Contact

Tijdelijke terrasverruiming aanvragen

Wij staan tijdelijk extra terrasruimte toe zodat horecabedrijven hun gasten wellicht even veel zitgelegenheid bieden dan voor de coronamaatregelen. Het college heeft besloten om de tijdelijke maatregel die tot 1 oktober van kracht was te verlengen tot 1 april. De eerder goedgekeurde aanvragen worden automatisch verlengd.

terrasje

Hoe werk het?

De gemeente geeft toestemming om hetzelfde aantal tafels en stoelen te verspreiden over een grotere oppervlakte. Deze toestemming is tijdelijk en geldt tot 1 april 2021.

We onderscheiden drie situaties:

  • Situatie 1: jouw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft voldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden.
  • Situatie 2: jouw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft onvoldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden
  • Situatie 3: jouw horecagelegenheid is gelegen in een horecaconcentratiegebied.

Situatie 1

Je doet een verzoek om jouw terras uit te breiden rondom, of in het verlengde van jouw huidige terras. Hierbij levert je een tekening, waarbij de locatie en inrichting van het terras helder is weergegeven. Ook vermeld je in de mail uw contactgegevens, de locatie van jouw onderneming, en het aantal tafels en stoelen. De aanvraag stuur je naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl

De gemeente zal je hierna bij goedkeuring een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking verlenen, waaraan de door jouw geleverde tekening wordt gehecht.

Situatie 2

Je doet een verzoek om het terras bij jouw horecagelegenheid uit te breiden en/of jouw terras op een nabijgelegen locatie te realiseren. Je dient hiervoor een plan in waarin je beschrijft hoe je het terras wilt realiseren en op welke locatie. Ook vermeld je in de mail jouw contactgegevens, de
locatie van jouw onderneming, en het aantal tafels en stoelen. De aanvraag stuur je naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl

De gemeente zal de situatie op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met jouw op. Na de beoordeling op locatie ontvang je bij goedkeuring een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking.

Situatie 3

Je doet een verzoek om het terras bij jouw horecagelegenheid uit te breiden. Je vermeld in de mail jouw contact gegevens, de locatie van jouw onderneming, en het aantal tafels en stoelen De aanvraag stuur je naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl

De gemeente zal de situatie tezamen met nabijgelegen horecagelegenheden op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met je op. Na de beoordeling op locatie wordt een verslag opgemaakt van de vaststelling van de toegestane uitbreiding en gehecht aan een
bedrijfsgebonden gedoogbeschikking. Daarnaast zal door een ambtenaar de nieuwe situatie uitgezet worden met speciale verf op de grond.

Voor de tijdelijke uitbreiding heb je geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit scheelt je tijd en voorkomt extra kosten. Wel blijven alle vergunningvoorschriften en regelgeving rond terrassen hetzelfde.

Ook de noodverordening blijft gelden. Dit betekent dat je je moet houden aan alle voorschriften die zijn opgelegd door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.

Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan de gedoogbeschikking, deze zullen bij de gedoogbeschikking worden gevoegd.

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0515 of via de mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl