Contact

Vacatures

Met zo'n 900 medewerkers werken wij dagelijks aan de ontwikkeling van onze gemeente. Een inspirerende werkomgeving met leuke collega's en interessant werk. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en initiatief. Wij vinden het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Staat jouw droombaan er ook bij? Misschien word jij wel onze nieuwe collega!

Op de website Werken in Friesland vind je een overzicht van alle openstaande vacatures bij de gemeenten in Friesland en bij de provincie. Je kunt alleen solliciteren op vacatures die momenteel open staan. Een open sollicitatie nemen we niet in behandeling.

Vacatures bekijken bij uitzendbureau

Tegearre mei dyn kennis en kwaliteiten steane wy foar in krêftige organisaasje.

Wegens het vertrek van één van onze commissieleden, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kom jij onze Naamgevingscommissie versterken?

Wat doet de Naamgevingscommissie?

Voordat iets een naam krijgt, gaat daar vaak heel wat overleg en denkwerk aan vooraf. Vernoemen we iemand? Welk beeld en gevoel hebben we bij een naam? Is het een passende naam? Wat past binnen de omgeving? Past het historisch gezien? Het gaat dan niet alleen over namen voor straten, wegen en pleinen, maar ook over namen voor parken, woonplaatsen, wijken en/of buurten, bruggen en gemeentelijke gebouwen. Hierover adviseren we het college van B&W gevraagd én ongevraagd. De Naamgevingscommissie komt in principe één keer per maand bijeen.

Over de commissie

Onze commissie is groot, professioneel en gezellig. De commissie bestaat op dit moment uit een voorzitter, een plaatsvervangend (vice)voorzitter, een ambtelijk archivaris, aangevuld met twee ambtenaren met kennis van de basisadministratie adressen en gebouwen en een communicatieadviseur.

Zijn wij op zoek naar jou?

 • Je woont in de gemeente Súdwest-Fryslân.
 • Je voelt je betrokken bij onze gemeente.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met de (cultuur)historische ontwikkeling van onze gemeente.
 • Je bent bereid je (ter plaatse) te verdiepen in de historie.
 • Je hebt affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur op plaatselijk niveau, maar geen directe betrokkenheid met het gemeentebestuur.

Wij vragen

 • Je kunt de vergadering leiden als voorzitter.
 • Je beschikt over goede sociale, communicatieve, analytische vaardigheden en een politieke antenne.
 • Je bent minimaal één keer per maand beschikbaar voor de vergadering.
 • Je bent bereid om af en toe bij vergaderingen van dorps- en stadsbelangen aanwezig te zijn.
 • Je vindt het leuk om bij de onthullingen van nieuwe namen aanwezig te zijn.
 • Ben je flexibel? De vergaderingen zijn vaak op avond, maar het is een pre als je ook incidenteel overdag beschikbaar bent.

Vergoeding

De functie is onbezoldigd, maar je krijgt per vergadering een onkostenvergoeding van € 107,33 bruto (2020) en je kunt je reiskosten declareren.

Interesse?

Heb je interesse? Stuur dan vóór 1 maart 2021 een e-mail met jouw motivatie naar het secretariaat via naamgeving@sudwestfryslan.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Gunar Boon via gunarboon@gmail.com of 06 – 40 88 48 87.

De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt een havenmeester voor de passantenhaven Bolsward. Het betreft seizoenswerk (parttime tijdens vaarseizoen) en wordt het dienstverband onder gebracht bij een uitzendbureau. Het is wenselijk dat je in de omgeving van Bolsward woont.

Taken:

 • Reguleren scheepsvaartverkeer
 • Je houdt toezicht op een verantwoordelijk gebruik van de gemeentelijke voorzieningen en meldt eventuele schade aan betrokken afdeling van de gemeente Inning havengelden
 • Je bent verantwoordelijk voor de inning van havengelden en toeristenbelasting.

Je bent iemand die:

 • Beschikt over een mbo werk en/of denk niveau.
 • Bij voorkeur in het bezit is van het diploma Bedrijfshulpverlening;
 • Affiniteit heeft met de watersport;
 • Betrokken, resultaatgericht, klant- en omgevingsbewust is;
 • De Nederlandse, en bij voorkeur ook de Duitse, Engelse taal beheerst;
 • Geen 9 tot 5-mentaliteit heeft en flexibele, seizoensgebonden werktijden geen probleem vindt.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Antje Voolstra, manager Water telefoon 06 21187741. Je reactie kun je mailen  naar a.voolstra@sudwestfryslan.nl.

De Cliëntenraad WWB is opzoek naar nieuwe leden om de Cliëntenraad WWB te versterken.

Wie is de Cliëntenraad WWB

De Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân (Wet, Werk en Bijstand) zijn inwoners uit de gemeente Súdwest-Fryslân die opkomen voor de belangen van inwoners die een bijstandsuitkering of in een minima regeling ontvangen. Dit is vrijwilligerswerk. De onkosten worden ( wel ) vergoed.

Wat doet de Cliëntenraad WWB?

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het Sociaal Domein.

Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • Toetst het beleid van de Sociale Dienst.

De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en aanvragen bijzondere bijstand.

 • Is alert op een correcte bejegening van de uitkeringsgerechtigden en andere minima regelingen.
 • Bundelt vragen en klachten van uitkeringsgerechtigden en bespreekt deze met de gemeente.
 • Organiseert drie keer per jaar de achterban vergadering in Sneek, Bolsward en Workum samen met UGS (Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân) en WMO.

We zijn ook op zoek naar inwoners die samen met de leden van de Cliëntenraad WWB de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere minima willen versterken. Dit is in het belang van iedereen.

Vragen

Voor vragen of meer informatie over de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân zijn wij telefonisch te bereiken via: 06 53 26 42 63 of per mail via: clientenraadwwbsudwest.fryslan@gmail.com.