Schade aan schoolgebouw of inventaris

Heb je schade aan het onderwijsgebouw of aan de inventaris van de school? Dan kan je bij ons de schade melden en declareren.

Meld of declareer schade
glasschade

Voorwaarden schade melden

Schade melden kan alleen gedaan worden door het schoolbestuur.

Wij betalen in bijzondere gevallen de schade aan een schoolgebouw en de inventaris. Bijvoorbeeld bij schade als gevolg van:

  • Brand
  • Diefstal
  • Glasbreuk
  • Vandalisme

Dit geldt alleen voor materialen die ook met overheidsmiddelen zijn betaald.

Schade aan materialen die betaald zijn met eigen middelen (ouderbijdrage of opbrengsten van een Fancy Fair) vallen hier niet onder.

Hoe meld ik schade?

Schade melden doe je via het digitale schadeformulier. Om te beoordelen of wij de schade vergoeden, hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Datum, tijdstip en adres waar de schade is ontstaan.
  • Politieaangifte. Een aangifte is verplicht bij schade door vandalisme.
  • Foto’s van de schade.
  • Een offerte voor het herstel van de schade.

Zodra wij de melding binnen hebben, gaan we er mee aan de slag. Als na beoordeling blijkt dat wij de schade gaan vergoeden, dan kan je ons de factuur digitaal toesturen. Houd hiervoor wel je schademeldnummer bij de hand.

Vragen?

Stuur ons een e-mail via schadeschoolgebouwen@sudwestfryslan.nl. Of bel ons via telefoonnummer 14 0515.

Zie ook