Relatie- en ouderschapspunt

Een relatie kan zo mooi zijn. Maar… het vraagt wel om voortdurende investering van beide partners. Het elkaar niet meer leuk vinden kán er zelfs voor zorgen dat jullie erover nadenken om een punt achter jullie relatie te zetten. Waarschijnlijk leven er nog veel vragen waar je eigenlijk best graag advies of hulp bij zou willen:

 • hoe kunnen wij als ouders weer dichterbij elkaar komen;
 • hoe gaan wij om met onze kinderen in deze situatie;
 • wat moeten wij allemaal regelen?

Waarvoor kun je terecht?

Voor vragen bij opvoeden, relatieproblematiek of scheiden kun je terecht bij het Relatie- en ouderschapspunt. Wij werken volgens de geheimhoudingsplicht. Het Relatie- en ouderschapspunt is een samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, GGD Fryslân en Stichting Sociaal Collectief.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Zij helpen je met informatie, tips en voorbeeldbrieven. Daarnaast kunnen zij ook persoonlijk advies geven. Meer informatie lees je op Juridisch loket.

Afspraak maken

Het Relatie- en ouderschapspunt bezoeken kan alleen op afspraak. Een afspraak maak je via telefoonnummer 088 – 229 9144 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur).

 • Openingstijden: Woensdag van 10.00 tot 13.00 uur
 • Adres: Wijde Noorderhorne 1, Sneek (even weken), Merk 1, Workum (oneven weken)

Andere vraag?

Wil je geen afspraak maken, maar je hebt een andere vraag? Mail dan naar ouderschapspunt@ggdfryslan.nl.

Tips van kinderen voor ouders

Hieronder staan tips van kinderen voor ouders die uit elkaar zijn gegaan of binnenkort uit elkaar gaan.

 1. Luister echt naar wat ik te zeggen heb.
 2. Geef mij de ruimte om van jullie allebei te houden.
 3. Zorg er alsjeblieft voor dat ik niet tussen jullie hoef te kiezen.
 4. Maak geen ruzie waar ik bij ben.
 5. Zeg geen slechte dingen over elkaar, al helemaal niet waar ik bij ben.
 6. Geef mij de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Bezoek ook eens de volgende websites:

Tips voor kinderen

Ben jij kind van een gescheiden ouder? Bezoek eens de volgende website voor de verhalen van anderen, ook vind je hier advies:

Je kunt ook een KIES training volgen. Een KIES training helpt kinderen de scheiding beter te begrijpen, er mee om te gaan en de scheiding te verwerken. Kijk voor meer informatie op de website www.kiesgroepswf.nl.

”Ik dacht dat KIES niet nodig was, omdat we best oké met elkaar omgaan. Ik heb toch gemerkt dat het voor mijn kind anders was.”

”Ik heb zelf een rustig hoofd gekregen en er is veel minder ruzie.”

Informatieve artikelen

Wie bent u en waar kennen we u van?

Mogelijk ken je mij van het juridisch inloopspreekuur in de bibliotheek van Sneek dat ik iedere woensdagmiddag bemens. Dat doe ik al zo’n twaalf jaar zodat ik al heel wat vragen heb beantwoord op vele juridische terreinen. Als ik zelf het antwoord op een juridische vraag niet weet omdat we binnen kantoor de benodigde kennis niet hebben dan verwijs ik mensen door naar een instantie of een advocaat die de vraag wel kan beantwoorden.

Wat houdt uw dagelijkse werk in?

In het dagelijks leven werk ik als advocaat en mediator bij de Friese Rechtshulp Advocaten te Leeuwarden. Dat betekent dat ik een deel van mijn tijd op de rechtbank doorbreng maar een groter deel van mijn tijd probeer te voorkomen dat er een oordeel van de rechter nodig is.

Wat merkt u in uw dagelijkse werk van relatieproblemen en/of scheidingen?

Een aanzienlijk deel van mijn praktijk heeft betrekking op het familierecht en het erfrecht. Als er tijdens het spreekuur vragen zijn die betrekking hebben op relaties die al dan niet beëindigd worden of problemen met (stief)ouderschap zal ik die zoveel als mogelijk beantwoorden. Het kan een voordeel zijn wanneer het ouders, (ex) partners of familieleden lukt om samen naar het inloopspreekuur te komen. Het voordeel daarvan is dat ze ieder exact dezelfde informatie krijgen waardoor ruis op de lijn voorkomen kan worden.

Bent u bekend met het Relatie- en Ouderschapspunt?

Soms verwijs ik mensen actief door naar het Relatie & Ouderschapspunt. Dat doe ik met name als ik merk dat er bij de mensen ruimte is voor gesprekken. Als mediator weet ik hoe belangrijk het is dat mensen met elkaar in gesprek blijven en geen dingen in gaan vullen voor de ander.

Wat zou u mee willen geven?

Wat ik mensen mee zou willen geven vanuit mijn eigen professie is dat het belangrijk is om vragen te blijven stellen, ook als ze zich zorgen maken over het antwoord op die vraag. Door vragen te blijven stellen en naar de antwoorden te durven luisteren kan men zo goed mogelijk inspelen op veranderingen. Ook als men denkt het antwoord te weten, kan het stellen van de vraag toch nog van belang zijn.

Foekje Hofstra

De liefde is mooi! Met elkaar weer in een huis wonen; bijvoorbeeld een vrouw met haar dochter en de nieuwe vriend met zijn twee zonen. We noemen het meestal een samengesteld gezin of een fusiegezin en laatst noemde iemand het heel toepasselijk: de patchworkfamilie.

Binnen zo’n nieuw gevormde huishouding spelen er altijd veel belangen en staat het nieuwe geluk wel eens op de tocht. De dagelijkse beslommeringen van verjaardagen, vakanties, bezoekregelingen, afspraken met de ex-partners vragen veel energie maar er is meer… Want wie zit er bijvoorbeeld te wachten op (erf)rechtelijke ruzies tussen kinderen uit eerdere relaties?

Regel op tijd je financiële en juridische zaken! Praat met elkaar over de financiën en de zaken die je belangrijk vindt en vraag advies voordat je gaat samenwonen of trouwen. Maak goede afspraken over wie wat betaalt binnen de huishouding en praat met elkaar over lastige onderwerpen. Want wat als één van de partners komt te overlijden? Kan de ex-partner dan nog aan de erfenis van het kind komen? Zijn de belangen van de overblijvende partner en kinderen goed geborgd?

Maak daarom met elkaar een samenlevingscontract en voor ieder apart een testament bij de notaris. Hiermee bescherm je de belangen van jezelf, elkaar en jullie kinderen. En indien er weer getrouwd wordt kun je alles prima regelen via de partnervoorwaarden of partnerovereenkomst, natuurlijk.

Heb je vragen of twijfels? Raadpleeg altijd een notaris!

Geschreven door een medewerker van het Relatie- en Ouderschapspunt

Geschreven door een medewerker van het relatie- en ouderschapspunt.

Over uit elkaar gaan en kiezen voor een advocaat of mediator

Gaan (echt)paren uit elkaar dan is er vaak verdriet en ruzie maar moeten er altijd (veel) dingen geregeld worden. Vroeger koos je zelf een advocaat of nam je soms ook wel gezamenlijk een advocaat in de arm. Dat gaat nog steeds zo.
Advocaten treden op namens de echtelieden en zorgen ervoor dat er goede (juridische) resultaten behaald worden op het gebied van verdeling van geld, goederen, afspraken, alimentatie, bezoekregelingen en zorg voor kinderen, etc.

Wat dat laatste betreft, hierover heeft de wetgever bepaald dat ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, verplicht een ouderschapsplan moeten maken. En dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wanneer het allemaal moeizaam verloopt, wanneer gesprekken over verdeling van spullen en geld, over de kinderen en over afspraken met elkaar niet tot gewenste resultaten leiden, dan kan men ook de hulp van een mediator kunnen inroepen. Beide echtelieden moeten hier wel bereid toe zijn, natuurlijk.

De mediator probeert om met beide echtelieden (ouders) te praten en streeft naar een goede samenwerking. De mediator is onafhankelijk en helpt om mensen op een goede en duurzame manier uit elkaar te gaan en de zaken eromheen goed te regelen met elkaar. En ja, je kunt een mediator ook wel zien als een conflictbemiddelaar die alles op alles zet dat partijen met elkaar in gesprek blijven waarna er goede afspraken op papier komen staan uiteindelijk.

Een mediator is aan te raden als er kinderen in het gezin zijn en als echtelieden nog met elkaar in gesprek zijn.

Zijn de afspraken binnen een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant tot stand gekomen dan kan de echtscheiding aangevraagd worden bij de Rechtbank.

Geschreven door een medewerker van het relatie- en ouderschapspunt.

Rixt (5 jaar) wil al een poos niet naar haar vader en zijn nieuwe vriendin. Zij is gemiddeld 6 nachtjes per 14 dagen in het samengestelde gezin van vader. Broer Jolle van 8 jaar heeft er geen problemen mee en gaat fluitend naar zijn vader. Voor Rixt ligt dat ingewikkeld.

De ouders van Jolle en Rixt zijn nu ruim 1 jaar gescheiden en wonen bij elkaar in de buurt. De communicatie tussen de ouders verloopt niet soepel. Wanneer moeder Rixt naar vader wil brengen, stribbelt ze tegen, ze verstopt zich, huilt en houdt zich vast aan de deur. Voor moeder en dochter iedere keer een stressvol moment.

Het roept diverse gevoelens bij je op wanneer je kind niet naar de andere ouder wil. Hoe kun je hier als ouders mee omgaan ongeacht je eigen gevoelens? Welk signaal geeft je kind hier af? Hoe vind je een oplossing in deze situatie. En wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Belangrijk is dat je kind zijn/haar verhaal kan doen, dat je benadrukt dat hij/zij niet de oorzaak is van de scheiding. Goed om te onthouden: bespreek de gevoelens die je kind heeft over de scheiding. Rixt kon met behulp van een tekening vertellen dat ze moeder wilde beschermen en het verdrietig vond dat moeder alleen bleef als zij naar papa ging. Dit gevoel werd nog versterkt doordat ouders moeite hadden om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de overgangsmomenten. Nadat hier met moeder en met Rixt over was gesproken, gingen de overgangsmomenten soepeler. Rixt haar verdriet, geuit in boosheid, verdween nadat ze zeker wist dat mama zich goed vermaakte wanneer zij naar papa ging. Moeder was minder bezorgd over de dagen dat Rixt bij vader verbleef en liet haar makkelijker los.

Geschreven door een medewerker van het relatie- en ouderschapspunt.

Een scheiding vraagt enorm veel van mensen, je moet van alles regelen. Daarnaast heb je ook nog je eigen emoties en je kinderen die met vragen zitten. Het gezin moet ineens een nieuwe balans gaan vinden van één naar twee huishoudens. 

Door de grote complexiteit, kan het soms allemaal te veel te zijn en loop je vast. Met als gevolg dat een echtscheiding meer tijd inneemt en emoties toenemen met alle gevolgen van dien. Wat daarin opvalt is dat een scheidingsprocedure dan omslaat in felle strijd tot haat richting ex-echtgenoten. Het lukt ouders dan niet meer om vanuit het gezamenlijk belang van de kinderen te denken. Eén van de meest complexe hulpvragen die binnenkomen bij het Gebiedsteam zijn afkomstig vanuit vechtscheidingen; een thema wat lijkt toe te nemen.

Als je eraan denkt om uit elkaar te gaan vraag dan hulp. Vanuit het relatie en ouderschapspunt denken en adviseren professionals graag mee zodat jouw gezin rust en duidelijkheid ervaart. 

Geschreven door een medewerker van het Relatie- en Ouderschapspunt.

Veel ouders die gescheiden zijn ontmoeten na een periode van verdriet en emotie een nieuwe partner. Je vormt een nieuw gezin omdat je dat prettig vindt, het maakt je blij, vooral omdat je van je nieuwe partner houdt. Er zijn samengestelde gezinnen in allerlei vormen, zoals een moedergezin met een stiefvader, een vadergezin met een stiefmoeder of een dubbel samengesteld gezin waarbij beide partners kinderen hebben uit de vorige relatie.

Wonen in een samengesteld gezin is voor veel kinderen ingewikkeld, het is voor kinderen vaak moeilijker dan een scheiding. In een samengesteld gezin spelen verschillende belangen wat fijn en lastig kan zijn. Kinderen zien dat de ouder gelukkig is met de nieuwe partner, tegelijkertijd geeft het kinderen vaak het besef dat de ouders definitief niet meer bij elkaar komen. Dikwijls hoor je kinderen die in een samengesteld gezin wonen zeggen: ‘Dit is niet eerlijk’. Kinderen komen in aanraking met verschillende issues zoals minder aandacht krijgen van de ouder, nieuwe regels in het nieuwe gezin,  leren omgaan met twee culturen, contact opbouwen met de stiefouder, uiten van gevoelens van woede en verlies, wonen in twee gezinnen, loyaal zijn aan ouders en stiefouder.

In het samengestelde gezin hebben ouders de verwachting dat er een fijn nieuw gezin ontstaat. Ook willen beide ouders het goed doen. Tegelijkertijd is het samengestelde gezin kwetsbaar omdat je te maken hebt met een nieuwe partner, ex-partner, kinderen en stiefkinderen. Soms worden zaken complex, zoals ruzie met de ex-partner, kinderen die niet met elkaar kunnen opschieten, ruzie met en over elkaars kinderen maken, de omgeving heeft moeite met het samengestelde gezin. Ook de relatie met je ex-partner kan verslechteren wanneer je een samengesteld gezin gaat vormen. Er kan veel woede ontstaan bij ex-partners omdat degene veel onrecht ervaart. Het is van belang om hier oog voor te hebben omdat dit invloed heeft op het gehele samengestelde gezin.  

De sleutel voor een goede relatie en een fijn samengesteld gezin is met elkaar overleggen, elkaar vragen stellen en te luisteren naar elkaar. Het is belangrijk om daarna afspraken te maken over je relatie en over de zorg voor de kinderen. Vanuit de GGD kan een pedagoog ondersteuning bieden om in 2 gesprekken de krachten en valkuilen binnen het samengestelde gezin te bespreken.

Vragen naar aanleiding van een artikel?

Wil je naar aanleiding van een artikel in gesprek? Dit kan. Samen verkennen en diepen we je vragen uit zodat je op bijna alle vragen antwoorden krijgt en je handvatten krijgt hoe je als ouder hiermee kan omgaan en je kind kan steunen.

 • Telefoonnummer: 088 229 9144 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur).

Workum

Openingstijden: in de oneven weeknummer op woensdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Adres: Merk 1, Workum (alleen op afspraak)

Sneek

Openingstijden: in de even weeknummer op woensdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Adres: Wijde Noorderhorne 1, Sneek (alleen op afspraak)