je posters aan wilt plakken op verkiezingsborden, moet je je houden aan de volgende regels:

 • De verkiezingsposters mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen op de verkiezingsborden worden geplakt;
 • Partijen mogen alleen posters op A2-formaat gebruiken (42 x 60 cm);
 • Partijen mogen hun posters niet over posters van andere partijen heen plakken;
 • Partijen moeten de posters zelf aanplakken. Het is niet mogelijk een beroep te doen op gemeentelijke diensten.

Heb je nog vragen over het aanplakken van verkiezingsposters dan mag je contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0515 of stuur je vraag via e-mail naar info@sudwestfryslan.nl.

(Nieuwe) politieke groeperingen die overwegen zich kandidaat te stellen in Súdwest-Fryslân kunnen informatie over registratie en kandidaatstelling aanvragen bij de werkgroep Verkiezingen van team Burgerzaken via 14 0515 of stuur ons een e-mail.

Voor het aanmaken en inleveren van de kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten moet je gebruik maken van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Dit programma kun je halverwege december downloaden vanaf de website van de Kiesraad.

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt je als kiezer de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Hoe het werkt:

 1. Je neemt een geprint formulier model H4 mee naar het gemeentehuis. Het formulier model H4 krijgt u van de partij of groepering.
 2. Je ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
 3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
 4. Je neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
 5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden je gegevens dus ook openbaar.

We werken op afspraak

Voor het maken van een afspraak kun je een afspraak maken via deze knop:

Bellen om een afspraak te maken kan ook via telefoonnummer 14-0515.

De openingstijden zijn maandag t/m donderdag 09.00-16.00 uur en vrijdag 09.00-12.30 uur. In de avonden zijn de gemeenteloketten geopend in Bolsward op maandagavond en in Sneek op donderdagavond 18.00-20.00 uur.

Je ondertekent ter plekke de door de partij ingevulde verklaring. Je legitimatiebewijs moet je tonen; na ondertekening door de ambtenaar krijg je de verklaring mee en levert deze bij de partij in.

Verkiezingen Gemeenteraad op 16 maart 2022

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 16 maart 2022 kun je als inwoner een ondersteuningsverklaring afleggen bij de gemeenteloketten Burgerzaken, naar keuze in Bolsward of Sneek. De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 3 januari t/m 31 januari 2022.

Partijen en lijstnummering

Welke partijen uiteindelijk een geldige kandidatenlijst in zullen leveren en dus mee doen aan de gemeenteraadsverkiezing is pas bekend na de datum van kandidaatstelling, 31 januari aanstaande.

Die partijen en hun lijstnummers worden daarna bekend gemaakt in een openbare zitting van het centraal stembureau op 4 februari om 10.00 uur in het gemeentehuis te Sneek. Die zitting zal op deze dag en tijdstip ook digitaal te volgen zijn via deze link.

Uitslagen Súdwest-Fryslân

De voorlopige uitslagen van de in Súdwest-Fryslân uitgebrachte stemmen komen te staan op onze uitslagen-website.

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Sneek. Die zitting zal ook digitaal te volgen zijn via de website van de gemeente.