De Rekenkamer

Elke gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer of een rekenkamercommissie. De Rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning bij de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.

De Rekenkamer voert onderzoek uit naar het functioneren van de gemeente. Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Per jaar worden er door de Rekenkamer minimaal 2 en maximaal 3 onderzoeken uitgevoerd.

Meer informatie over De Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt het bestuur van de gemeente op:

 • Doeltreffendheid, zijn de gewenste effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?
 • Doelmatigheid, is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
 • Rechtmatigheid, voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De leden van de Rekenkamer doen de  onderzoeken voor een groot deel zelf. Als het nodig is, huren zij externe deskundigen in.

In het Reglement de Rekenkamer Súdwest-Fryslân wordt de werkwijze van de Rekenkamer beschreven.

De Rekenkamer is onafhankelijk. De leden zijn extern. Zij zijn onafhankelijk in hun onderwerpkeuze, rapportages en adviezen. De Rekenkamer mag informatie opvragen bij gemeentelijke diensten, instellingen en organen die zij nodig heeft voor haar onderzoek.

Gepubliceerde onderzoeken
OnderzoekPlan van aanpakBijlageRapport
2023 ArbeidskrapteOnderzoeksopzet Arbeidskrapte in SWF
2023 ArmoedebeleidOnderzoeksopzet Armoedebeleid
2023 JeugdhulpOnderzoeksopzet Jeugdhulp SWFEindrapportage onderzoek Jeugdhulp SWF
2023 EvenementenvergunningOnderzoeksopzet Evenementenvergunningen
2022 SubsidieverleningOnderzoeksopzet SubsidieverleningEindrapportage onderzoek subsidieverlening
2021 OndernemersfondsOnderzoeksopzet Ondernemersfonds Eindrapportage Ondernemersfonds
2021 Inhuur van derdenOnderzoeksopzet Inhuur van derdenEindrapportage inhuur van derden
2021 Fiscale BeheersingNiet van toepassingEindrapportage Fiscale Beheersing
2020 WoonbeleidOnderzoeksopzet woonbeleid Eindrapportage Woonbeleid
2019 BurgerinitiatievenOnderzoek BurgerinitiatievenOnderzoek BurgerinitiatievenEindrapportage Burgerinitiatieven
Financieel belangOnderzoek Financieel BelangEindrapportage financieel belang
WmoOnderzoek WmoOnderzoeksprotocol WmoEindrapportage Wmo
Zelfevaluatie RekenkamerOnderzoek zelfevaluatie RekenkamerEindrapportage zelfevaluatie rekenkamer
SchuldhulpverleningOnderzoek schuldhulpverleningEindrapportage schuldhulpverlening
KadernotaOnderzoek KadernotaEindrapportage kadernota
InformatiebeveiligingOnderzoek InformatiebeveiligingEindrapportage informatieveiligheid
SchuldhulpverleningOnderzoek Schuldhulpverlening Eindrapportage quickscan schuldhulpverlening
Financiële positie van de gemeenteNiet van toepassing Eindrapportage financiële positie van de gemeente

Eerder gepubliceerde vind je op de website van Archiefweb.

Samenstelling van De Rekenkamer

 • afgestudeerd in de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht;
 • in 2010 haalde ze haar Master of Public Administration (MPA) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ze heeft verschillende bestuurskundige onderzoeken uitgevoerd, onder andere in Vancouver (Canada).
 • Jarenlang directeur geweest van haar eigen bedrijven in de vrijetijdssector;
 • Tien jaar werkzaam geweest in diverse leidinggevende functies bij de overheid (ministerie van Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam).
Nevenfuncties mevrouw drs. J. (Jet) H. Lepage MPA
OrganisatieFunctienaamBezoldigd/onbezoldigd
UWVHoofd Verwerken Financiële VerplichtingenBezoldigd
Gemeente WaadhoekeVoorzitter RekenkamerBezoldigd

 • Gepromoveerd bestuurskundige. Verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren en (laten) uitvoeren van beleidsevaluaties en andere vormen van toegepast onderzoek. Daarnaast was ze verantwoordelijk voor de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar concrete beleidsadviezen.  Door haar onderzoeken heeft zij ervaring in het politiek-bestuurlijk veld. En met het omgaan met ambtelijke processen. Haar onderzoeken kenmerken zich door inhoudelijke diversiteit. Het zwaartepunt ligt op het thema veiligheid.
 • Jaren werkzaam geweest bij de Nationale Recherche.
Nevenfuncties mevrouw dr. M. (Marsha) S. de Vries
OrganisatieFunctienaamBezoldigd/onbezoldigd
Marsha de Vries | Onderzoek & AdviesZelfstandig docent/onderzoeker/adviseurBezoldigd
Gemeente WaadhoekeSecretaris RekenkamerBezoldigd
CBS De Linde, Laag ZuthemVoorzitter medezeggenschapsraadOnbezoldigd

 • Bestuurskunde gestudeerd in Rotterdam en
 • Bedrijfseconomie gestudeerd in Amsterdam.
 • Gepromoveerd op de rol van controllers binnen Nederlandse gemeenten.
 • Sinds 1994 actief op het veld van public controlling: als controller, onderzoeker, docent, bestuurder en adviseur.
Nevenfuncties de heer dr. R. (Rick) J. Anderson
OrganisatieFunctienaamBezoldigd/onbezoldigd
EIFFELOnderzoeker decentrale overhedenBezoldigd
Gemeente WaadhoekeLid-onderzoekerBezoldigd
Universiteit LeidenDocent BestuurskundeBezoldigd

Heb je nog vragen of heb je een idee voor een onderwerp dat de rekenkamer kan onderzoeken? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@sudwestfryslan.nl