Contact

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten

Ben jij inkomen kwijtgeraakt door de coronamaatregelen? En kun je je huur, hypotheek of de kosten voor gas, water en elektriciteit niet meer betalen? Dan kan je nu een eenmalige bijdrage aanvragen.

Deze bijdrage is er niet alleen voor ondernemers. Ook als je werkt(e) voor een werkgever kun je de bijdrage aanvragen. Wil jij weten of jij deze bijdrage kunt krijgen?

Afbeelding met muntgeld en briefgeld

Woonlasten zijn:

 • Hypotheek(rente) en aflossing.
 • Kale huur, inclusief servicekosten
 • Kosten van gas, elektriciteit en water
 • Sta- en/of liggeld van een woonwagen of woonboot
 • Eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting én rioolrechten, eigenaarsdeel van de waterschapslasten, de erfpachtcanon, de opstalverzekering en de betaling aan de Vereniging Van Eigenaren.
 • Je bent vorig jaar meer dan 30% van je inkomen kwijtgeraakt.
 • Dit komt door de coronamaatregelen.
 • Je woont in een woning/woonwagen/woonboot en bent de huurder of eigenaar en je woonlasten zijn hoger dan € 403,00 per maand.
 • Bij het berekenen van de bijdrage kijken we ook naar het (gezins)inkomen. Ben je bijvoorbeeld een alleenstaande of alleenstaande ouder van 18 jaar of ouder? Dan nemen we van je inkomen 50% boven de € 1.618,05 per maand mee in onze berekening. Bij een (echt)paar van 18 jaar of ouder is dat 50% boven de € 2.311,50 per maand.
 • Bij het berekenen kijken wij ook naar het geld dat je hebt. Je krijgt geen bijdrage als je meer geld hebt dan € 12.590,00 als je alleenstaande bent. Een (echt)paar of alleenstaande ouder krijgt geen bijdrage als ze meer geld hebben dan € 25.180,00.

Dit hangt af van je situatie, maar is maximaal € 1.000,- per maand.

We kijken naar:

 • De hoogte van je (woon)lasten.
 • Je inkomen op dit moment en het inkomen van vorig jaar (2020).
 • Hoeveel geld je hebt: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten.
 • Welk deel van de kosten je zelf nog kunt betalen.

Je kunt van 1 januari tot en met 30 september 2021 een uitkering krijgen voor je woonkosten. Voor maximaal 9 maanden. Wanneer je de bijdrage aanvraagt, kun je dit doen vanaf 1 januari 2021.

Digitaal aanvragen

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet je het aanvraagformulier TONK invullen (je moet inloggen met DigiD).

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heb je het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens meegestuurd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijg je zo snel als mogelijk bericht over je aanvraag.

Digitaal aanvraagformulier TONK

Aanvragen via papier

Wil je de aanvraag liever op papier inleveren, dan kan dat ook. Vul dit volledig in, inclusief een datum en je handtekening. En voeg alle gevraagde bewijsstukken bij de aanvraag.

Nb. Houd er wel rekening mee dat de afhandeling van de papieren aanvraag langer kan gaan duren dan de digitale aanvraag.

Papieren aanvraagformulier TONK

Algemene bewijsstukken:

Aan het begin van het formulier wordt gevraagd om een kopie van jouw (en dat van je eventuele partner) identiteitsbewijs bij te voegen. Een identiteitsbewijs is geen rijbewijs. Ook wordt gevraagd om een kopie van je bankpas, zodat wij bij toekenning van de TONK, de ondersteuning op de juiste IBAN kunnen overmaken.

Bewijsstukken die je per soort inkomen moet bijvoegen over de maand januari 2021 (tenzij anders aangegeven):

 • Arbeid: salarisspecificatie(s);
 • Eigen onderneming: bedrag van de omzet (factuurbedrag), bewijsstuk omzetbelasting, bewijsstuk zakelijke kosten en/of jaarcijfers) en de belastingaangifte 2019/2020;
 • Uitkering: uitkeringsspecificatie(s), bijv. Tozo, WW, ZW;
 • Partneralimentatie: beschikking rechtbank en bankafschrift met recente storting;
 • Studiefinanciering: toekenningsbeschikking Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur (ook van tweede woningen) of het hebben van een of meer kostgangers: huurcontract met een bewijs van de recente huur (niet ouder dan 6 maanden);
 • Alleen als je alleenstaande ouder of gehuwd bent: Algemene heffingskorting minstverdienende partner, inkomensafhankelijke combinatiekorting (voorlopige teruggave Belastingdienst);
 • Overige inkomsten: bewijsstukken hoogte inkomsten.

Nb. Is er sprake van wisselende inkomsten, dan moet je gegevens van inkomsten over de laatste 3 maanden inleveren. Vraag je bijvoorbeeld in april 2021 aan, dan gaat het om de maanden januari tot en met maart 2021.

Bewijstukken wanneer je in een huurwoning woont:

 • Een kopie van je actuele huurcontract (niet ouder dan 6 maanden), uit dit bewijsstuk moet duidelijk blijken hoe de huur is vastgesteld (kale huur, servicekosten, etc.);
 • Een bewijs van betaling van de huur in de peilmaand (dit is de eerste dag van de maand waarop je de tegemoetkoming wilt laten ingaan).

Bewijsstukken wanneer je in een eigen woning woont:

Je moet de volgende bewijsstukken bijvoegen (als dit bij jou van toepassing is):

 • Een kopie van de rekening van je sta- en/of liggeld in 2021;
 • Bewijs van de rente en aflossing van de hypotheek in 2021 zoals een bankafschrift, rekening, specificatie;
 • Een kopie van de rekening van de erfpachtcanon in 2021;
 • Een kopie van de Polis van de Opstalverzekering in 2021;
 • Een kopie van de aanslag van de Onroerende Zaak Belasting (inclusief rioolheffing) 2021;
 • Een kopie van de aanslag van de Waterschapslasten in 2021 (heeft u deze nog niet ontvangen, dan die van 2020);
 • Een kopie van de rekening van de Vereniging Van Eigenaren in 2021.

Bewijsstukken met betrekking tot betalingen gas, water en licht:

 • Kosten elektriciteit en/of gas: meest recente periode-afrekening met nieuw maandbedrag;
 • Kosten water: meest recente periode-afrekening met nieuw termijnbedrag.

Bewijsstukken met betrekking tot vermogen en schulden:

 • Je moet de IBAN-afschriften van jezelf, je partner en je kinderen (jonger dan 18 jaar en waarvoor je kinderbijslag ontvangt) van de lopende rekening(en) en spaarrekening(en) inleveren waarop het saldo op de peildatum (1e dag van de maand waarop je de tegemoetkoming in wilt laten gaan, bijvoorbeeld 1 januari 2021 als u vanaf januari 2021 aanvraagt) staan;
 • Overzicht van uw schulden;
 • Bewijsstuk van het contante geld dat je in je bezit hebt;
 • Bewijsstukken van de cryptovaluta als je die in je bezit hebt;
 • Bewijsstukken van effecten (aandelen, obligaties, etc.) als je die in je bezit hebt.

Je kunt de TONK tot uiterlijk 1 oktober 2021 aanvragen.

 • Je bent gedetineerd of je werkt niet mee aan je vrijheidsstraf;
 • Je bent in werkstaking en daardoor heb je niet voldoende inkomen;
 • Je bent jonger dan 18 jaar.

Je hoeft niets te doen. Je aanvraag wordt opnieuw bekeken, rekening houdend met de nieuwe beleidsregels. Je ontvangt van ons een nieuw besluit.

Schulddienstverlening of andere vragen

Heb je financiële problemen en kom je er niet meer uit, neem dan ook contact met ons op via bovengenoemd telefoonnummer. Uiteraard mag je ook contact met ons opnemen, als je er wel uitkomt, maar toch graag ons advies wilt of andere vragen hebt. Aarzel niet en neem contact met ons op. We zijn er voor je.

Vragen over de TONK

Heb je vragen over de TONK, dan kun je contact met ons opnemen op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 14 0515. Je kunt je vragen ook stellen via ons mailadres: info@sudwestfryslan.nl. Geef dan als onderwerp “TONK” aan.