Contact

Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een pand, ontvangt een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde vermeld. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. De gemeente stelt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast. Vraag je de WOZ-waarde en het taxatieverslag aan? Houd dan het aanslagnummer en het aanslagbedrag bij de hand.

De informatie op deze pagina geeft antwoord op je meest gestelde vragen over de WOZ-waarde.

Op de pagina WOZ-waarde woning of bedrijfspand vind je meer informatie over hoe de WOZ-waarde wordt bepaald, hoe je de WOZ-waarde en het taxatieverslag kunt aanvragen, en hoe je eventueel bezwaar kunt maken.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Informatie over WOZ-waarde

Eind februari verstuurt de gemeente ongeveer 90 procent van de aanslagen. De overige 10 procent kan (nog) niet opgelegd worden, maar versturen wij later alsnog. Uiteraard gaan bezwaar- en betalingstermijnen pas in op het moment dat je het aanslagbiljet ontvangt.

Heb je de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd en daarbij aangevinkt dat je post van de gemeente via MijnOverheid wilt ontvangen? Dan krijg je de belastingaanslagen alleen nog in je Berichtenbox.

Dit kunnen wij niet voor je wijzigen, je kunt dit alleen zelf regelen via MijnOverheid.

De WOZ-waarde is de prijs die jouw woning na een goede voorbereiding en een eerlijk verkooptraject zou opbrengen bij verkoop op 1 januari 2018 (waardepeildatum).

De taxateur verzamelt naast verkoopcijfers van vergelijkbare woningen ook gegevens van woningen zoals: soort woning; ligging; inhoud; oppervlakte en de onderhoudstoestand. Na het invoeren van al deze gegevens berekent een computerprogramma de WOZ-waarde. De taxateur controleert deze waarde en past deze aan als dat nodig is.

Meer informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) kun je vinden op de website van de Waarderingskamer. Zij houden toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ.

Via het online WOZ-waardeloket kun je de WOZ-waarde van jouw woning vergelijken met die van een andere woning in de gemeente.

Bekijk via MijnOverheid het taxatieverslag van jouw woning/ bedrijfspand of vraag deze telefonisch op via 14 0515. In het taxatieverslag kun je zien of de bij ons bekende gegevens van jouw woning/ bedrijfspand ook juist zijn. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Ben je na het telefoongesprek niet tevreden of maak je liever direct formeel  bezwaar doe dit dan (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) online via onze websitepagina Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde. of stuur een brief aan de heffingsambtenaar, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. In je bezwaar geef je aan waarom je de waarde te hoog of te laag vindt. Bezwaar maken is altijd gratis.

Na ontvangst van jouw bezwaar doet de gemeente uitspraak: je bezwaar wordt (gedeeltelijk) toegewezen (gegrond) of afgewezen (ongegrond).

Bij een afwijzing kun je in beroep gaan bij de rechter.

Algemene informatie

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum, namelijk een jaar voor de ingangsdatum. Deze datum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. Als er in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of nieuwbouw heeft plaatsgevonden of uitbreiding van de kavelgrond, dan wordt gekeken naar de werkelijke situatie (de toestand) op de toestandspeildatum, 1 januari van het betreffende belastingjaar.

Dijken die in beheer zijn bij het Waterschap zijn waterverdedigingswerken. Deze worden niet meegenomen bij het taxeren en vallen dus buiten de WOZ-waarde. Wil je weten voor welke delen dit geldt? Kijk op de leggerkaart van Wetterskip Fryslân. Ligt de grond bij jouw pand helemaal of voor een deel op een dijk die in beheer is bij het Waterschap? Dan wordt de vrijstelling apart vermeld op het taxatieverslag.

Alle eigenaren van objecten binnen onze gemeente krijgen een WOZ-beschikking. Voor de bepaling van de eigenaar gaat de gemeente uit van de gegevens zoals die bekend zijn bij het kadaster.  Omdat de WOZ-waarde ook invloed heeft op de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen, ontvangen ook huurders een WOZ-beschikking.

Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan wijst de gemeente één van hen als belanghebbende.

Informatie taxatieverslag

Wil je een taxatieverslag opvragen? Helaas is het op dit moment niet mogelijk om met je aanslagnummer en aanslagbedrag in te loggen. In de meeste gevallen kun je het taxatieverslag inzien via MijnOverheid. Hiervoor heb je DigiD nodig. Staat je taxatieverslag hier niet of heb je geen inloggegevens voor mijn overheid? Dan kun je het verslag telefonisch bij ons opvragen via 14 0515. Je ontvangt het taxatieverslag per post.

Met het taxatieverslag geven we inzicht in de opbouw van de taxatie van jouw pand. In het taxatieverslag vind je de gebruikte gegevens voor de WOZ-taxatie. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen worden daarom de verkoopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare woningen aangegeven.

Bel dan eerst met ons via 14 0515. Je krijgt uitleg en informatie over de taxatie. Je kunt ook vragen stellen over de hoogte van de WOZ-waarde en een gratis (inpandige) taxatie aanvragen.