Tijdelijk object plaatsen in de openbare ruimte

Wil je tijdelijk een container, mobiel toilet of ander object plaatsen in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld op straat, stoep, parkeervak of op een groenstrook? Dan is in de meeste gevallen een melding voldoende.

Tijdelijk object aanmelden

Als het gaat om een object met een kenteken of wanneer er verkeersregels worden overtreden heb je een ontheffing nodig.

Tijdelijk object met kenteken aanmelden

Hoe maak ik een melding?

Voor het plannen van de werkzaamheden kun je de actuele verkeersstremmingen controleren via de pagina Werk aan de weg. Een melding doe je minimaal 5 werkdagen van te voren via één van de bovenstaande knoppen.

We stellen je hierin een aantal vragen. Zo beoordelen we of het om een melding of ontheffing gaat. Bij de melding moet je altijd een situatietekening toevoegen.

 • Geef op de situatietekening duidelijk aan:
  • waar objecten (breedte en diepte) op de openbare weg/stoep/groenstrook komen te staan;
  • hoeveel ruimte op de openbare weg/stoep beschikbaar blijft voor overig verkeer.

Om welke objecten gaat het?

Je kunt een melding doen voor de volgende objecten:

 • Hoogwerker (zonder kenteken)
 • Verhuislift (zonder kenteken)
 • Container
 • Steiger
 • Bouwmateriaal (o.a. bouwhek, generator)
 • Mobiel toilet

De voorwaarden voor een melding

 • alleen voor een verhuizing, verbouwing, of onderhoudswerkzaamheden aan je tuin of woning;
 • een container moet buiten werkzaamheden afgesloten zijn. Voor de veiligheid maken we hierbij onderscheid tussen plaatsing van containers in twee soorten gebieden: - in kernen, winkel- of uitgaansgebieden moeten containers buiten werkzaamheden met een slot afgesloten worden; - in overige gebieden moeten containers buiten werkzaamheden minimaal met een afdeknet afgesloten worden.
 • de openbare weg (en brandkraan) moet toegankelijk blijven voor nood- en hulpdiensten (minimaal 3,5 meter);
 • de verkeersveiligheid moet gewaarborgd blijven (denk bijv. aan val- en aanrijbeveiliging bij het plaatsen van steigers, maar ook voldoende ruimte op de stoep);
 • specifieke parkeerregels ter plaatse worden niet overtreden. (Bijvoorbeeld op een gehandicaptenparkeerplaats);
 • de buren zijn geïnformeerd.

Voldoet jouw situatie niet aan deze voorwaarden? Dan heb je waarschijnlijk een ontheffing nodig.

Soms gelden er specifieke regels in het gebied waar een aanvullende vergunning of ontheffing noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in een voetgangersgebied of op een parkeerplaats waar betaald parkeren geldt. In het meldingsformulier lopen we alle stappen met je door.

Wat kost het?

Het doen van een melding is gratis.

Extra kosten

Heb je na controle van de melding toch een ontheffing nodig?

 • Ontheffing kost € 53,95.
 • Wanneer er naast de ontheffing een aanvullende vergunning of ontheffing nodig is, brengen we deze kosten extra in rekening.

Zie ook