Subsidies verduurzamen

Subsidies voor verduurzamen

Er zijn veel subsidies om te verduurzamen. Met een subsidie is het aantrekkelijker en goedkoper om bijvoorbeeld je huis te isoleren en je dak te vergroenen. Een goed actueel overzicht van alle subsidies is belangrijk. Want subsidies kunnen veranderen of het geld raakt op.

Wil je weten welke subsidies er nog meer zijn? Er zijn namelijk ook provinciale en landelijke subsidies beschikbaar. Kijk voor het actuele subsidieoverzicht op de website van Duurzaam Bouwloket.

We hebben een subsidieregeling Groene Daken (paragraaf 7.3) als je in 2023 een groen dak wilt aanleggen.

Let op: je kunt niet achteraf subsidie aanvragen als je al een groen dak hebt aangelegd.

Vraag subsidie aan voor een groen dak

Verwijder verharding in je tuin, zoals tegels, beton of asfalt. Daarmee verbetert de leefomgeving van planten en dieren, leidt regenwater naar de bodem en vermindert wateroverlast. Met vergroenen bedoelen wij het aanbrengen van planten, gras, struiken, bomen op de plaats waar eerst verharding was. Groen geeft meer koelte, heeft een mooi aanzicht en is gezond.

Voorwaarden

 • Je kan subsidie aanvragen als je minimaal 5m2 verharding verwijdert in eigen tuin/perceel en daarvoor in de plaats planten, gras, bomen, struiken e.d. aanbrengt.
 • Tussen 5 en 10m2 ontvang je € 50 subsidie.
 • Bij meer dan 10m2 ontvang je € 150 subsidie
 • Bij meer dan 25m2 ontvang je € 500 subsidie.
 • De subsidie ontvang je achteraf, door onder andere een voor- en na-foto aan te leveren.
 • De subsidie is niet geldig om het groen van de geveltuin te bekostigen, want dit vindt plaats in de openbare ruimte.

Het bergen van regenwater op eigen perceel ontlast het riool, vermindert wateroverlast en verbetert de vochthuishouding in de bodem. Regenwater afkomstig van het dak wordt tijdelijk in deze berging opgeslagen. Bijvoorbeeld in een regenwatervijver, een wadi of greppel (een verlaging in je tuin) of in infiltratiekratten. Deze infiltratiekratten zitten onder de grond, vangen het regenwater op en geven het water in de loop van de volgende dagen langzaam af aan de omliggende grond.

Deskundigheid bij het aanbrengen van de berging is wel van belang. Zo moet de berging geen overlast veroorzaken bij de buren en verschilt het per ondergrond en hoogteligging wat het handigst is.

Voorwaarden

 • Jouw woning of pand is voor 1 januari 2024 opgeleverd, in verband met de hemelwaterverordening die op 1 januari in werking is getreden.
 • Het regenwater berg je in je eigen tuin/perceel.
 • Je hebt recht op subsidie als je minimaal 9m2 dakoppervlak aansluit op de berging, die 20 liter per m2 kan bergen. De inhoud kun je berekenen naar m3.
 • Voor iedere m2 dak die je leidt naar de berging krijg je € 10.
  Voor iedere m3 regenwater die je bergt in eigen tuin krijg je € 300, tot een max van € 2000.
 • Let op, je ontvangt alleen subsidie als je aanvraag is ingediend voor de start van de werkzaamheden.

Om regenwater te gebruiken voor je toilet of wasmachine, heb je een speciale installatie nodig. Daarmee kun je regenwater, bijvoorbeeld afkomstig van het dak, opvangen en naar aparte kranen leiden.
Op dit moment wordt maar 3 procent van ons drinkwater gebruikt voor consumptie, het overige deel spoelen we door. De installatie maakt het opgevangen regenwater geschikt voor hergebruik en leidt het naar bijvoorbeeld het toilet. Zo beperken we ons drinkwatergebruik. 

Voorwaarden

 • Als eigenaar van de woning kun je maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen, tot een max van € 2500.
 • Als eigenaar van een appartementencomplex, bedrijf of instelling kun je maximaal 25% vergoed krijgen, tot een max van € 10.000.
 • De installatie moet voldoen aan de normen van de NEN. Deze vind je op de website www.nen.nl.
 • Let op, je ontvangt alleen subsidie als je aanvraag is ingediend voor de start van de werkzaamheden.

Leningen

Je kunt tegen een lage rente een lening afsluiten om je woning energiezuiniger te maken. Je kunt geld lenen via het Nationaal Warmtefonds en bekijk de voorwaarden.

Steenbreek: Tegel eruit, plant erin – Gratis geveltuin

Ligt jouw woning of winkelpand aan de openbare weg en wil je meehelpen aan het vergroenen van de omgeving? Vraag dan een gratis geveltuin aan.

Geveltuin aanvragen of meer informatie