Schoolsportagenda.

Wil je meer en behoud van jeugdleden? Kinderen laten kennismaken met je sport? Jaarlijks aandacht voor je sport? Voel je je als sportaanbieder maatschappelijk betrokken? Organiseer dan dit schooljaar een sporttoernooi of kennismakingslessen onder schooltijd! Meld deze aan voor de schoolsportagenda!

Schoolsportagenda

Verenigingen

De Schoolsportagenda is een (digitaal) overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen (onder schooltijd), die plaatselijke sportaanbieders verzorgen voor het basisonderwijs. Ook al gaat dit om één basisschool binnen je kern.

Voordeel voor de sportaanbieder:

 • Je hoeft zelf niets te doen aan communicatie;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De Buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd.

Wil je graag meedoen aan de Schoolsportagenda, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen?

Stuur een mail naar sport@sudwestfryslan.nl, de Buurtsportcoach denkt met je mee en kijkt naar de mogelijkheden.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de Buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De Buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt de gemeente tegemoet in de organisatiekosten.

Vergoeding sporttoernooi

 • € 100,- voor 1 dagdeel (ochtend of middag).
 • € 200,- voor 2 dagdelen.

Vergoeding kennismakingslessen

 • € 20,- per les (maximale bijdrage).
 • De eerste 3 lessen worden volledig vergoedt (€20,- per les).
 • Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
 • Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.

Je kunt je aanmelden om in het schooljaar 2019-2020:

 • Kennismakingslessen* tijdens schooltijd te geven;
 • Sporttoernooien* na schooltijd te organiseren.

Waar?

Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Toernooien vinden bij voorkeur plaats bij de sportvereniging.

Aanmelden?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven voor welk gebied/kern je de inschrijvingen wenst. Bijvoorbeeld in een straal van vijf kilometer rond de standplaats. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2019.

Scholen

Wanneer?

Kennismakingslessen vinden zoals aangegeven plaats onder schooltijd, toernooien buiten schooltijd. De meeste activiteiten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gepland met uitzondering van de kerst- en zomervakantie. De kennismakingslessen worden in samenwerking met de sportaanbieders ingepland.

Waar?

Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de sport- of cultuuraanbieder. Toernooien vinden plaats bij de sportaanbieders.

Wanneer er door kinderen uit hoofde van de school wordt meegedaan aan bepaalde activiteiten (en dus door de school zijn aangemeld), dan moeten deze kinderen door leraren en/of bijvoorbeeld leden van een oudercommissie worden begeleid. Deze begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Als scholen kinderen individueel opgeven voor bepaalde activiteiten, dan zullen de ouders voor de begeleiding van de kinderen moeten zorgen. De ouders zijn tijdens de activiteit ook verantwoordelijk voor de kinderen.

De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de activiteiten, hetzij via school, hetzij via de ouders een ongevallenverzekering hebben afgesloten. De gemeente Súdwest-Fryslân, noch de organiserende sportaanbieders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan deelnemers of eventuele vermissingen, ontvreemdingen of beschadigingen van/aan eigendommen van de deelnemers. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je als school graag meedoen met de activiteiten? Meld jouw school aan voor schooltoernooien en/of kennismakingslessen.

Heb je vragen over de Schoolsportagenda? Mail naar sport@sudwestfryslan.nl.

Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach René van Dam. Je kunt hem telefonisch bereiken via 14 0515 of per mail via sport@sudwestfryslan.nl.

Planning

Kennismakingslessen

Periode: Op afspraak
Tijd: Op afspraak
Locatie: De Utherne in IJlst
Doelgroep: Scholen uit IJlst en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Badminton Club IJlst
Aanmelden: tot 1 mei 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen in Sneek
Groep: 7 en 8
Vereniging: Badminton combinatie Sneek ‘97
Aanmelden: tot eind januari 2020
Kosten: Gratis
Periode: In overleg (september, oktober en november)
Tijd: In overleg
Locatie: Rolpeal Workum
Doelgroep: Scholen uit Workum
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: Badminton Club Workum
Aanmelden: tot 1 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Opgave kan 3 weken voor de eerste les. Graag in overleg.

Color Guard kent alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline , choreografie en een flinke dosis sportiviteit. Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit maakt Color Guard zo ontzettend interessant.

Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in sportzaal
Doelgroep: Scholen in Sneek en omstreken
Groep: 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Impact Color Guard Sneek
Aanmelden: tot 31 december 2019
Kosten: Gratis

Color Guard kent alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline , choreografie en een flinke dosis sportiviteit. Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit maakt Color Guard zo ontzettend interessant.

Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Scholen uit Wommels en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Aanmelden: tot 30 juni 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Periode tussen december en maart geen lessen
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Sporthal it Heechhus in Heeg
Doelgroep: Scholen uit Heeg en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Aanmelden: tot 26 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Hulp van leerkrachten en/of ouders zou fijn zijn
Periode: In overleg (december, januari en februari)
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in sportzaal of bij Hockeyclub Sneek
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: SMHC Sneek
Aanmelden: tot 1 februari 2020
Kosten: Gratis
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Mouneplein 4 in Witmarsum
Doelgroep: Scholen uit Witmarsum en omstreken
Groep: 6, 7 en 8
Aanmelden: ?
Kosten: Gratis
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Aanmelden: tot 1 juni 2020
Kosten: €50.00
Periode: In overleg (maart en april)
Tijd: In overleg
Locatie: Sporthal de Middelzee en de gymzaal van de Sint Maartenschool
Doelgroep: Scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: KV Bolsward
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: €5,00
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 7 en 8
Vereniging: Stellingwerf gym
Aanmelden: tot 1 september 2019
Kosten: €150.00

Kennismakingslessen

Periode: In overleg (november tot en met maart)
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: Korfbalvereniging Westergo
Aanmelden: tot 1 april 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eventueel zijn aansluitende lessen mogelijk
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: MFC de Utherne in IJlst
Doelgroep: Scholen uit IJlst
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Kyokushin Karate IJlst
Aanmelden: tot 26 mei 2020
Kosten: Gratis
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Sportclub F en F The Inner Way
Aanmelden: tot 30 maart 2020
Kosten: Gratis

5 juli is de Loop door Workum, vanaf 15 juni kunnen kinderen een clinic volgen die wordt gegeven door een loopinstructeur.

Periode: Een moment tussen 15 juni en 5 juli
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Op locatie in een sportzaal of veld
Doelgroep: Scholen uit Workum
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Welkom in Workum
Aanmelden: tot 31 mei 2020
Kosten: Gratis
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: EspecialCare
Aanmelden: tot 20 juli 2020
Kosten: Gratis
Periode: In overleg
Tijd: In overleg
Locatie: Tennisbaan IJsbrechtum
Doelgroep: Scholen uit Sneek en IJsbrechtum en omstreken
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: Gratis
Periode: In april 2020
Tijd: Tussen 8.30 en 14.15 uur
Locatie: Tennisbaan Makkum
Doelgroep: Scholen uit Makkum
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Aanmelden: tot 15 maart 2020
Kosten: Gratis
Periode: In maart en april 2020
Tijd: In overleg
Locatie: In overleg
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 3 en 4
Vereniging: Tennis Academie Friesland
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Periode: In februari
Tijd: In overleg
Locatie: Op locatie in een sportzaal
Doelgroep: Alle scholen uit gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Aanmelden: tot 20 januari 2020
Kosten: Gratis
Periode: In september of oktober 2019
Tijd: In overleg
Locatie: Sint Maartenschool of Marne College
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: VC Bolsward
Aanmelden: tot 31 mei 2019
Kosten: Gratis

Toernooien

Periode: 22 februari 2020
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Duinterpenhal Sneek
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: ESBC Menhir
Aanmelden: tot 15 januari 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Periode: 17 tot en met 27 september 2019
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur of 11.00 tot 12.00 uur
Locatie: De Stolp Sneek
Doelgroep: Scholen in Sneek en omstreken
Groep: 6
Vereniging: De Stolp
Aanmelden: tot 30 augustus 2019
Kosten: Gratis

Het is mogelijk om voorafgaand aan het toernooi kennismakingslessen te volgen.

Periode: 27 september en 4 oktober 2019
Tijd: 14.45 uur
Locatie: Sporthal de Singel in Blauwhuis
Doelgroep: Scholen uit Blauwhuis en omgeving
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: De Skyfkes
Aanmelden: tot 3 september 2019
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: 3 begeleiders
Periode: Een woensdagmiddag in juni 2020
Tijd: Nog niet bekend
Locatie: Kaatsterrein ’t Oordje in Bolsward
Doelgroep: Scholen uit Bolsward
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: KV Bolsward
Aanmelden: tot 1 juni 2020
Kosten: €5,00
Periode: 18 september 2019
Tijd: Op afspraak
Locatie: Sportpark “Het Bolwerk" in Bolsward
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Korfbalvereniging Westergo
Aanmelden: tot 12 september 2019
Kosten: Gratis
Periode: 22 april 2020
Tijd: Start om 15.00 uur
Locatie: Sportcomplex Schuttersveld te Sneek (kunstgrasveld)
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 3, 4, 5 en 6
Vereniging: K.V. de Waterpoort
Aanmelden: tot 6 april 2020
Kosten: Gratis
Periode: 2 oktober 2019
Locatie: Bolsward
Doelgroep: Scholen in Bolsward en omstreken
Groep: 6, 7 en 8
Vereniging: Buurtsportcoaches Súdwest-Fryslân
Periode: 15 april 2020
Locatie: Bolsward
Doelgroep: Scholen uit Bolsward
Groep: 7 en 8
Vereniging: SC Bolsward
Periode: 1 april 2020
Tijd: 13.15 tot 16.30 uur
Locatie: Voetbalvelden v.v. IJ.V.C.
Doelgroep: Alle scholen uit voormalig Gemeente Wymbritseradiel en  Boarnsterhim
Groep: 7 en 8
Aanmelden: tot 1 maart 2020
Kosten: €35.00
Periode: 10 juni 2020
Locatie: Bolsward
Doelgroep: Scholen uit Makkum en omstreken
Groep: 5, 6, 7 en 8
Vereniging: VV Makkum
Periode: 8 april 2020
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Voetbalvelden ONS Sneek
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 3 en 4
Vereniging: Regionale Voetbal Academie
Aanmelden: tot 8 april 2020
Kosten: Gratis
Bijzonderheden: Eigen begeleiding is verplicht
Periode: 21 maart 2020
Tijd: Gehele dag
Locatie: Sneker Sporthal
Doelgroep: Alle scholen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
Groep: 4, 5, 6, 7 en 8
Vereniging: Bestuur Scholenvolleybal Sneek
Aanmelden: tot 31 januari 2020 via www.sneekscholenvolleybal.nl
Kosten: Gratis
Periode: 16 mei 2020
Tijd: 12.00 tot 18.00 uur
Locatie: Zwembad it Rak Sneek
Doelgroep: Scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 5 en 6
Vereniging: Neptunia’24
Aanmelden: tot 16 maart 2020
Kosten: Gratis

Vierdaagsen

Periode: 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Bolsward en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Periode: 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Koudum en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Periode: 25, 26, 27 en 28 mei 2020
Tijd: 18.15 uur start 10 kilometer
18.25 uur start 5 kilometer
Locatie: Makkum en omgeving
Doelgroep: Scholen in Makkum
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Gymnastiekvereniging DES Makkum
Aanmelden: Tot uiterlijk 20 mei 2020
Kosten: €6.00
Periode: Nog niet bekend
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Sneek en omstreken
Groep: 1 tot en met 8
Periode: 12, 13, 14 en 15 mei 2020
Tijd: Start 18.30 uur
Locatie: Workum en omgeving
Doelgroep: Scholen in Workum
Groep: 1 tot en met 8
Vereniging: Stichting Wandelsporten Workum
Aanmelden: tot 1 mei 2020
Kosten: €4.00
Periode: 30 september, 1, 2, 3 en 4 oktober
Tijd: ?
Locatie: ?
Doelgroep: Alle scholen uit Sneek en omstreken