Slijtlagen op asfaltwegen en fietspaden.

Eens in het jaar brengen wij nieuw slijtlagen aan op verschillende wegen in onze gemeente.  Een slijtlaag is een dunne laag steentjes die op een bestaande verouderde asfaltweg wordt aangebracht. Dit wordt gedaan om verouderde asfaltweg veilig te houden.  Het aanbrengen van een slijtlaag is daarnaast ook goedkoper dan het vernieuwen van de weg.

Asfalt

Planning.

Op deze pagina plaatsen wij de planning van de werkzaamheden. Als de weersomstandigheden meezitten, houden wij tot nu toe de volgende planning aan:

  • Woensdag 22 mei 2019: Hottingawei Wommels, tussen N359 en de brug.

Dit betekent dat je rond de tijd van de uitvoering van het werk op deze weg maximaal 30 kilometer per uur kunt rijden, anders bestaat de kans op beschadiging van auto’s.

Veel gestelde vragen.

  • Duurzaam: De asfaltverharding gaat door de slijtlaag langer mee.
  • Snel en efficiënt: De aanleg van een slijtlaag is een kwestie van een aantal uren. Na het aanbrengen van de slijtlaag kan de weg vrijwel direct weer open voor het doorgaande verkeer. De hinder blijft tot een minimum beperkt.
  • Veilig: De slijtlaag voorkomt gevaarlijke en onveilige wegen. Het ruwe oppervlak van een slijtlaag zorgt voor stroefheid, ook bij regen. Het zicht in het donker kan worden verbeterd door gebruik van licht gekleurde steenslag: de kleur reflecteert het licht van de straatlantaarns.
  • Voordelig: De kosten zijn laag in vergelijking tot het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Dit betekent meer onderhouden wegdek voor hetzelfde budget.

Na het aanbrengen is het nodig om de nieuwe slijtlaag ‘in te rijden’. Dit kan de eerste paar dagen wat overlast veroorzaken door overtollig losliggend split. Als er op de slijtlaag geremd wordt kunnen er hoopjes losse steentjes ontstaan. De overlast proberen wij zoveel mogelijk te beperken door de volgende werkwijze te hanteren.

  • De slijtlaag met split wordt snel aangebracht en direct platgewalst;
  • Weggebruikers worden gewaarschuwd voor slipgevaar en opspattend split. Dit doen wij met waarschuwingsborden;
  • Het overtollige split wordt na enkele dagen verwijderd;
  • Op fietspaden blijft er vaak meer losliggend split liggen, daarom wordt er nog een keer extra geveegd om het overtollige split te verwijderen.