In- of uitrit aanleggen of veranderen.

Wil je een nieuwe oprit laten aanleggen of een bestaande inrit verbreden? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Wij kijken of je plannen aan de regels voldoen en veilig zijn voor zowel jezelf als voor de andere weggebruikers.

statenmaker

Omgevingsvergunning aanvragen.

Wil je een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanleggen of veranderen van je in- of uitrit? Dat kan via het Omgevingsloket.

Voor de aanvragen hebben wij wel een aantal gegevens van je nodig:

  • Kleurenfoto’s van de huidige situatie en omgeving,
  • Situatietekeningen op schaal die de bestaande en de nieuwe situatie aangeven, inclusief afmetingen, perceelsgrenzen en wegen,
  • Doorsnedetekeningen op schaal van de oude en de nieuwe situatie, aangegeven met de bestrating en fundering,
  • De soort en kleur van het bestratingsmateriaal.

Zodra wij de vergunningsaanvraag hebben ontvangen, gaan we voor je aan de slag. Je ontvangt binnen 8 weken van ons bericht. In sommige gevallen hebben we iets langer nodig om een besluit te nemen. Is dit het geval dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Sommige in- en uitritten komen in aanmerking voor een flitsvergunning, die binnen 2 dagen wordt verleend. Je kunt een flitsvergunning voor in- en uitritten aanvragen via het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Wij testen je vergunningsaanvraag aan de hand van het bestemmingsplan en de regels die staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo mag de uitweg:

  • Het verkeer niet in gevaar brengen,
  • Niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats (behalve wanneer dit noodzakelijk is),
  • Niet ten koste gaan van het openbare groen (behalve wanneer dit noodzakelijk is),
  • Is er al een uitweg aanwezig? Dan mag de extra uitweg ook niet bij noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

Het bestemmingsplan stelt ook een aantal eisen aan jouw in- of uitrit. Wil je het bestemmingsplan inzien? Kijk dan op Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een uitweg betaal je € 170 aan leges. Meer informatie over de gemeentelijke leges vind je in de legesverordening.