Subsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking

Heb je er weleens overwogen iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dit is niet alleen een mooie kans voor hem of haar, maar ook voor jouw bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking meedraaien in de maatschappij. Daarom stimuleren wij dit sociale ondernemen door het bieden van subsidie.

Hoe werkt het?

Een werknemer met een arbeidsbeperking is bij een volledige baan niet in staat om het minimumloon te verdienen, omdat hij/zij een verminderde productiviteit heeft. Dit wordt vastgesteld door de loonwaarde. Dit is het verschil in productiviteit met een werknemer zonder arbeidsbeperking.

Als werkgever betaal je de werknemer het wettelijk minimumloon. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon krijg je van ons terug. De subsidie is maximaal 70 procent van het minimumloon inclusief vakantietoeslag.

Een andere mogelijkheid is forfaitaire loonkostensubsidie. Je ontvangt dan de eerste zes maanden 50% van het wettelijk minimumloon. Is de werknemer 6 maanden in dienst dan ontvang je de normale loonkostensubsidie. Naast deze subsidie ontvang je nog 23,5% van de loonkostensubsidie als werkgeverslasten.

Er zijn verschillende regelingen mogelijk als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Je kunt gebruik maken van financiële, risico-verminderende en ondersteunende regelingen.

Maak een afspraak

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met het Gebiedsteam of via ons contactformulier.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Als bedrijf kun je ook loonkostensubsidie ontvangen voor vroegtijdige schoolverlaters die al aan het werk zijn. Zo kan het interessant zijn om het contract van schoolverlaters te verlengen.

Met de mobiliteitsbonus kun je nog tot 2020 maximaal € 2.000,00 korting krijgen op de premies van werknemersverzekeringen voor een werknemer met een arbeidsbeperking.

Wanneer je een werknemer in dienst neemt met een arbeidshandicap of ziekte, kun je een no-riskpolis aanvragen. Mocht de werknemer ziek worden en niet aan het werk kunnen, dan kun je een Ziektewetuitkering van het UWV krijgen.

Met een proefplaatsing kun je bepalen of een werknemer bij je organisatie past. Tijdens deze periode van maximaal drie maanden kun je kijken of de werknemer zijn werk goed kan doen en wat de hoogte van de loonwaarde wordt. Je hoeft tijdens de proefplaatsing geen loon te betalen.

Met behulp van jobcoachsubsidie kun je een jobcoach regelen voor je werknemer, die hem of haar kan begeleiden en inwerken. Aan het eind van het programma blijft de jobcoach bereikbaar voor eventuele problemen of onduidelijkheden.

Het is mogelijk om financiële vergoeding te ontvangen voor het aanpassen van een werkplek voor werknemers met een arbeidshandicap. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen om op het werk te komen.

Je kunt gratis bedrijfsadvies van het UWV ontvangen. Zij stellen dan een takenpakket samen van eenvoudige werkzaamheden binnen jouw organisatie en zoeken hier een geschikte kandidaat bij. Je kunt dit advies aanvragen bij het Werkgevers Servicepunt.

Bij social return wordt meer werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Social Return Coördinatiepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar.