Vakantiegeld bijstandsuitkering

Ontvang je een uitkering? Dan wordt er elke maand vakantiegeld gereserveerd. Leer hieronder meer over uitkeringen en vakantiegeld.

Meer informatie

Het vakantiegeld krijg je tegelijk met de uitkering van de maand mei.

In sommige gevallen krijg je geen vakantiegeld, bijvoorbeeld als:

  1. Er bij een eerste beslaglegging beslag gelegd is op het vakantiegeld en al het gereserveerde vakantiegeld is doorbetaald aan de beslaglegger (deurwaarder, belastingdienst, andere beslaglegger). Ben je het met deze beslaglegging niet eens? Neem dan contact op met deze instanties. Heb je een bewindvoerder of een curator? Dan kun je jouw contactpersoon vragen om voor jou contact met de betreffende instantie op te nemen. Na deze eerste beslaglegging wordt er gewoon vakantiegeld gereserveerd en wordt het gereserveerde vakantiegeld één keer per jaar in juni uitbetaald.
  2. De uitbetaling van jouw vakantiegeld is tijdelijk geblokkeerd. Dit kan gebeuren als je het inkomstenformulier niet op tijd of niet compleet bij ons hebt ingeleverd. Dan hebben wij het formulier naar jou teruggestuurd. Zodra wij het inkomstenformulier inclusief alle documenten goed hebben ontvangen wordt jou vakantiegeld weer betaalbaar. Let wel op, ook hierbij geldt dat als er beslag op jouw vakantiegeld is gelegd, wij het niet aan jou mogen overmaken.

Is het bovenstaande op niet van toepassing, maar heb je het vakantiegeld alsnog niet ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Bij hoge uitzondering kan je één keer per jaar een voorschot op het vakantiegeld krijgen. Dit voorschot vraag je digitaal aan.

Vaak moet je bewijsstukken toevoegen aan je digitale aanvraag. Sla deze documenten daarom op als een pdf-, jpg-, jpeg-, gif-, tiff-, png- of als een bmp-bestand.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van digitale aanvraagformulieren. Je hebt hiervoor je DigiD-inloggegevens nodig. Lukt het niet om een digitaal formulier in te vullen? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 14 0515.

Nadat wij het verzoek hebben ontvangen, wordt bekeken of het vakantiegeld kan worden uitbetaald. Bij een positief besluit wordt het vakantiegeld, uiterlijk binnen 1 week na jouw verzoek op jouw rekeningnummer bijgeschreven. Bij een negatief besluit word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Het invullen van dit formulier kost je minder dan 5 minuten tijd. Je kunt de aanvraag voor het tussentijds uitbetalen van het gereserveerde vakantiegeld alleen digitaal, met jouw DigiD-code, aanvragen. Heb je nog geen DigiD-code? Vraag deze dan eerst aan.

Zie ook