Slijtlagen op asfaltwegen en fietspaden

Eens in het jaar brengen wij nieuw slijtlagen aan op verschillende wegen in onze gemeente. Een slijtlaag is een dunne laag steentjes die op een bestaande verouderde asfaltweg wordt aangebracht. Dit wordt gedaan om verouderde asfaltweg veilig te houden. Het aanbrengen van een slijtlaag is ook goedkoper dan het vernieuwen van de weg.

Naast slijtlagen, maken wij ook gebruik van een verjongingsmiddel: een groot verschil met een slijtlaag is dat hier geen grof split wordt aangebracht wat later opgeveegd moet worden. Let op: na het aanbrengen van dit middel duurt het ongeveer een uur voordat de weg weer gebruikt kan worden!

Asfalt

Ernstige verkeershinder op verschillende locaties

Op verschillende locaties in de gemeente vinden de komende tijd kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.

Locaties en datum van uitvoering waar sprake is van asfaltwerkzaamheden:

 • Maandag 13 juli 2020: Zeskanter Tulpstraat Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Hoofden Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Franekerkade Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Ds. Wilhelmus a Brakelstraat Exmorra wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Burenlaan Pingjum wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: It Aldhof Arum wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Jan Aukema Buorren Kimswerd wandelpad (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Sjaardaleane, Skippersbuorren en Populiereleane Easterein wandelpaden (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Poelspaad en Trochgeansreed wandelpaden Koudum (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Meerweg Stavoren wandelpaden (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Burgwerd Bolsward fietspad 1e fase (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Burgwerd Bolsward fietspad 2e fase (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Easthimmerwei Witmarsum tussen de bomen achter de sportvelden (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Leeuwarderweg Sneek twee freesvakken hoofdrijbaan(slijtlagen)

Je kunt ook onze overzichtskaart bekijken met de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (slijtlagen en schelpen) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Verkeershinder

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig. Daar waar nodig worden wel verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door BAM Infra Regionaal Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Koen de Vries van Bam infra via het telefoonnummer 06-53696663. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Jan Andries de Vries of met de heer Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Belangrijke informatie

Rond de tijd van de uitvoering van het werk kun je op de wegen met een nieuwe slijtlaag maximaal 30 kilometer per uur rijden, anders bestaat de kans op beschadiging van auto’s! Na het aanbrengen van het verjongingsmiddel duurt het ongeveer een uur voordat deze wegen weer te gebruiken zijn.

Veelgestelde vragen

 • Duurzaam: De asfaltverharding gaat door de slijtlaag langer mee.
 • Snel en efficiënt: De aanleg van een slijtlaag is een kwestie van een aantal uren. Na het aanbrengen van de slijtlaag kan de weg vrijwel direct weer open voor het doorgaande verkeer. De hinder blijft tot een minimum beperkt.
 • Veilig: De slijtlaag voorkomt gevaarlijke en onveilige wegen. Het ruwe oppervlak van een slijtlaag zorgt voor stroefheid, ook bij regen. Het zicht in het donker kan worden verbeterd door gebruik van licht gekleurde steenslag: de kleur reflecteert het licht van de straatlantaarns.
 • Voordelig: De kosten zijn laag in vergelijking tot het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Dit betekent meer onderhouden wegdek voor hetzelfde budget.

Na het aanbrengen is het nodig om de nieuwe slijtlaag ‘in te rijden’. Dit kan de eerste paar dagen wat overlast veroorzaken door overtollig losliggend split. Als er op de slijtlaag geremd wordt kunnen er hoopjes losse steentjes ontstaan. Let op: na het aanbrengen van het verjongingsmiddel duurt het ongeveer een uur voordat deze wegen weer te gebruiken zijn.

De overlast proberen wij zoveel mogelijk te beperken door de volgende werkwijze te hanteren.

 • De slijtlaag met split wordt snel aangebracht en direct platgewalst;
 • Weggebruikers worden gewaarschuwd voor slipgevaar en opspattend split. Dit doen wij met waarschuwingsborden;
 • Het overtollige split wordt na enkele dagen verwijderd;
 • Op fietspaden blijft er vaak meer losliggend split liggen, daarom wordt er nog een keer extra geveegd om het overtollige split te verwijderen.