Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Geen aanslag ontvangen, bezwaar maken en uitleg over de procedure? Op deze pagina vind je antwoord op je meest gestelde vragen over de WOZ-waarde.

Meer informatie over belastingen

Bepaling WOZ waarde
©Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen

Informatie over WOZ-waarde

Eind februari verstuurt de gemeente ongeveer 90 procent van de aanslagen. De overige 10 procent kan (nog) niet opgelegd worden, maar versturen wij later alsnog.

Heb je de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd en daarbij aangevinkt dat je post van de gemeente via MijnOverheid wilt ontvangen? Dan krijg je de belastingaanslagen alleen nog in je Berichtenbox.

Dit kunnen wij niet voor je wijzigen, je kunt dit alleen zelf regelen via MijnOverheid.

De WOZ-waarde is de prijs die jouw woning na een goede voorbereiding en een eerlijk verkooptraject zou opbrengen bij verkoop op 1 januari 2021 (waardepeildatum).

De taxateur verzamelt naast verkoopcijfers van vergelijkbare woningen ook gegevens van woningen zoals: soort woning, ligging, oppervlakte en de onderhoudstoestand. Na het invoeren van al deze gegevens berekent een computerprogramma de WOZ-waarde. De taxateur controleert deze waarde en past deze aan als dat nodig is.

Meer informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) kun je vinden op de website van de Waarderingskamer. Zij houden toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ.

Er zijn verschillende manieren om de WOZ-waarde te controleren. Je kunt bijvoorbeeld het taxatieverslag bekijken via MijnOverheid. Met het taxatieverslag geven we inzicht in de opbouw van de taxatie van jouw pand. In het taxatieverslag vind je de gebruikte gegevens voor de WOZ-taxatie. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen worden daarom de verkoopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare woningen aangegeven.

Ook kan je de waarde vergelijken met woningen in de buurt via de website van het wozwaardeloket of (tegen betaling) verkoopbedragen opvragen bij het Kadaster.

Vanaf 2022 moeten alle gemeenten de WOZ-waarden van woningen berekenen op basis van het gebruiksoppervlakte (m²). Voorheen gebeurde dit op basis van de bruto inhoud (m³) van de woning.

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in jouw woning die gebruikt kan worden om te wonen. De gebruiksoppervlakte wordt gemeten in het aantal vierkante meters. Aangebouwde delen die onderdeel zijn van de woning of die je kunt afsluiten horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Denk hierbij aan een garage, berging, erker, aanbouw of een dakkapel. Als je woning meer dan één woonlaag heeft (bijvoorbeeld de begane grond en een 1e verdieping), dan wordt de gebruiksoppervlakte van alle woonlagen bij elkaar opgeteld.

Bekijk dan eerst het taxatieverslag van jouw pand. In het taxatieverslag kun je zien of de bij ons bekende gegevens van jouw pand ook juist zijn. Klopt het niet of vind je de WOZ-waarde nog steeds niet juist, mail dan je argumenten naar onze WOZ-taxateur via woz@sudwestfryslan.nl. Als de taxateur van mening is dat je gelijk hebt, zal hij in overleg met jou de waarde verlagen.

Maak je liever direct formeel  bezwaar doe dit dan (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) online via onze websitepagina Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde. of stuur een brief aan de heffingsambtenaar, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. In je bezwaar geef je aan waarom je de waarde te hoog of te laag vindt. Bezwaar maken is altijd gratis.

Na ontvangst van jouw bezwaar doet de gemeente uitspraak: je bezwaar wordt (gedeeltelijk) toegewezen (gegrond) of afgewezen (ongegrond).

Bij een afwijzing kun je in beroep gaan bij de rechter.

Algemene informatie

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum gelijk. Voor 2022 is dit 1 januari 2021. Deze datum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

Maar als er in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing, nieuwbouw of uitbreiding heeft plaatsgevonden, dan wordt gekeken naar de werkelijke situatie (de toestand) bij het begin van 2022, het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt. Voor de WOZ-waarde voor 2022 geldt dan de toestandspeildatum 1 januari 2022, terwijl de waardepeildatum 1 januari 2021 blijft. Zo worden waardeveranderingen door verbouwingen, nieuwbouw en/ of uitbreiding in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Dijken die in beheer zijn bij het Waterschap zijn waterverdedigingswerken. Deze worden niet meegenomen bij het taxeren en vallen dus buiten de WOZ-waarde. Wil je weten voor welke delen dit geldt? Kijk op de leggerkaart van Wetterskip Fryslân. Ligt de grond bij jouw pand helemaal of voor een deel op een dijk die in beheer is bij het Waterschap? Dan wordt de vrijstelling apart vermeld op het taxatieverslag.

Iedereen die belang heeft bij de WOZ-waarde ontvangt een WOZ-beschikking. Je hebt belang bij de WOZ-waarde wanneer deze gebruikt wordt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Ook wanneer je huurder bent van een woning ontvang je een beschikking. Sinds oktober 2015 is de huurprijs van een sociale woning deels afhankelijk geworden van de WOZ-waarde. Je hebt daarom belang bij de WOZ-waarde.

Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan wijst de gemeente één van hen als belanghebbende.