Schotelantennes

Een schotelantenne wordt gebruikt voor het ontvangen van signalen. Wil je een schotelantenne plaatsen? Dan kan je misschien een flitsvergunning aanvragen. Kleinere bouwwerken kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 5 werkdagen wordt verleend.

Vraag een flitsvergunning aan

Regels en voorwaarden

  • maximaal één schotelantenne per pand (of woning);
  • bevestiging aan het gevelvlak;
  • bij doorgaand bouwblok een regelmatige rangschikking in horizontale richting;
  • minimaal 1 meter uit de erfgrens en hart bouwmuur.

  • het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergunde schotelantenne in een zelfde soort situatie en bij een zelfde woningtype.

De schotelantenne mag maximaal een doorsnede hebben van 0,8 meter.

  • onopvallend materiaal en detaillering;
  • gedekte kleur (b.v. antraciet of donkergrijs).

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

  • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het omgevingsloket;
  • Gegevens van de schotelantenne (productgegevens);
  • Geveltekening met daarop de schotelantenne op schaal met afmetingen.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat je aanvraag  voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat je antwoord krijgt.

Zie ook