Contact

Te huur: bedrijfslocatie Sneek

Aan de 1e Woudstraat 57 in de wijk Sperkhem in Sneek, vind je de goed onderhouden voormalige basisschool Master Sperkhem. De locatie ligt net buiten de stadsgrachten van Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân wil een gedeelte van deze locatie bedrijfsmatig gaan verhuren.

foto Master Sperkhem school Sneek

Gebruikers locatie

Een gedeelte van de locatie wordt gebruikt door basisscholen (gymnastieklokaal met kleedkamers en douches) en een kinderopvang (één lokaal met aparte entree). Daarnaast is de gymzaal ‘s avonds (gedeeltelijk) verhuurd. Buiten deze beperkingen zijn er mogelijkheden om de gymzaal aanvullend te gebruiken. Hierover kunnen na de inschrijvingsprocedure afspraken worden gemaakt.

Indeling

Het te verhuren gedeelte van de locatie bedraagt ca. 540 m2 en heeft een eigen ingang met een centrale hal. Via de hal heb je toegang tot vier ruime lokalen, een kantoorruimte, bergingen en de toiletruimtes. Een lokaal is ongeveer 80 m2 en de centrale hal met overige ruimtes is ongeveer 220 m2. De vertrekken zijn allemaal voorzien van een eigen watervoorziening met rioolafvoer.

Bijzonderheden

  • Beschikbaar vanaf april 2021.
  • De locatie is prima bereikbaar, ook met het openbaar vervoer.
  • Er is voldoende ruimte om je eigen parkeervoorzieningen te creëren.
  • Door de recente bouw (jaren 80) kan het gebouw nog prima meedoen voor wat betreft de isolatiewaarden.
  • De buitenkant van het gebouw oogt modern door de combinatie van betonsteen en kunststof kozijnen.
  • Het gebouw wordt gebruiksklaar opgeleverd in de staat zoals deze is, tijdens het moment van aanbieden en inschrijven.
  • In overleg met de nieuwe huurder wordt gekeken naar het optioneel plaatsen van speelvoorzieningen voor de wijk op het voormalige schoolplein.

Bestemmingsplan

De huidige bestemming van de locatie is Maatschappelijke doeleinden. Hier kan tijdens de verhuurperiode niet van worden afgeweken. Onder maatschappelijke bestemming vallen o.a. scholen, kinderopvang, huisarts, fysiotherapeut, stichtingen / bedrijven met maatschappelijke doelstelling, etc. Deze locatie heeft geen woonbestemming.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar. Deze overeenkomst  wordt afgesloten conform 7:230a BW huur bedrijfsruimte. De huurprijs is € 24.950,- per jaar (exclusief de kosten van ca. € 10.000 per jaar voor levering van gas, water en elektra).

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Toewijzing

Als er meerdere inschrijvers/belangstellenden zijn, worden de plannen voor de locatie beoordeeld door een speciale commissie. Deze commissie bestaat uit Team Vastgoed en Team Sociaal Domein van gemeente Súdwest-Fryslân, de huidige gebruikers van de locatie en contactpersonen van de wijkvereniging. De meest geschikte huurder wordt als voorkeurskandidaat voorgesteld aan de portefeuillehouder.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de makelaar van de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer S.W. van Steinvoorn (s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl of 14-0515). Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.