Sportbeleid

We willen gezonde en vitale inwoners. Sport en bewegen levert in deze missie een belangrijke bijdrage. Het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn om met plezier en veilig te kunnen sporten. Sport en bewegen kan als preventiemiddel worden ingezet. Het is gezond voor lichaam en geest en voorkomt ziekteklachten.

We ondersteunen sportverenigingen en springen in op jullie behoefte. Ook zetten we sport in als middel om op tijd problemen te voorkomen.
We verlenen subsidies, onderhouden (en beheren) onze sportaccommodaties en stimuleren deelname aan sport.

Al jaren zetten we buurtsportcoaches in om iedereen, van jong tot oud, aan het sporten en bewegen te krijgen en onderling te verbinden. De buurtsportcoaches van het TeamFRL Súdwest-Fryslân hebben een belangrijke rol in de uitvoering van het sportbeleid. Zo organiseren zij onder andere sport- en beweegactiviteiten en ondersteunen sportverenigingen en onderwijs.

"Sporten en bewegen is belangrijk in onze samenleving. Dat is ook logisch. Sporten is leuk! Het zorgt voor ontmoetingen tussen mensen, betrokkenheid, ontwikkeling van inwoners en gezond oud worden. Wie wil dat nou niet?"

Zie ook