Contact

Verkiezingen

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

rode potlood voor verkiezingen

Briefstemmen

Ben je 70 jaar of ouder, dan ontvang je begin maart een briefstempakket van ons. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe je als kiezer een stem kan uitbrengen via briefstemmen.

Gezondheidscheck

Je ontvangt thuis informatie over de gezondheidscheck.

Voldoe je niet aan de gezondheidscheck, dan kun je zelf niet gaan stemmen, maar kun je wel iemand machtigen. Voldoe je wel aan de gezondheidscheck, dan kun je  zelf gaan stemmen.
In het stemlokaal ben je verplicht een mondkapje te dragen. Volg de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kun je de regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan je de toegang worden ontzegd of wordt je verzocht het stemlokaal te verlaten. Je hebt dan niet gestemd.

Vervroegd stemmen

Als jij je kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld vanwege je gezondheid, kun je op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021, in de hiervoor aangewezen stemlokalen, eerder je stem uit te brengen. De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

De 8 stembureaus waar ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 gestemd kan worden zijn:

 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Heeg, It Heechhûs, It Eilân 67
 • Koudum, De Klink, Ds L Tinholtstraat 1
 • Sneek, Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, Veemarkthal, Stationsstraat 16 B
 • Witmarsum, Recreatiecentrum Mounewetter, Mouneplein 1
 • Wommels, “It Dielshûs”, ’t Bosk 41
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1

Stembureaus

De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Deze stembureaus zijn op woensdag 17 maart geopend:

 • Arum, Gymzaal Arum, Sportlaan 7 A
 • Blauwhuis, De Freonskip, Vitusdyk 15
 • Bolsward, Martinikerk I + II, Groot Kerkhof 26
 • Bolsward, Sporthal De Middelzee, I + II + III (3x in sporthal), De Blink 3
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Burgwerd, Dorpshuis It Doniahûs, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw "De Skoalleseize", 't Heechhiem 11
 • Easterwierrum, m.f.c. De Tysker, Skuorrehôfwei 2 A
 • Exmorra, Dorpshuis It Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Dorpshuis Ús Doarpshûs, Munkedyk 15
 • Heeg, It Heechhûs, It Eilân 67
 • Hemelum, Dorpshuis “de Begine”, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Dorpshuis Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, De Eehof, Eegracht 50
 • IJlst, Museum en Werkplaats Houtstad-IJlst , Sneekerpad 14
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, Dorpshuis De Klink I+II, Ds L Tinholtstraat 1
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Het Anker, Buren 17
 • Makkum, Van Doniakerk, Kerkeburen 37
 • Molkwerum, De Doarpskeamer, Westerich 1
 • Nijland, m.f.c. De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Offingawier, Dorpshuis De Wier, Fiifgeawei 9
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, m.f.c. It Harspit, P.Walmastrjitte 8 A
 • Oudega, m.f.c. It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis Scharnegoutum Bureau I+II, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, Sporthal It Mingeltsje, Aesgewei 56 A
 • Sneek, Brede School Duinterpen I+II+III (3 x in sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, Café Restaurant "De Kajuit", Jachthaven de Domp 1
 • Sneek, De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, De Zwetser (ingang via parkeerterrein), Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Gymzaal It Rak, Burgemeester de Hooppark 4
 • Sneek, Gymzaal vm Sperhemschool, 1e Woudstraat 57
 • Sneek, It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, Kerkgebouw De Bron, Middelzeelaan 1
 • Sneek, Nieuw-Apostolische Kerk, Middelzeelaan 8
 • Sneek, PKN Oosterkerk ingang "De Schutse", Jachthavenstraat 1 A
 • Sneek, ROC Friese Poort (achteringang), Harste 4
 • Sneek, Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 A
 • Sneek, 't Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Veemarkthal, Stationsstraat 16 B
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw “De Watertoren”, Kaatsland 11
 • Sneek, Wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169
 • Stavoren, Multifunctioneel Centrum De Kaap, Voorstraat 80
 • Warns, Dorpscultuurhuis De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Recreatiecentrum Mounewetter, Mouneplein 1
 • Wommels, Café restaurant It Reade Hynder, 't Noard 6
 • Wommels, It Dielshûs, ’t Bosk 41
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1
 • Workum, Oer de Toer I + II, Merk 7
 • Woudsend, m.f.c. De Driuwpolle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A

Het tellen van de stemmen kan in een ander stemlokaal plaatsvinden, waarbij afwijkende tijden gelden. Houd daarom deze pagina goed in de gaten!

Ja, je kan met je stempas in elk stemlokaal binnen onze gemeente stemmen. Op jouw stempas staat het adres van een stembureau bij jou in de buurt, maar je bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het je beter past om in een ander stembureau in onze gemeente te stemmen dan mag dat natuurlijk.

Kiezerspas en onderhandse volmacht

Je kan iemand anders machtigen om namens jou te stemmen. We noemen dit een volmacht. Er zijn twee manieren om dit te regelen:

Een onderhandse volmacht

 • Vul op de achterzijde van de stempas de naam in van de persoon die voor jou gaat stemmen.
 • Hij of zij moet in de gemeente Súdwest-Fryslân wonen.
 • Hij of zij moet ook voor de verkiezing gaan stemmen.
 • Hij of zij moet gelijktijdig zijn eigen én jouw stem uitbrengen.
 • Hij of zij moet ook jouw geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een kopie zijn.

Het geven van een machtiging  op de achterkant van de stempas kan tot en met de dag van de verkiezing.

Een schriftelijke volmacht

 • Je kan ook iemand machtigen die niet in de gemeente Súdwest-Fryslân woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezingen. Hiervoor heb je een formulier nodig, dat je hieronder kunt downloaden en uitprinten. De gemachtigde moet er ook de handtekening op zetten.
 • De persoon die voor jou gaat stemmen ontvangt het volmachtbewijs en hoeft niet jouw identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, mee te nemen naar het stembureau.
 • Als je een volmacht hebt gegeven, dan mag je niet meer stemmen met je eigen stempas.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Download het verzoek om bij volmacht te stemmen

Je kunen mail het naar: verkiezingen@sudwestfryslan.nl of stuur hem op via de post naar Gemeente Súdwest-Fryslân, team Verkiezingen, Postbus 10.000 8600 HA Sneek.

Wil je in een andere gemeente stemmen? Dan heb je een kiezerspas nodig.

Wil je je kiezerspas persoonlijk aanvragen?

 • Ga met je stempas en je geldige identiteitsbewijs naar het gemeenteloket.
 • Je stempas vervalt, wij nemen die in en je ontvangt een kiezerspas.

Het aanvragen van een kiezerspas bij het gemeenteloket kan uiterlijk tot vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur. Nog gemakkelijker kun je het digitaal regelen.

Wil je online een kiezerspas aanvragen?

 • Vraag digitaal een kiezerspas aan met je DigiD.
 • Zodra wij je aanvraag binnen hebben gaan wij er mee aan de slag. Wij sturen je kiezerspas toe via de post.

Ook je digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij ons binnen zijn.

Ik heb geen (geldig) identiteitsbewijs, hoe kan ik stemmen?

Op de verkiezingsdag mag je ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen is.

Stem je voor iemand anders die jou een onderhandse volmacht heeft gegeven? Neem dan ook een een geldig of maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs mee van diegene(n) voor wie je een stem uitbrengt. Een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mag ook. Zonder een identiteitsbewijs of een kopie daarvan, mag je de stem onder volmacht niet uitbrengen. Bij deze verkiezing mag je dus naast je eigen stem maximaal 3 volmachtstemmen  uitbrengen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de verkiezingen kun je op afspraak terecht in het gemeentehuis in Sneek. Mailen kan naar verkiezingen@sudwestfryslan.nl. Wil je liever bellen? Dat kan via  telefoonnummer 14 0515.

Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.

Informatie over stempassen

Ben je je stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kun je eenvoudig digitaal regelen.
De oorspronkelijk uitgereikte stempas vervalt. Dus met die oude stempas kun je niet meer mee stemmen.

Persoonlijk aanvragen

 • Ga met je identiteitsbewijs naar het gemeenteloket.
 • Het aanvragen van een vervangende stempas kan uiterlijk vrijdag 12 maart 2021.

Schriftelijk

 • De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij ons binnen zijn.
 • Voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe.

Online

 • De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij ons binnen zijn.

De stempassen worden begin maart bezorgd door PostNL.

De kandidatenlijsten worden uiterlijk 13 maart huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat ook het overzicht van de deelnemende partijen en kandidaten.

Ondersteuningsverklaring

Wil jij een nieuwe partij ondersteunen om deel te nemen aan de verkiezing? Dank kun je, in de gemeente waar je als kiezer staat geregistreerd, een ondersteuningsverklaring afleggen. Je krijgt van de partij een ingevuld formulier dat in het bijzijn van een ambtenaar in het gemeentehuis moet worden ondertekend.

Hoe werkt het

 • De ondersteuningsverklaringen kunnen van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 afgelegd worden. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken.
 • Ondersteuning kan met de ondersteuningsverklaringen, de zogenaamde H4-formulieren, die door de partij zelf zijn aangemaakt.
 • Jouw ondertekening van de ondersteuningsverklaring moet in persoon bij ons gemeenteloket plaatvinden. Maak hiervoor eerst een afspraak.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar het gemeenteloket.
 • Je mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring tekenen.
 • Je levert de ingevulde en door ons afgestempelde ondersteuningsverklaring zelf in bij de betreffende politieke groepering.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Kiesraad.

Informatie voor politieke partijen over verkiezingsborden

Iedere partij mag in deze gemeente naar eigen behoefte sandwich- en driehoeksborden plaatsen in de openbare ruimte met daarop verkiezingsposters. Je moet je dan wel aan de volgende voorschriften houden:

 • De borden mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen of het referendum worden geplaatst. Startdatum is de dag waarop een maand later de verkiezingen plaatsvinden (dus bijvoorbeeld 17 februari in het geval 17 maart 2021 de verkiezingsdatum is).
 • Uiterlijk de maandag na de verkiezingen moeten de borden, posters en het bevestigingsmateriaal verwijderd zijn.
 • De sandwich- en driehoeksborden mogen geen gevaar of hinder kunnen veroorzaken. De borden mogen ook geen obstakel zijn voor de doorstroming van het verkeer op zowel de rijbaan als fietsen voetpaden.
 • De sandwich- of driehoeksborden mogen het zicht op verkeersborden niet belemmeren.
 • Het is niet toegestaan sandwich- en driehoeksborden te plaatsen binnen een afstand van 40 meter van kruisingen, verkeerslichten en spoorwegovergangen.
 • Je mag geen posters of ander materiaal plakken in of op bushokken, elektriciteitshokken en andere dergelijke objecten.
 • Je moet de openbare weg en de zaken waarop de borden/posters zijn aangebracht, onbeschadigd en schoon achterlaten. Als je dit niet of onvoldoende doet, herstelt de gemeente dit op jouw kosten.
 • Je bent verplicht aanwijzingen van de gemeente, brandweer en politie in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, zorgvuldig en direct op te volgen.
 • Deze regeling geldt niet voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden op provinciale N-wegen en landelijke A-wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeente.

In deze steden worden verkiezingsborden geplaatst waarop partijen hun posters mogen aanplakken. De borden komen te staan op de volgende locaties:

 • Bolsward: hoek Broerestraat / Jongemastraat
 • Sneek: Wip, hoek Leeuwenburg / Schaapmarktplein
 • Workum: Merk, nabij de Protestantse Kerk

Als je posters aan wilt plakken op verkiezingsborden, moet je je houden aan de volgende regels:

 • De verkiezingsposters mogen een maand voorafgaand aan de verkiezingen op de verkiezingsborden worden geplakt;
 • Partijen mogen alleen posters op A2-formaat gebruiken (42 x 60 cm);
 • Partijen mogen hun posters niet over posters van andere partijen heen plakken;
 • Partijen moeten de posters zelf aanplakken. Het is niet mogelijk een beroep te doen op gemeentelijke diensten.

Heb je nog vragen over het aanplakken van verkiezingsposters dan mag je contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0515 of stuur je vraag via e-mail naar info@sudwestfryslan.nl.

Voorlopige uitslagen

Wil jij de voorlopige uitslagen van de uitgebrachte stemmen in onze gemeente bekijken? Klik dan op de onderstaande button.