Contact

Herontwikkeling locatie It Skûlplak

In mei hebben de direct omwonenden van It Skûlplak in Sneek een brief ontvangen over het plan ‘Herontwikkeling locatie It Skûlplak’ in Sneek. Het plan is om op de plek waar vorig jaar is gesloopt nieuwe woningen en appartementen te bouwen. Het gebied wordt dus anders ingericht dan vóór de sloop. Het plan bestaat uit de bouw van 19 woningen op de begane grond en 45 appartementen. Het S-vormige wooncomplex blijft wel bestaan. Om de woningen en appartementen te kunnen bouwen moeten er opnieuw afspraken worden gemaakt over de indeling van dit deel van Sneek. Deze afspraken komen in een zogeheten bestemmingsplan.

Voorontwerp bestemmingsplan

Woon Friesland en de gemeente hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het maken  van dit bestemmingsplan (het zogeheten voorontwerp). Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân hebben dit voorontwerp, met de naam ‘Herontwikkeling locatie It Skûlplak’, op 12 mei 2020 goedgekeurd. Het voorontwerp is nu vrij voor inspraak: dit betekent dat je jouw mening kan geven als je het niet eens bent met dit voorontwerp. Je hebt daarvoor zes weken tijd. Het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien van 22 mei 2020 tot en met 3 juli 2020.

Inzage

Je kunt het voorontwerp inzien op 3 manieren:

Je kunt schriftelijke reageren door vóór 3 juli 2020 jouw reactie te sturen aan:

College van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân
Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek onder vermelding van “Inspraak reactie It Skûlplak Sneek”

Informatie-/ inspraakmoment

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te houden waarbij mensen kunnen in- en uitlopen. Digitaal kan het wel. Je bent daarom van harte uitgenodigd op woensdag 10 juni 2020 tussen 16.00 tot 17.00 uur voor een online inspraakmoment via Skype. Wil je hieraan deelnemen? Klik op deze link.

Mocht je op woensdag 10 juni 2020 niet kunnen, maar wil je wel een mondelinge reactie geven? Dat kan door een telefonische afspraak te maken met mevrouw Dekkinga (beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening) of mevrouw Jaafar (projectleider) via het algemeen telefoonnummer 14 0515. Je moet dit doen voor 18 juni 2020. Ook voor vragen kun je bij een van de bovengenoemde medewerkers terecht.