Contact

Tijdelijke noodopvang Heeg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een tijdelijke noodopvang toe te staan in het voormalige pand van Stayokay aan It Eilân in Heeg. Het gaat om een periode tot 1 mei 2022.

Heb je een vraag of opmerking? Laat je reactie dan achter op het formulier.

luchtfoto van StayOkay Heeg

Veelgestelde vragen

Het COA heeft de gemeente gevraagd om tijdelijk een extra aantal vluchtelingen op te vangen. De bestaande azc’s zitten vol. Er wordt gezocht naar locaties die geschikt zijn voor de opvang van groepen. In het geval van Heeg heeft het COA een aanbod gekregen van Ottenhome Heeg om tijdelijk gebruik te maken van de voormalige Stayokay. Per definitie overlegt het COA te allen tijde met gemeente over een akkoord van de gemeente.

De aanvraag geldt voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 mei 2022. Daarna hebben de eigenaren de Stayokay weer nodig.

De bewoners vertrekken na 1 mei 2022 uit Heeg. Waar ze dan naar toe gaan is nu nog onbekend. In ieder geval blijven ze niet wonen in Heeg.

Het COA heeft de gemeente een brief gestuurd waarin duidelijk staat dat het gaat om de periode tot 1 mei 2022. De eigenaren van Stayokay hebben ons dat ook gemeld.

Het kan zijn dat er na 1 mei 2022 opnieuw een beroep op de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gedaan, maar dan in ieder geval dus niet in Stayokay in Heeg.

Mocht er ondanks dat toch een verzoek komen voor verlenging dan zal er eerst opnieuw een gesprek met de inwoners van Heeg komen.

Heeg wordt een soort van dependance van het azc in Sneek. De locatie valt dus onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager van Sneek, de heer Benny Schonewille. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang. Dit is geen taak van de gemeente. De gemeente heeft wel andere taken, zoals bijvoorbeeld de zorg voor scholen, jeugdzorg en zaken als de meedoenbalie* en vrijwilligerswerk. 

*Meedoenbalie
Ruim 35 azc’s hebben een Meedoen-balie waar het COA en lokale vrijwilligerscentrales vrijwilligerswerk en andere activiteiten aanbieden. Asielzoekers voeren volgens de ‘Aan de Slag’-methode vrijwilligerswerk uit bij maatschappelijke organisaties in de buurt van het azc.

Zo’n locatie kan alleen tot stand komen als het college van burgemeester en wethouders hiervoor toestemming geeft.

De mening van de inwoners van Heeg is belangrijke input om dit besluit te kunnen nemen. Op 27 september is een inloopavond voor inwoners georganiseerd. Hier was gelegenheid om in gesprek te gaan. Via de website was het ook mogelijk om te reageren. Het college van B&W neemt 5 oktober een definitief besluit.

Ja. Opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de overheid. We kunnen het niet naast ons neerleggen. Door de Rijksoverheid is een beroep gedaan op alle gemeenten, ook op Súdwest-Fryslân. Dat neemt niet weg dat het college van b&w zelfstandig een besluit nemen. De mening van de inwoners is daarbij belangrijk.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg is donderdag 16 september jl. geïnformeerd door vertegenwoordigers van de gemeente en het COA. 

In de noodopvanglocatie in Heeg worden voornamelijk gezinnen opgevangen. Dat betreft statushouders en nareizigers afkomstig van diverse opvanglocaties in Nederland, allen mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een woning. Zij zullen op termijn ergens in Nederland gehuisvest worden.

Dit is nog niet bekend. Hier moeten nog afspraken over worden gemaakt. Er zijn twee mogelijkheden: óf ze gaan in Heeg naar school óf ze gaan in Sneek naar scholen waar meer kinderen uit het azc Sneek les krijgen.

Het college van b&w neemt op 5 oktober een besluit. Dat kan zijn: meewerken of niet meewerken. Andere keuzes zijn er niet. Als het besluit is ‘niet meewerken’ dan gebeurt er verder niks in Heeg. Als het besluit is wel meewerken dan is onze verwachting dat na 5 oktober al heel snel de eerste bewoners in Heeg aankomen. 

In ieder geval zijn de huisartsen al op de hoogte. Andere instanties ontvangen zo spoedig mogelijk meer informatie.

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Meer informatie vind je op de website van het COA.

Vrijwilligerswerk: voor vrijwilligerswerk kun je je aanmelden via sneek@coa.nl.
Vacatures: deze vind je op de website van het COA.

Er zijn kamers van 3 tot maximaal 8 personen. Het COA gebruikt de bedden die er staan. De matrassen worden door de logistieke afdeling van het COA geleverd.

De bewoners van de voormalige Stayokay in Heeg hebben al een status en zijn al een langere tijd in Nederland. Tijdens hun verblijf in Heeg werken ze verder aan hun inburgeringstraject in Nederland. Ze zijn vrij om de locatie te verlaten en nemen deel aan het openbare leven in Heeg.

Het college van b&w heeft uiteraard de gemeenteraad geïnformeerd over deze avond en hoe het proces verder verloopt. Een besluit van de gemeenteraad over deze tijdelijke opvanglocatie is niet nodig.

Waarschijnlijk zijn er geen vergunningen nodig. Dat komt omdat er geen sprake is van langdurige opvang en worden de vluchtelingen niet ingeschreven op dit adres in Heeg. Bovendien is er een bestaande gebruiksvergunning voor Stayokay. Wel moet het COA of de eigenaar een melding brandveilig gebruik bij de gemeente doen. De brandweer bekijkt dan of er alsnog aanvullende maatregelen nodig zijn.

De opvang van vluchtelingen in een noodopvanglocatie kost geld. Het COA betaalt deze kosten. Gemeente Súdwest-Fryslân maakt door de komst van de opvang kosten door de inzet van menskracht en organisatiekosten. Hierover maken we nog afspraken met het COA.

Beveiligingsorganisatie Trigion, contractpartner van het COA is 24/7 op de locatie aanwezig. Ook de eigenaren van Ottenhome zijn continu aanwezig. Een van de eigenaren zal binnenkort de beheerderswoning betrekken.

De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. Gemeente Súdwest-Fryslân, het COA en de politie werken nauw samen als het gaat om veiligheid in en rond de noodopvanglocatie. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld.

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor medebewoners en omwonenden. Het COA legt de huisregels uit, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is een overeenkomst met gewicht. Mocht het nodig zijn, dan heeft het COA de mogelijkheid sancties op te leggen, zoals boetes. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA altijd aangifte bij de politie.

Op het eventuele besluit van het college om de vraag van het COA te honoreren is geen bezwaar mogelijk. Dit komt omdat de overeenkomst privaatrechtelijke afspraken zijn tussen het COA en de gemeente en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij doorgang zal het COA op de locatiepagina Heeg op de landelijke site COA.nl het telefoonnummer van de locatie bekend maken.  In geval van nood neemt u contact op met de politie via het alarmnummer 112.

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. Je leest meer hierover op de website van het COA

Alle inwoners krijgen weer een brief van de gemeente waarin het besluit van B&W wordt bekendgemaakt.

Aanmelden als vrijwilliger

Wil je ook bijdragen aan de toekomst van asielzoekers? Kijk dan op de website van het COA.

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers.

Voor vrijwilligerswerk kun je je aanmelden via sneek@coa.nl.
Vacatures staan op de website van het COA.

Doneren van kleding

Azc’s kunnen zelf geen kleding en schoenen aannemen en verdelen.

Kleding doneren kan via de inzamelpunten van het Leger des Heils of deponeer de kleding in de textielcontainer aan De Draei in Heeg.