Vacatures.

Met zo’n 900 medewerkers werken wij dagelijks aan de ontwikkeling van onze gemeente. Een inspirerende werkomgeving met leuke collega’s en interessant werk. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en initiatief. Wij vinden het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Staat jouw droombaan er ook bij? Misschien word jij wel onze nieuwe collega!

Op de website Werken in Friesland vind je een overzicht van alle openstaande vacatures bij de gemeenten in Friesland en bij de provincie. Je kunt alleen solliciteren op vacatures die momenteel open staan. Een open sollicitatie nemen we niet in behandeling.

Vacatures

Tegearre mei dyn kennis en kwaliteiten steane wy foar in krêftige organisaasje.

Bekijk hieronder onze vacatures.

 • Functie: Gemeentearchivaris 2.0
 • Team/Keten: Archief Beheer
 • Aantal uur per week: 36
 • Datum plaatsing: 14-10-2019
 • Datum sluiting: 31-10-2019

Onze organisatie staat voor mooie uitdagingen. De huidige maatschappij vraagt van ons een andere manier van samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. Hier hoort ook bij dat we ons erfgoed op andere manieren gaan organiseren én andere vormen van samenwerking zoeken. In dat kader zoeken wij een Gemeentearchivaris 2.0 voor 36 uur per week.

Wat je op ver­jaar­da­gen gaat ver­tel­len:

”Ik moet de oude archieven van de gemeente beheren en op aansprekende wijze presenteren voor een breed publiek. En ik ga het gebruik van de informatie in de archieven stimuleren. Het zijn unieke archieven van maar liefst 14 vroegere gemeenten, waaronder 6 van de Elfsteden. Samen met de directeur van het Cultuur Historisch Centrum “De Tiid” en de manager van de Bibliotheek Bolsward maak ik een aansprekend jaarprogramma, waar we veel bezoekers mee gaan te trekken.”

In­houd en re­sul­taat

De gemeente Súdwest-Fryslân wil in en bij het voormalige Stadhuis van Bolsward het Cultuur Historisch Centrum “De Tiid” realiseren. Het Cultuur Historisch Centrum zal beheerd en geëxploiteerd worden door de nog op te richten stichting HCW. Het statische archief van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt in het Cultuur Historisch Centrum gehuisvest. Dit is een uniek archief, opgebouwd uit de archieven van de 14 rechtsvoorgangers van de gemeente SWF.

In de programmering van “De Tiid” zal de ontsluiting van het archief een belangrijke rol krijgen. Daarnaast moet zorg gedragen worden voor de invulling van de wettelijke archieftaken en het digitaal toegankelijk maken van de archieven en het digitaal beschikbaar stellen van archieven en collecties. Ook het voeren van een actief acquisitiebeleid ten aanzien van gedeponeerde- en particuliere archieven is een taak.

In “De Tiid” zal door de stichting HCW samen met het gemeentelijke archief en de Bibliotheek Bolsward, die ook in het Cultuur Historische Centrum een plaats zal krijgen, jaarlijks een programma gemaakt worden van activiteiten. Voor de organisatie van thema’s en alle activiteiten die rondom die thema’s georganiseerd worden, zal vanuit je eigen taken op het gebied van presentatie en het stimuleren van gebruik van archieven nadrukkelijk de samenwerking gezocht worden met een groot aantal culturele instellingen buiten het Cultuur Historisch Centrum. Vooral met de bestaande musea, oudheidkamers en historische verenigingen zal een uitwisseling van tentoonstellingsobjecten, personele inzet en expertise plaatsvinden.

Wat ga je doen?

 • Je bent in staat om verbinding tot stand te brengen tussen fysieke en digitale archieven door waarborgen, presentatie en advisering.
 • Je kunt een brug slaan naar digitale ontwikkelingen; niet alleen tussen analoog en digitaal, maar ook tussen nieuwe digitale ontwikkelingen en de organisatie.
 • Je draagt zorg voor uitvoering van de Archiefwet; je bent eindverantwoordelijk voor het beheren van de archieven en collecties in goede, geordende en toegankelijke staat en acquisitie van particuliere archieven.
 • Je bent de komende jaren vooral bezig met het aansturen en coördineren van het op orde brengen van de archieven van de rechtsvoorgangers, zowel op het gebied van de toegankelijkheid als de materiële verzorging van de archieven. Tegelijkertijd breng je beleidsontwikkeling op gang, het stroomlijnen van werkprocessen en het verbeteren van de digitale dienstverlening.
 • Je speelt een rol in het formuleren van kaders voor de digitale werkomgeving van de gemeentelijke organisatie en je voert audits uit op het beheer van de niet-overgedragen archieven; dit in het kader van archieftoezicht.
 • Je bent verantwoordelijk voor enerzijds het jaarverslag over het informatie- en archiefbeheer met betrekking tot het niet overgebrachte archief van de gemeente en anderzijds het jaarverslag over publieksactiviteiten, internet- en studiezaal bezoekers enzovoort voor het overgebrachte archief.
 • Je draagt bij aan het tot stand brengen van een e-depot in samenwerking met de gemeentelijke organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse, inhoudelijke leiding van 4 vaste medewerkers en ruim 20 vrijwilligers. Gezamenlijk vormt dit het team Archief Beheer, dat rechtstreeks door de algemeen-directeur/gemeentesecretaris wordt aangestuurd.
 • Je gaat een actieve rol spelen in de nieuwe positionering van “De Tiid” en de rol van het archief daar in.
 • Je functioneert als boegbeeld van het archief en geeft mede gestalte aan het cultureel ondernemerschap in “De Tiid”. In dat kader zoek en onderhoud je contacten binnen het lokale erfgoednetwerk, zoekt actief naar samenwerkingsmogelijkheden en neemt deel aan culturele projecten en evenementen die gericht zijn op een breed publiek.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het werven van fondsen en subsidies voor de niet-wettelijke taken zoals bijvoorbeeld het organiseren en verzorgen van publieksactiviteiten.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een aantoonbaar Academisch werk- en denkniveau, met minimaal een afgeronde opleiding Archivistiek B en affiniteit met geschiedenis en cultuur.
 • Je hebt kennis van archief- en informatiewetgeving en ervaring met alle aspecten van beheer van archieven en collecties. Daardoor ben je in staat werkprocessen te stroomlijnen, beleid en procedures hier op af te stemmen en uitvoerende werkzaamheden te beoordelen.
 • Je bent in staat om jouw goede contactuele eigenschappen en betrokkenheid in te zetten waardoor je het culturele ondernemerschap mede vorm kunt geven. Je bouwt en onderhoudt een netwerk en neemt initiatieven tot  samenwerking en uitvoering van projecten.
 • Je bent omgevingsbewust en met overtuigingskracht werk je aan de positionering van de gemeentearchivaris binnen de gemeentelijke organisatie. Je bouwt relaties op met de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie en je bent in staat om het draagvlak te vergroten voor goed informatie- en archiefbeheer.
 • Je hebt ervaring met dagelijkse coördinatiewerkzaamheden, bedrijfsvoering en financieel beheer, bij voorkeur bij een culturele instelling. Als coachend leidinggevende stuur je op kwaliteit en betrokkenheid.
 • Je herkent je in de competenties: overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn, verbinden, coachen en ondernemen.
 • Beheersing van de Friese taal is een pre.

Wat bie­den wij?

 • Een vaste aanstelling;
 • Een functie waaraan een salaris verbonden is van maximaal € 5.017,– (schaal 11) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief de opbouw van 17,05% individueel keuzebudget (IKB);
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer, vrij besteedbaar budget via individueel keuzebudget, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie en het Cultureel Historisch Centrum “De Tiid” kun je contact opnemen met Jan Lutgendorff, kwartiermaker HCW, telefoon 06-30461605 of mail naar j.lutgendorff@sudwestfryslan.nl

Iets voor jou?

Heb je belangstelling voor deze vacature? Reageer dan vóór 1 november 2019 via een gemotiveerde mail waarin je ons meeneemt in jouw visie over deze functie, met je cv naar het e-mailadres sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van INF-2019-4e.

 • Functie: Juridisch Beleidsadviseur
 • Team/Keten: Toezicht en Handhaving Omgeving
 • Aantal uur per week: 24
 • Datum plaatsing: 08-10-2019
 • Datum sluiting: 24-10-2019

Team Toezicht en Handhaving Omgeving is op zoek naar een Juridisch Beleidsadviseur voor 24 uur per week.

Team Toe­zicht en Hand­ha­ving Om­ge­ving (THO)

De keten Omgeving werkt samen met inwoners en bedrijven aan een prettige, gezonde en veilige leefomgeving. Binnen de keten Omgeving zijn 4 teams actief, waaronder het team Toezicht en Handhaving Omgeving. De taken, producten en diensten van het team zijn gericht op het “zorg dragen voor de leefbaarheid” in de gemeente. Het team ziet toe op naleving van regels en oplossingsgericht werken. Voor dit team zijn wij op zoek naar een juridisch beleidsadviseur. Als Adviseur V houd je je bezig met de juridische be- en afhandeling van (handhavings)zaken op het gebied van o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en Horecawet (DHW).

Taken

Als beleidsadviseur voer je handhavingsprocedures op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Deze procedures bestaan (onder andere) uit;

 • het beoordelen van het handhavingsverzoeken,
 • het opstellen van vooraankondigingen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang,
 • het beoordelen van zienswijzen,
 • het adviseren over en het opstellen van besluiten last onder dwangsom en last onder bestuursdwang,
 • het vertegenwoordigen van het college in bezwaar en beroep.

Daarnaast adviseer je collega’s en beantwoord je vragen van burgers. De adviseurs binnen het team vervangen elkaar bij afwezigheid en zorgen samen voor de voortgang van de werkzaamheden. Goede onderlinge samenwerking en afstemming met andere teams binnen de organisatie zijn van groot belang.

Pro­fiel

 • Je beschikt over een relevante (juridische) opleiding op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt kennis van de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht en bij voorkeur ook van de DHW en aanverwante wetgeving.
 • Kennis en ervaring met de LHS is een pre.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het (zelfstandig) voeren van handhavingsprocedures op het gebied van het omgevingsrecht.
 • Je kunt over je eigen taakstelling heen kijken.
 • Je kunt ingewikkelde problemen ontrafelen, opknippen en op overzichtelijke wijze ordenen.
 • Je kunt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samenbrengen.
 • Je bent initiatiefrijk, klantgericht, een teamspeler en je hebt een analytisch vermogen.

Wij bie­den

 • een grote uitdaging in een enthousiast team in een dynamische organisatie,
 • een functie ingedeeld in het functieprofiel Adviseur V, waaraan een salaris is verbonden van minimaal € 2.675,- en maximaal € 3.929, – functieschaal 9 (bij een 36-urige werkweek) exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB),
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder  reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, vrij besteedbaar budget via IKB,  opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Meer in­for­ma­tie

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Stuur dan je motivatiebrief samen met je curriculum vitae voor 25 oktober 2019 naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer THO-2019-2e Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda van Benthem l.vanbenthem@sudwestfryslan.nl of Wendy Steevensz w.steevensz@sudwestfryslan.nl of bellen naar 14 0515.

 • Functie: Senior Medewerker Toezicht en Handhaving WABO
 • Team/Keten: Toezicht en Handhaving Omgeving
 • Aantal uur per week: 36
 • Datum plaatsing: 08-10-2019
 • Datum sluiting: 24-10-2019

Team Toezicht en Handhaving Omgeving is op zoek naar een Senior Medewerker Toezicht en Handhaving WABO voor 36 uur per week.

De keten Omgeving werkt samen met inwoners en bedrijven aan een prettige, gezonde en veilige leefomgeving. Binnen de keten Omgeving zijn 4 teams actief, waaronder het team Toezicht en Handhaving Omgeving. De taken, producten en diensten van het team zijn gericht op het “zorg dragen voor de leefbaarheid” in de gemeente. Het team ziet toe op naleving van regels en werkt daarbij oplossingsgericht. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste proactieve collega.

Taken

Belangrijke onderdelen van het werk zijn:

 • Uitvoeren van bouwcontroles, w.o. controles overtreding bestemmingsplan, gebruik en bouwveiligheid en het opstellen van rapporten;
 • Houdt toezicht op sloopwerkzaamheden/asbestsaneringen;
 • Beoordelen vergunning vrij bouwen;
 • Toezicht bij calamiteiten;
 • Daarbij controleer je op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen van meerdere complexe en brede beleidsterreinen;
 • Je verricht inspecties, doet onderzoek, signaleert op afwijkingen en overtredingen;
 • Je zoekt daarbij samen naar passende oplossingen en waar nodig treedt je corrigerend op;
 • Je adviseert daarbij over de toepassing van bestuursdwang;
 • Je werkt hiervoor samen en stemt af met diverse collega’s en andere teams;
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen in onze leefomgeving;
 • Je bent je bewust van de ontwikkelingen en volgt deze. Dit vertaal je vervolgens naar je werkgebied.

Je vervangt elkaar bij afwezigheid en zorgt samen voor de voortgang van de werkzaamheden. Goede onderlinge samenwerking en afstemming zijn daarbij van groot belang. Verder werk je nauw samen met andere teams binnen de organisatie.

Pro­fiel

Je bent:

 • in het bezit van een technisch afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau met minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van toezicht op de Wabo. Daarnaast heb je aanvullende afgeronde opleidingen waaronder ABW 1 en 2.;
 • in het bezit van een diploma/certificaat asbestdeskundige;
 • een verbinder, initiatiefrijk en resultaat gericht;
 • communicatief vaardig en hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • in staat om resultaat- en doelgericht te werken;
 • gemotiveerd om, samen met alle medewerkers, het Team THO optimaal te laten functioneren;
 • transparant is in je handelen.

Wij bie­den

 • een grote uitdaging in een enthousiaste en dynamische organisatie;
 • een tijdelijke functie in eerste instantie voor 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband;
 • een permanente functie ingedeeld in het functieprofiel van Medewerker Handhaving I, waaraan een salaris verbonden is van minimaal € 2.411,- (aanloopschaal 8) tot maximaal € 3.929,-(functieschaal 9) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief een individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, vrij besteedbaar budget via IKB, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Meer in­for­ma­tie

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Stuur dan je motivatiebrief samen met je curriculum vitae voor 25 oktober 2019 naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer THO-2019-3e. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer G. Bouma teammanager g.bouma@sudwestfryslan.nl.