Tijdelijke terrasverruiming aanvragen

Wij staan tijdelijk extra terrasruimte toe zodat horecabedrijven hun gasten wellicht even veel zitgelegenheid bieden dan voor de coronamaatregelen. Het college heeft besloten om de tijdelijke terrasverruiming die tot 1 april van kracht was te verlengen tot 1 november 2022. De eerder goedgekeurde aanvragen worden automatisch verlengd.

Hoe werk het?

De gemeente geeft toestemming om hetzelfde aantal tafels en stoelen te verspreiden over een grotere oppervlakte. Deze toestemming is tijdelijk en geldt tot 1 november 2022.

We onderscheiden vier situaties:

  • Situatie 1: jouw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft voldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden.
  • Situatie 2: jouw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft onvoldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden
  • Situatie 3: jouw horecagelegenheid is gelegen in een horecaconcentratiegebied.
  • Situatie 4: jouw horecagelegenheid valt onder de “nachthoreca” en is niet in bezit van een terrasvergunning.

Situatie 1

Je doet een verzoek om jouw terras uit te breiden rondom, of in het verlengde van jouw huidige terras. Hierbij lever je een tekening, waarbij de locatie en inrichting van het terras helder is weergegeven. De gemeente zal je hierna bij goedkeuring een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking verlenen, waaraan de door jou geleverde tekening wordt gehecht.

Situatie 2

Je doet een verzoek om het terras bij jouw horecagelegenheid uit te breiden en/of jouw terras op een nabijgelegen locatie te realiseren. Je dient hiervoor een plan in waarin je beschrijft hoe je het terras wilt realiseren en op welke locatie. De gemeente zal de situatie op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met jou op. Na de beoordeling op locatie ontvang je bij goedkeuring een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking.

Situatie 3

Je doet een verzoek om het terras bij jouw horecagelegenheid uit te breiden. De gemeente zal de situatie tezamen met nabijgelegen horecagelegenheden op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met je op. Na de beoordeling op locatie wordt een verslag opgemaakt van de vaststelling van de toegestane uitbreiding en gehecht aan een
bedrijfsgebonden gedoogbeschikking. Daarnaast zal door een ambtenaar de nieuwe situatie uitgezet worden met speciale verf op de grond.

Situatie 4

Je doet een verzoek voor het plaatsen van een terras bij jouw horecagelegenheid. Je dient hiervoor een plan in waarin je beschrijft hoe je het terras wilt realiseren en op welke locatie. De gemeente zal de situatie tezamen met (eventueel) nabijgelegen horecagelegenheden op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met je op. Na de beoordeling op locatie wordt een verslag opgemaakt van de vaststelling van de toegestane uitbreiding en gehecht aan een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking. Daarnaast zal door een ambtenaar de nieuwe situatie uitgezet worden met speciale verf op de grond.

Voor de tijdelijke uitbreiding heb je geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit scheelt je tijd en voorkomt extra kosten. Wel blijven alle vergunningvoorschriften en regelgeving rond terrassen hetzelfde.

Ook de regels op grond van de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 blijven gelden. Dit betekent dat je je moet houden aan alle voorschriften die zijn opgelegd in deze maatregelen.

Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan de gedoogbeschikking, deze zullen bij de gedoogbeschikking worden gevoegd.

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0515 of via de mail naar ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.