Verhuurder Wet goed verhuurderschap

Ik ben verhuurder en wil meer informatie

Als je een woning of pand verhuurt, moet je aan een aantal regels voldoen. Dit voorkomt problemen en schept duidelijkheid. 

Wet goed verhuurderschap

 • Je hebt een heldere en transparante selectieprocedure;
 • Je gebruikt en communiceert objectieve selectiecriteria bij het opbaar aanbieden van woonruimte;
 • Je motiveert je keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaat-huurders;
 • Je mag je huurder niet intimideren;
 • Je mag geen waarborgsom in rekening brengen die hoger is dan twee keer de huurprijs;
 • Je legt je huurovereenkomst schriftelijk vast;
 • Je verstrekt aan de huurder schriftelijke informatie over
  • de rechten en plichten van het verhuren;
  • indien van toepassing, de hoogte van de waarborgsom;
  • de contactgegevens van het contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken die gaan over de huurwoning;
  • de contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt Goed verhuurgedrag (nb. per 1 januari 2024);
  • indien je servicekosten in rekening brengt, dan informeer je de huurder schriftelijk over deze kosten en verstrek je de huurder jaarlijks een volledige kostenspecificatie.
 • Je brengt alleen servicekosten in rekening die in overeenstemming zijn met de artikelen 259 en 261 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Ik verhuur aan een arbeidsmigrant

Als je een woning verhuurt aan een arbeidsmigrant dan heb je twee extra regels waaraan je je moet houden:

 • Het huurcontract en het arbeidscontract moeten van elkaar gescheiden zijn;
 • Je zorgt ervoor dat je de rechten en plichten van een arbeidsmigrant, op papier en in een voor de arbeidsmigrant begrijpelijke taal verstrekt. 

Omgevingswet

Een verhuurder moet zich niet alleen aan de Wet goed verhuurderschap houden, maar ook aan de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Hierin staan onder andere welke gebouwen je mag gebruiken als woning en/of voor kamerverhuur. Ook zijn er regels over het verbouwen van een woning. Meer informatie over deze regels vind je op de pagina Bouwen en verbouwen.

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van de Rijksoverheid

Zie ook