Schoolsportagenda

Wil je als basisschool een gevarieerde en uitdagende gymles? Of wil je als klas meedoen aan een schooltoernooi? Maak dan gebruik van de Schoolsportagenda. De Schoolsportagenda is een overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen van sportaanbieders uit onze gemeente. Via het inschrijfformulier kun jij jouw school aanmelden voor de onderstaande activiteiten. Lees hieronder verder voor meer informatie.

sport in spotlight

Verenigingen

De Schoolsportagenda is een (digitaal) overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen (onder schooltijd), die plaatselijke sportaanbieders verzorgen voor het basisonderwijs. Ook al gaat dit om één basisschool binnen je kern.

Voordeel voor de sportaanbieder:

 • Je hoeft zelf niets te doen aan communicatie;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De Buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd.

Wil je graag meedoen aan de Schoolsportagenda, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen?

Stuur een mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl, de Buurtsportcoach denkt met je mee en kijkt naar de mogelijkheden.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de Buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De Buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt de gemeente tegemoet in de organisatiekosten.

Vergoeding sporttoernooi

 • € 100,- voor 1 dagdeel (ochtend of middag).
 • € 200,- voor 2 dagdelen.

Vergoeding kennismakingslessen

 • € 20,- per les (maximale bijdrage).
 • De eerste 3 lessen worden volledig vergoedt (€20,- per les).
 • Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
 • Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.

Aanmelden voor de schoolsportagenda 2020 – 2021 kan tot 1 juni 2020 via het aanmeldformulier.

Waar?

Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Toernooien vinden bij voorkeur plaats bij de sportvereniging.

Aanmelden?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven voor welk gebied/kern je de inschrijvingen wenst. Bijvoorbeeld in een straal van vijf kilometer rond de standplaats. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2019.

Scholen

Wanneer?

Kennismakingslessen vinden zoals aangegeven plaats onder schooltijd, toernooien buiten schooltijd. De meeste activiteiten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gepland met uitzondering van de kerst- en zomervakantie. De kennismakingslessen worden in samenwerking met de sportaanbieders ingepland.

Waar?

Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de sport- of cultuuraanbieder. Toernooien vinden plaats bij de sportaanbieders.

Wanneer er door kinderen uit hoofde van de school wordt meegedaan aan bepaalde activiteiten (en dus door de school zijn aangemeld), dan moeten deze kinderen door leraren en/of bijvoorbeeld leden van een oudercommissie worden begeleid. Deze begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Als scholen kinderen individueel opgeven voor bepaalde activiteiten, dan zullen de ouders voor de begeleiding van de kinderen moeten zorgen. De ouders zijn tijdens de activiteit ook verantwoordelijk voor de kinderen.

De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de activiteiten, hetzij via school, hetzij via de ouders een ongevallenverzekering hebben afgesloten. De gemeente Súdwest-Fryslân, noch de organiserende sportaanbieders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan deelnemers of eventuele vermissingen, ontvreemdingen of beschadigingen van/aan eigendommen van de deelnemers. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je als school graag meedoen met de activiteiten? Meld jouw school aan voor schooltoernooien en/of kennismakingslessen.

Heb je vragen over de Schoolsportagenda? Mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach René van Dam. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06 305 659 09 of per mail via beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Aanbod Schoolsportagenda 2019 - 2020

Activiteit Doelgroep Groep Datum
Bowlen (Sneek) Scholen in Sneek en omstreken 6 17 tot en met 27 september 2019
Korfbal (Bolsward) Scholen in Bolsward en omstreken 5/6 en 7/8 18 september 2019
Frysk Damjen (Blauwhuis) Scholen in Blauwhuis en omstreken 5, 6, 7 en 8 27 september en 4 oktober 2019
Straatvoetbal (Bolsward) Scholen in Bolsward en omstreken 6, 7 en 8 2 oktober 2019
Basketbal (Sneek) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 6, 7 en 8 22 februari 2020
Volleybal (Sneek) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 4, 5, 6, 7 en 8 21 maart 2020
Voetbal (IJlst) Alle scholen uit voormalig Gemeente Wymbritseradiel en Boarnsterhim 7 en 8 1 april 2020
Voetbal (Sneek) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 3 en 4 8 april 2020
Voetbal (Bolsward) Scholen in Bolsward 7 en 8 15 april 2020
Korfbal (Sneek) Scholen uit Sneek en omstreken 3, 4, 5 en 6 22 april 2020
Waterpolo (Sneek) Alle scholen uit Sneek en omstreken 5 en 6 23 mei 2020
Voetbal (Makkum) Scholen in Makkum en omstreken 5, 6, 7 en 8 10 juni 2020

Activiteit Doelgroep Groep Datum
Badminton (IJlst) Scholen uit IJlst en omstreken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Badminton (Sneek) Scholen uit Sneek 7 en 8 In overleg
Badminton (Workum) Scholen uit Workum 6, 7 en 8 In overleg (in september, oktober en november)
Dans Color Guard (Sneek) Scholen uit Sneek en omstreken 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Dans Color Guard (Wommels) Scholen uit Wommels en omstreken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Fryske Sport yn dyn klasse (op locatie) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 5, 6, 7 en 8 In overleg
Gymnastiek (Heeg) Scholen uit Heeg en omstreken 1 tot en met 8 In overleg
Hockey (Sneek) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 1 tot en met 8 In overleg (in december, januari en februari)
Jeu de Boules (Witmarsum) Scholen uit Witmarsum en omstreken 6, 7 en 8 In overleg
Judo (op locatie) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 1 tot en met 8 In overleg
Kaatsen (Bolsward) Scholen uit Bolsward en omstreken 3 en 4 In overleg (in maart en april)
Kickboksen (op locatie) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 7 en 8 In overleg
Korfbal (Bolsward) Scholen uit Bolsward en omstreken 3 en 4 In overleg (tussen november en maart)
Karate (IJlst) Scholen uit IJlst 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Karate (op locatie) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Loop door Workum (Workum) Scholen uit Workum 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Een moment tussen 15 juni en 5 juli
Ren, Spring, Gooi (programma van de Atletiekunie) Scholen in Oud-Wûnseradiel 7 en 8 In april/mei
Streetdance, Poundfit, Zumba, Yoga, Crossfit, Fitness, Circuittraining (op locatie) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 1 tot en met 8 In overleg
Tennis (IJsbrechtum) Scholen uit Sneek en IJsbrechtum en omstreken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In overleg
Tennis (Makkum) Scholen uit Makkum 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In april 2020
Tennis (Sneek) Scholen uit Sneek en omstreken 3 en 4 In maart en april 2020
Tennis (Wommels) Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In februari 2020
Volleybal (Bolsward) Scholen uit Bolsward en omstreken 5, 6, 7 en 8 In september of oktober 2019

Activiteit Doelgroep Groep Datum
Avondvierdaagse (Bolsward) Scholen in Bolsward 1 tot en met 8 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Avondvierdaagse (Workum) Scholen in Workum 1 tot en met 8 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Avondvierdaagse (Makkum) Scholen in Makkum 1 tot en met 8 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Avondvierdaagse (Koudum) Scholen in Koudum 1 tot en met 8 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Avondvierdaagse (Sneek) Scholen in Sneek 1 tot en met 8 van jong tot oud iedereen is welkom 25 t/m 28 mei 2020
Zwemvierdaagse (Sneek) Scholen in Sneek en omstreken 1 tot en met 8 30 september, 1, 2, 3 en 4 oktober

Kennismakingslessen 2019 - 2020

B.C. IJlst
Informatie Waar en wanneer
Periode: Op afspraak
Tijd: Op afspraak
Locatie: De Utherne in IJlst
Doelgroep: Scholen uit IJlst en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Badminton Club IJlst
Aanmelden: tot 1 mei 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Badminton combinatie Sneek '97
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen in Sneek
Groep: 7 en 8
Vereniging: Badminton combinatie Sneek ‘97
Aanmelden: tot eind januari 2020
Kosten: Gratis
B.C. Workum
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg (september, oktober en november)
Tijd: In overleg
Locatie: Rolpeal Workum
Doelgroep: Scholen uit Workum
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: Badminton Club Workum
Aanmelden: tot 1 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Opgave kan 3 weken voor de eerste les. Graag in overleg.

Color Guard kent alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline , choreografie en een flinke dosis sportiviteit. Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit maakt Color Guard zo ontzettend interessant.

Color Guard Sneek
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in sportzaal
Doelgroep: Scholen in Sneek en omstreken
Groep: 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Impact Color Guard Sneek
Aanmelden: tot 31 december 2019
Kosten: Gratis

Color Guard kent alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline , choreografie en een flinke dosis sportiviteit. Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit maakt Color Guard zo ontzettend interessant.

Color Guard Wommels
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Scholen uit Wommels en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Aanmelden: tot 30 juni 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Periode tussen december en maart geen lessen

Met dyn klasse slootje springen, kaatsen in de gymzaal, leuke opdrachten doen tijdens de Fryske les of met dyn klasse een uitje naar Stoeterij Het Swarte Paert. Laat kinderen via het lespakket, een clinic of een bezoek aan een wedstrijd/museum kennismaken met de Fryske sporten!

Fryske Sport
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Groep: 5, 6, 7 en 8

Dit is een initiatief van Sport Fryslân, de Fryske sportbonden, Fryske ijshallen en onderwijskoepels en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân. Meer informatie lees je op de website van Fryske Sport yn dyn klasse.

SSS Heeg
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Sporthal It Heechhûs in Heeg
Doelgroep: Scholen uit Heeg en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: SSS Heeg
Aanmelden: tot 26 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Hulp van leerkrachten en/of ouders zou fijn zijn
SMHC Sneek
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg (december, januari en februari)
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in sportzaal of bij Hockeyclub Sneek
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: SMHC Sneek
Aanmelden: tot 1 februari 2020
Kosten: Gratis
De Mouneboulers
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Mouneplein 4 in Witmarsum
Doelgroep: Scholen uit Witmarsum en omstreken
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: De Mouneboulers
Aanmelden: ?
Kosten: Gratis
Judo Dries Poelstra
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Judo Dries Poelstra
Aanmelden: tot 1 juni 2020
Kosten: €50.00
K.V. Bolsward
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg (maart en april)
Tijd: In overleg
Locatie: Sporthal de Middelzee en de gymzaal van de Sint Maartenschool
Doelgroep: Scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: KV Bolsward
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: €5,00
Kickboksen Stellingwerf gym
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 7 en 8
Vereniging: Stellingwerf gym
Aanmelden: Tot 3 juli 2020
Kosten: In overleg

Kennismakingslessen 2019 - 2020

Korfbalvereniging Westergo
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg (november tot en met maart)
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: Korfbalvereniging Westergo
Aanmelden: tot 1 april 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eventueel zijn aansluitende lessen mogelijk
Kyokshin Karate IJlst
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: MFC de Utherne in IJlst
Doelgroep: Scholen uit IJlst
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Kyokushin Karate IJlst
Aanmelden: tot 26 mei 2020
Kosten: Gratis
Sportclub FenF The Inner Way
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Sportclub F en F The Inner Way
Aanmelden: tot 30 maart 2020
Kosten: Gratis

5 juli is de Loop door Workum, vanaf 15 juni kunnen kinderen een clinic volgen die wordt gegeven door een loopinstructeur.

Hardlopen Workum
Informatie Waar en wanneer
Periode: Een moment tussen 15 juni en 5 juli
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Op locatie in een sportzaal of veld
Doelgroep: Scholen uit Workum
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Welkom in Workum
Aanmelden: tot 31 mei 2020
Kosten: Gratis
Programma van de Atletiekunie, loopgroep Witmarsum
Informatie Waar en wanneer
Periode: In april/mei
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie/sportveld
Doelgroep: Scholen uit Oud-Wûnseradiel
Groep: 7 en 8
Vereniging: Loopgroep Witmarsum
Aanmelden: Tot 31 december 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Geen
Especialcare.nl
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: EspecialCare
Aanmelden: tot 20 juli 2020
Kosten: Gratis
Tennisvereniging Ysbrechtum
Informatie Waar en wanneer
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Tennisbaan IJsbrechtum
Doelgroep: Scholen uit Sneek en IJsbrechtum en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Tennisvereniging Ysbrechtum
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: Gratis
Tennisvereniging Makkum
Informatie Waar en wanneer
Periode: In april 2020
Tijd: Tussen 8.30 en 14.15 uur
Locatie: Tennisbaan Makkum
Doelgroep: Scholen uit Makkum
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Tennisvereniging Makkum
Aanmelden: tot 15 maart 2020
Kosten: Gratis
Tennis Academie Friesland
Informatie Waar en wanneer
Periode: In maart en april 2020
Tijd: In overleg
Locatie: In overleg
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: Tennis Academie Friesland
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Tennisschool van der Lecq&Hilverda
Informatie Waar en wanneer
Periode: In februari
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Scholen uit Wommels en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Tennisschool van der Lecq & Hilverda
Aanmelden: tot 20 januari 2020
Kosten: Gratis
V.C. Bolsward
Informatie Waar en wanneer
Periode: In september of oktober 2019
Tijd: In overleg
Locatie: Sint Maartenschool of Marne College
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: VC Bolsward
Aanmelden: In overleg
Kosten: Gratis

Toernooien 2019 - 2020

Basketbaltoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 22 februari 2020
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Duinterpenhal Sneek
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Aantal deelnemers: Minimaal 3 en maximaal 5
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: ESBC Menhir
Aanmelden: tot 15 januari 2020
Kosten: Gratis
Informatie: Het toernooi wordt gespeeld met 3 tegen 3 wedstrijden. In tegenstelling tot de normale wedstrijden spelen we hier op 1 baskets.
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht.
Bowltoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 17 tot en met 27 september 2019
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur of 11.00 tot 12.00 uur
Locatie: De Stolp Sneek
Doelgroep: Scholen in Sneek en omstreken
Groep: 6
Vereniging: De Stolp
Aanmelden: tot 30 augustus 2019
Kosten: Gratis

Het is mogelijk om voorafgaand aan het toernooi kennismakingslessen te volgen.

Damtoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 27 september en 4 oktober 2019
Tijd: 14.45 uur
Locatie: Sporthal de Singel in Blauwhuis
Doelgroep: Scholen uit Blauwhuis en omgeving
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: De Skyfkes
Aanmelden: tot 25 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: 3 begeleiders
Korfbaltoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 18 september 2019
Tijd: Op afspraak
Locatie: Sportpark "Het Bolwerk" in Bolsward
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Korfbalvereniging Westergo
Aanmelden: tot 12 september 2019
Kosten: Gratis
Korfbaltoernooi op kunstgras
Informatie Waar en wanneer
Periode: 22 april 2020
Tijd: Start om 15.00 uur
Locatie: Sportcomplex Schuttersveld te Sneek (kunstgrasveld)
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 3, 4, 5 en 6
Vereniging: K.V. de Waterpoort
Aanmelden: tot 6 april 2020
Kosten: Gratis
Omschrijving: Er wordt mono-korfbal gespeeld met 4 kinderen per team. Graag met een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes per team, maar dit is niet verplicht. Als uitzondering op de spelregels mag er tijdens dit toernooi gescoord worden als er wordt verdedigd.
Straatvoetbaltoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 2 oktober 2019
Locatie: Bolsward
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: Buurtsportcoaches Súdwest-Fryslân
Voetbaltoernooi Bolsward
Informatie Waar en wanneer
Periode: 15 april 2020
Locatie: Bolsward
Doelgroep: Scholen uit Bolsward
Groep: 7 en 8
Vereniging: SC Bolsward
Voetbaltoernooi Wymbritseradiel
Informatie Waar en wanneer
Periode: 1 april 2020
Tijd: 13.15 tot 16.30 uur
Locatie: Voetbalvelden v.v. IJ.V.C.
Doelgroep: Alle scholen uit voormalig Gemeente Wymbritseradiel en  Boarnsterhim
Groep: 7 en 8
Vereniging: Schoolvoetbalcommissie Voormalig Wymbritseradiel
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: €35.00
Voetbaltoernooi Makkum
Informatie Waar en wanneer
Periode: 10 juni 2020
Locatie: Voetbalvelden van V.V. Makkum
Doelgroep: Scholen uit Makkum en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: VV Makkum

Let op: het scholenvoetbal toernooi van 8 april 2020 gaat helaas niet door. 

Volleybaltoernooi Sneek
Informatie Waar en wanneer
Periode: 21 maart 2020
Tijd: Gehele dag
Locatie: Sneker Sporthal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Bestuur Scholenvolleybal Sneek
Aanmelden: tot 31 januari 2020 via www.sneekscholenvolleybal.nl
Kosten: Gratis
Waterpolotoernooi
Informatie Waar en wanneer
Periode: 23 mei 2020
Tijd: 13.30 tot 17.30 uur
Locatie: Zwembad it Rak Sneek
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Neptunia’24
Aanmelden: tot 16 maart 2020
Kosten: Gratis

Vierdaagsen 2019 - 2020

Avondvierdaagse Bolsward
Informatie Waar en wanneer
Periode: 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Avondvierdaagse Koudum
Informatie Waar en wanneer
Periode: 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Koudum en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Avondvierdaagse Makkum
Informatie Waar en wanneer
Periode: 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Tijd: 18.15 uur start 10 kilometer
18.25 uur start 5 kilometer
Locatie: Makkum en omgeving
Doelgroep: Scholen in Makkum
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Gymnastiekvereniging DES Makkum
Aanmelden: Tot uiterlijk 20 mei 2020
Kosten: €6.00
Avondvierdaagse Sneek
Informatie Waar en wanneer
Periode: 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Tijd: ?
Locatie: Sneek en omgeving
Doelgroep: Alle scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Stichting Avond4daagse Sneek
Avondvierdaagse Workum
Informatie Waar en wanneer
Periode: 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Tijd: Start 18.30 uur
Locatie: Workum en omgeving
Doelgroep: Scholen in Workum
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Stichting Wandelsporten Workum
Aanmelden: tot 1 mei 2020
Kosten: €4.00
Zwemvierdaagse Sneek
Informatie Waar en wanneer
Periode: 30 september, 1, 2, 3 en 4 oktober
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur
Locatie: Zwembad It Rak
Doelgroep: Alle scholen uit Sneek en omstreken

Klik hier voor meer informatie over de Zwemvierdaagse.